Dr. sc. Sandra Cvikić na radionici o istraživačkoj metodologiji SKAD; Augsburg, 22.-24. 9. 2022.

Od 22. do 24. rujna 2022. godine na Sveučilištu u Augsburgu, Njemačka, dr. sc. Sandra Cvikić sudjelovala je na radionicama u okviru edukacije o istraživačkoj metodologiji koju razvija u sklopu projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (IP-2019-04-5897)

– Program radionice: “The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD)”, Augsburg, 22.-24. 9. 2022.

Istraživačka metoda SKAD (The Sociology of Knowledge Approach to Discourse – Sociologija znanja u pristupu diskursu) u čijem sastavnom dijelu su metodologija utemeljene teorije i foucaultovska analiza diskursa predstavili su prof. R. Keller (sa Sveučilišta u Augsburgu) i prof. W. Schunemann (sa Sveučilišta u Hildesheimu). Kroz dvodnevne radionice koje su bile podijeljene u dvije skupine prema primjerima na kojima se SKAD koristila, pored one koju je vodio prof. W. Schunemann (političke znanosti), dr. sc. Cvikić je sudjelovala u onima koje su se odnosile na primjere iz društvenih i humanističkih znanosti koje je vodio prof. R. Keller.

Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja

Područni centar Vukovar

Dr. sc. Sandra Cvikić

Također provjeri

Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.

Dr. sc. Anja Wertag sudjelovala je od 22. do 24. ožujka 2024. na međunarodnoj konferenciji… Pročitaj više o Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.