Dr. sc. Monica Priante na međunarodnom znanstvenom skupu “Stogodišnjica Marša na Rim z sjevernojadranske perspektive”; Rijeka, 27. 10. 2022.

U Rijeci se 27. listopada 2022. održavo međunarodni znanstveni skup “Stogodišnjica Marša na Rim iz sjevernojadranske perspektive: historiografski izazovi” na kojem je dr. sc. Monica Priante, članica projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština održala predavanje na temu “’Ai caduti la patria riconoscente’. Monumenti in memoria ai caduti eretti a Pola negli anni ‘20-’30.”

– Historiografija.hr: MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP I OKRUGLI STOL NA TEMU STOGODIŠNJICE MARŠA NA RIM, 24. 10. 2022.
– Program i sažeci izlaganja: Stogodišnjica Marša na Rim iz sjevernojadranske perspektive: historiografski izazovi; Rijeka, 27. 10. 2022.

Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja

Također provjeri

Dr. sc. Danijel Vojak na TOLI seminaru – Zagreb, 19. 11. 2022.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 19. studenoga 2022. kao izlagač na prvom TOLI seminaru… Pročitaj više o Dr. sc. Danijel Vojak na TOLI seminaru – Zagreb, 19. 11. 2022.