Dr. sc. Sandra Cvikić na skupu ZAVIČAJNI DUNAV: General-bojnik Otmar Babić u kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat, 12. 6. 2021.

U Vukovaru je 12. lipnja 2021. održan Stručno-znanstveni skup: ZAVIČAJNI DUNAV – Promicatelji hrvatskoga identiteta na području hrvatskoga istoka od kraja 17. do početka 20. stoljeća. Dr. sc. Sandra Cvikić sudjelovala je na skupu s temom General-bojnik Otmar Babić u kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat

Program i sažetci izlaganja Stručno-znanstvenog skupa ZAVIČAJNI DUNAV. Promicatelji hrvatskoga identiteta na području hrvatskoga istoka od kraja 17. do početka 20. stoljeća; Vukovar, 12. 6. 2021.

Skup ZAVIČAJNI DUNAV održan je u prostorijama Pastoralnog centra sv. Bono u organizaciji Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske matice iseljenika – podružnica Vukovar i Franjevačkog samostana Vukovar. Dr. sc. Sandra Cvikić s temom General-bojnik Otmar Babić predstavila je preliminarne rezultate započetog istraživanja u sklopu projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (IP-2019-04-5897) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

Dr. sc. SANDRA CVIKIĆ
General-bojnik Otmar Babić u kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat

Na temelju kvalitativnih socioloških istraživanja koja su provedena unutar projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja – Zaboravljena baština (HRZZ IP-2019-04-5897) u 2020-oj i početkom 2021. godine, u izlaganju se propituje odnos nacionalnoga i etničkoga unutar Kraljevine SHS/Jugoslavije, odnosno kako taj odnos oblikuje kulturu sjećanja na Prvi svjetski rat populacije hrvatskih časnika poražene austro-ugarske vojske. Naime, na primjeru general-bojnika Otmara Babića (iz Vinkovaca) istražen je proces formiranja njegova nacionalnoga identiteta kao hrvatskoga časnika unutar nadnacionalne austro-ugarske vojske, te njegov društveni status po umirovljenju koji je pak snažno oblikovan jugoslavenskim unitarizmom novoga državnoga režima Kraljevine SHS/Jugoslavije. Preliminarni rezultati istraživanja u zaključku ukazuju na dinamičan proces izgradnje hrvatskoga nacionalnoga identiteta unutar različitih državnih režima koji u poslijeratnoj Hrvatskoj snažno utječu i na izgradnju kulture zaborava na Prvi svjetski rat, kako u međuratnom razdoblju, tako i za vrijeme socijalističke Jugoslavije zbog toga što je kultura sjećanja snažno vezana za nacionalno i etničko.

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.

U sklopu 11. Festivala povijesti Kliofest organizirano je predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki… Pročitaj više o Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.