Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U razdoblju od siječnja 2020. do prosinca 2023. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “PSRUKSZB – Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština”. Voditeljica projekta je dr. sc. Ljiljana Dobrovšak. − Novosti

Svrha istraživanja je potaknuti znanstvenu raspravu o ‘kulturi sjećanja’ na Prvi svjetski rat u Hrvatskoj na temelju dobivenih novih spoznaja o istraženoj baštini kako bi se utvrdili uzroci i odgovorilo na pitanje zašto je došlo do suvremenog ‘fenomena zaborava’ na Prvi svjetski rat u Hrvatskoj. Cilj projekta je istražiti ‘kulturu sjećanja’ na Prvi svjetski rat u Hrvatskoj za vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije (u odnosu na širu regiju i Europu) kroz sustavno upoznavanje s ‘politikama sjećanja’ (zakonodavni okvir), praksama obilježavanja ‘mjesta sjećanja’ i ‘komemorativnim praksama’ tijekom Prvoga svjetskoga rata i u međuratnom razdoblju. Istraživanje uključuje evidentiranje ‘mjesta sjećanja’, okolnosti njihova nastanka, postavljanja i/ili nestanka, te analiziranje i proučavanje djelatnosti i/ili odnosa hrvatskih institucija, vojnih i civilnih udruženja kao i centralnih institucija, vojnih i civilnih udruženja u Beogradu prema formiranju ‘mjesta sjećanja’ na Prvi svjetski rat u Hrvatskoj. Istovremeno, istraživanje stavlja evidentirana ‘mjesta sjećanja’ u širi društveno-politički kontekst istražujući tadašnji jugoslavenski zakonodavni okvir ‘politike sjećanja’ prema njihovom formiranju kroz komemorativne prakse na svom prostoru, kao i odnos jugoslavenske države i centralnih institucija u Beogradu prema hrvatskim državljanima koji su se nalazili u austrougarskoj vojsci i stradali su boreći se za Austro-Ugarsku Monarhiju. Rezultat ovog primarno povijesnog znanstveno-istraživačkoga projekta multidisciplinarnog karaktera bit će ne samo proširene znanstvene spoznaje o toj zanemarenoj i nedovoljno istraženoj hrvatskoj kulturno-povijesnoj baštini; nego, što je još važnije, omogućuje znanstveno i kulturno integriranje hrvatske ‘kulture sjećanja’ na Prvi svjetski rat i njegove sada valorizirane povijesne baštine u širi društveno-povijesni kontekst Europe.
Voditeljica: Ljiljana Dobrovšak,
Suradnici: Monica Priante, Ivana Žebec Šilj, Mislav Gabelica, Jelka Vince Pallua, Dragan Damjanović, Vijoleta Herman Kaurić, Filip Hameršak, Sandra Cvikić, Danilo Šarenac

 

The First World War in the Culture of Memory. Forgotten Heritage

The aim of this research is to initiate scholarly debate on the 1st WW ‘cultural memory’ in Croatia based on newly acquired knowledge about its researched cultural heritage in order to determine causes and why it contributed to the contemporary social phenomenon of ‘forgetness’ related to the 1st WW in Croatia. The research objective is to examine the 1st WW ‘cultural memory’ in Croatia at the time of the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs/Yugoslavia (and in relation to the wider region and Europe) through systematic investigation of ‘memory politics’ (legal framework), ‘sites of memory’ marking practices and ‘commemorative practices’ during the war and in the interwar period. The first specific research goal is to investigate and record ‘sites of memory’, and to determine circumstances of its creation, establishment and/or disappearance analysing and studying actions and/or attitudes of the Croatian institutions, military and civilian associations next to the central Belgrade institutions, military and civilian organizations towards ‘sites of memory’ related to the 1st WW in Croatia. The second specific research goal is to situate the 1st WW ‘sites of memory ’in Croatia in a wider socio-political context investigating how, at the time, Yugoslav legal framework of ‘memory politics’ is developed towards its formation through ‘commemorative practices’ on its territory, as well as, attitudes of the Yugoslav state and central institutions in Belgrade towards Croatian citizens as members of the Austro-Hungarian Army who died fighting for the Austro-Hungarian Monarchy. The overall result of this predominantly historical research project multidisciplinary in character thus is not only expanded knowledge about neglected and insufficiently researched Croatian cultural and historical heritage; but more importantly; the acquired knowledge enables scientific and cultural integration of the 1st WW Croatian ‘cultural memory’ and its valorised historical heritage into the wider socio-historical European context.
Leader: Ljiljana Dobrovšak
Members: Monica Priante, Ivana Žebec Šilj, Mislav Gabelica, Jelka Vince Pallua, Dragan Damjanović, Vijoleta Herman Kaurić, Filip Hameršak, Sandra Cvikić, Danilo Šarenac

Novosti

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak i dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić suurednice zbornika „Commemorating the First World War in the Former Yugoslavia“
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak o zaboravljenoj baštini Prvoga svjetskog rata u Hrvatskoj na 12. Noći muzeja u Prilišću, 26. 1. 2024.
ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština
Dr. sc. Monica Priante na seminaru Genti diverse venute dall’Est – Gli „altri“ nel Trentino della Grande Guerra; Rovereto, 22. 11. 2023.
Dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić na znanstvenom skupu Isti rod različite sudbine – ženske autobiografije i biografije; Slavonski Brod, 1. 12. 2023.
Dr. sc. Dragan Damjanović na međunarodnoj konferenciji ASEES 2023; Philadelphia, 30. 11. – 3. 12. 2023.
Dr. sc. Dragan Damjanović na XVIII. Danima Cvita Fiskovića „Umjetnički dodiri između Istoka i Zapada“; Orebić, 4.-7. 10. 2023.
U Matici hrvatskoj održana međunarodna konferencija Re-interpreting the First World War Cultural Memory; Zagreb, 29.- 30. 9. 2023.
Međunarodna konferencija „Re-interpreting the First World War Cultural Memory: Sites of memory, Rituals, Symbols and Commemorative Practices“; Zagreb, 29.-30. 9. 2023.
Dr. sc. Jelka Vince Pallua na skupu “The Place of Memory and the Memory of Place” u Oxfordu, 17.-18. 6. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Vukovarski franjevci i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat, 24. 6. 2023.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak održala predavanje „Memorijalna baština Prvoga svjetskog rata u Hrvatskoj“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, 4. 5. 2023.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak i dr. sc. Danilo Šarenac na konferenciji „Commemoration and Heritage First World War Memorials and Cemeteries“; Kraków, 1.-3. 6. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Predavanje GENERAL-BOJNIK OTMAR BABIĆ U KULTURI SJEĆANJA NA PRVI SVJETSKI RAT; Vinkovci, 6. 6. 2023.
Kliofest 2023.: Predstavljanje rezultata projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, 19. 5. 2023.
Predavanje: “Vojno groblje iz Prvoga svjetskog rata u Vukovaru”; Vukovar, 28. 4. 2023.
Okrugli stol “Prvi svjetski rat – zaboravljena baština”; Senj, 16. 3. 2023.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak i dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić u Povijesnim kontroverzama Trećeg programa Hrvatskog radija, 7. i 14. 3. 2023.
Znanstvenici Instituta na konferenciji Loyalty in Polyethnic and National States; Sankt Peterburg, 6.-7. 2. 2023.
Dr. sc. Ivana Žebec Šilj i dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na radionici Uvod u QGIS, 2. 2. 2023.
Poziv na međunarodnu znanstvenu konferenciju RE-INTERPRETING THE FIRST WORLD WAR CULTURAL MEMORY – Prijave do 15. 3. 2023.
Sudjelovanje članova projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština na znanstvenim skupovima u studenome 2022.
Dr. sc. Monica Priante na međunarodnom znanstvenom skupu “Stogodišnjica Marša na Rim z sjevernojadranske perspektive”; Rijeka, 27. 10. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić na radionici o istraživačkoj metodologiji SKAD; Augsburg, 22.-24. 9. 2022.
Dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić i dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji MIC-VIS 2022 na Visu, 14.-18. 9. 2022.
Novosti na projektu Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2022.
3. sastanak projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, 27. 6. 2022.
Dr. sc. Monica Priante u radijskoj emisiji o istraživanju u sklopu projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, 21. 5. 2022.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na znanstvenom skupu povodom stote obljetnice smrti bl. Karla Habsburškog, 9. 5. 2022.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak: Predavanje na doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti, 8. 3. 2022.
Dr. sc. Monica Priante: Sjetimo se Talijana poginulih u Prvom svjetskom ratu u Puli, 22. 2. 2022.
Dr. sc. Ivana Žebec Šilj i dr. sc. Sandra Cvikić na skupu Empires, Territorial States and Local Communities in Ethnic and National Dimension, 3.-4. 2. 2022.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak u radioemisiji “Susret u dijalogu” i dokumentarnom filmu “Alexanderovi”, 24. 1. 2022.
2. sastanak projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, 27. 12. 2021.
Poziv autorima za tematski broj časopisa Društvena istraživanja „Spomenička baština i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat“
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak s članovima projektnog tima u emisiji Povijesne kontroverze, 14. 10. 2021.
Gostovanje povjesničara dr. Jay. M. Wintera u sklopu projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja na Institutu Pilar; Zagreb, 7. 10. 2021.
Članovi projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja na 6. kongresu hrvatskih povjesničara; Rijeka, 29. 9. – 2. 10. 2021.
Predavanje dr. Jaya M. Wintera “Sound, silence and the memory of the Great War”; Zagreb, 7. 10. 2021.
Međunarodni okrugli stol „Spomenička baština i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat“; Zagreb, 9.-10. 9. 2021.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na 7. hrvatskom simpoziju o nastavi povijesti, 1.-3. 9. 2021.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na međunarodnoj konferenciji Art and the State in Modern Central Europe; Zagreb, 30. 6. – 3. 7. 2021.
Terensko istraživanje u Srijemu i Baranji u sklopu projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, 17.-23. 6. 2021.
Dr. sc. Sandra Cvikić na skupu ZAVIČAJNI DUNAV: General-bojnik Otmar Babić u kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat, 12. 6. 2021.
Novosti na projektu Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština, siječanj-travanj 2021.
Održani sastanci projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština, 1. i 15. 3. 2021.
Dr. sc. Ivana Žebec Šilj i dr. sc. Sandra Cvikić na on-line konferenciji Loyalty, Subjecthood, & Citizenship: Between Empire & Nation, 4.-5. 2. 2021.
Drugi sastanak projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština, 2. 12. 2020.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, 13.-14. 11. 2020.
Dr. sc. Monica Priante na skupu „COVID-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, 28.-30. 9. 2020.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak i dr. sc. Ivana Žebec Šilj na konferenciji ”Transitions out of Empire…”, 23.-24. 9. 2020.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak u sklopu “Virtualnog Kliofesta 2020” predstavlja projekt Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja
Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji „Ethnic and National Dimensions of the State“ u Sankt-Peterburgu, 6.–7. 2. 2020.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak: Razgovor s povodom: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, 3. 2. 2020.

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.

Suradnica projekta TEEN-WELL Marija Džida predstavila je na 24. Danima psihologije u Zadru 23.-25. 5.… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.