Poziv autorima za tematski broj časopisa Društvena istraživanja „Spomenička baština i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat“

Pozivamo autore da nam dostave svoje radove na engleskom jeziku za tematski broj pod nazivom „Spomenička baština i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat“. Gosti urednici broja su dr. sc. Ljiljana Dobrovšak i dr. sc. Sandra Cvikić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

U razdoblju od 2014. do 2018. godine u cijelom svijetu obilježavala se stogodišnjica Prvoga svjetskoga rata. U obilježavanje stogodišnjice u Hrvatskoj uključile su se brojne institucije (muzeji, arhivi, instituti, udruge i dr.), te su razne aktivnosti (radovi, izložbe, emisije…) pokazale da u hrvatskoj javnosti postoji veliko zanimanje za brojne aspekte toga pogubnog, međutim u Hrvatskoj zanemarenog sukoba. Nakon završetka Prvoga svjetskoga rata Hrvatska se našla u sklopu nove državne tvorevine (Kraljevine SHS/Kraljevina Jugoslavija) koja je okupila narode koji su se borili i na poraženoj i na pobjedničkoj strani što je dovelo do različitog odnosa prema baštini Prvoga svjetskog rata. Iako su se brojne marginalizirane teme iz povijesti Prvoga svjetskoga rata u zadnjih dvadesetak godina počele istraživati i dalje je nedostatna pozornost posvećena spomeničkoj baštini koja je nastala kao uspomena na stradale vojnike u tom ratu.

Stoga pozivamo autore da u tematskom broju Društvenih istraživanja „Spomenička baština i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat“ predstave javnosti nedostatno dostupne znanstvene spoznaje o kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat kao i o postojećoj spomeničkoj baštini Prvoga svjetskoga rata na prostorima država koje su bile uključene u Kraljevinu SHS/Jugoslaviju. Neke od podtema vezanih uz ovu tematiku su:

– Prvi svjetski rat i kultura sjećanja
– stogodišnjica Prvoga svjetskoga rata
– politike sjećanja
– spomen obilježja – spomenici – Prvi svjetski rat
– vojna groblja Prvog svjetskog rata
– Prvi svjetski rat u zemljama bivše Kraljevine SHS/Jugoslavije.

Svi radovi pristigli za tematski broj moraju biti uređeni u skladu s uputama za autore te podliježu uobičajenom postupku dvostruke anonimne recenzije, bez jamstva da će biti uvršteni u tematski broj.

Prihvaćaju se radovi samo na engleskom jeziku.

Molimo Vas da svoje radove dostavite Uredništvu u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System) na mrežnim stranicama časopisa klikom na Pošaljite rukopis.

Prilikom prijave rada odaberite Prijedlozi tematskih brojeva kao vrstu rada.

Samo radovi prijavljeni putem sustava zaključno s 15.02.2022. godine bit će uključeni u recenzentski postupak i razmotreni za objavu.

S poštovanjem,
Gosti urednici

Call for Papers in the Thematic Issue of the Journal Društvena istraživanja “Monuments Heritage and the First World War Cultural Memory”

We invite authors to submit their papers for the thematic issue of Društvena istraživanja: “Monuments Heritage and the First World War Cultural Memory”. The guest editors are dr. sc. Ljiljana Dobrovšak and dr.sc. Sandra Cvikić (Institute of Social Sciences Ivo Pilar).

In the period from 2014 to 2018, the Centenary of the First World War was celebrated all over the world. Numerous institutions (museums, archives, institutes, associations, etc.) took part in the celebration of the centennial in Croatia, thus provoking a great interest among the Croatian public through activities (works, exhibitions, shows, etc.) related to various aspects of this highly neglected subject of Croatian history. Namely, after the end of the First World War, Croatia found itself in a new state (the Kingdom of SHS/Kingdom of Yugoslavia). This state, however, has brought together nations that fought on both sides of the conflict – the winners and losers, thereby resulting in different attitudes towards the First World War’s heritage. Although previously marginalized, the last twenty years have been marked by a great number of new historical studies about the First World War. Still, insufficient attention is given to the monumental heritage, namely, the memorials to the soldiers killed in that war. Some of the sub-themes related to this topic are:

• The First World War and Cultural Memory
• The Centenary of the First World War
• The politics of remembrance
• First World War memorials and monuments
• The First World War cemeteries
• The First World War and the Kingdom of SHS/Yugoslavia.

All papers received for the thematic issue must be edited in accordance with the instructions for authors and are subject to the usual procedure of double anonymous review, without the guarantee that they will be included in the thematic issue.

All papers must be submitted in English to the Editorial Board in electronic form via the Open Journal System on the journal’s website by clicking Submit Manuscript.

When submitting the paper, select Suggestions for Theme Issue as the type of paper. Only papers submitted through the system will be included in the review process and are considered for publication.

The submission deadline is February 15, 2022.

Sincerely,
Guest Editors

Projekt Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja

Društvena istraživanja

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština