Nacionalna identifikacija u Crnoj Gori – NIDEMON

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Nacionalna identifikacija u Crnoj Gori”. Voditelj projekta je dr. sc. Saša Mrduljaš

Crna Gora spada među malobrojne europske države unutar kojih nacionalno-formativni procesi nisu ili još uvijek nisu rezultirali nacionalno-identitetnim ujednačavanjem etnički istovrsne populacije. Štoviše, ta je populacija u pravilu razdijeljena po pitanju nacionalne pripadnosti. Takvo je stanje, sukladno popisu stanovništva iz 2011., najuočljivije kod crnogorskog pravoslavnog življa podvojenog između nacionalnog crnogorstva (278.865) i srpstva (178.110). No i kod slavenojezičnih katolika te muslimana postoji raspolučenost u kontekstu doživljaja vlastitog nacionaliteta. Tako se podjednak broj katolika izjašnjava Hrvatima (6.021) i Crnogorcima (5.667) dok se muslimani očituju kao Bošnjaci (53.605), Muslimani (20.537) ili Crnogorci (12.758).

Riječ je o istraživački poticajnom fenomenu tim više što odudara od ustaljenog obrasca po kojem se odvilo nacionalno oblikovanje izvornih govornika narječja i dijalekata središnjeg južnoslavenskog dijasistema. Dakle po obrascu po kojem su katolici Hrvati, pravoslavci Srbi a muslimani Bošnjaci. Stoga bi u predloženom projektu posebnu pažnju posvetili detekciji uzroka zbog kojih je Crna Gora specifična u odnosu na vlastito okružje.

Nacionalna određenost u Crnoj Gori ima i dalekosežan politički značaj. Posebno u kontekstu pravoslavne populacije. Identifikacija sa crnogorstvom podrazumijeva podršku samobitnom državnom statusu Crne Gore. Obzirom da taj status podržavaju i crnogorski Hrvati, Bošnjaci / Muslimani te Albanci podrazumijeva i izuzetno konstruktivan suodnos sa tim zajednicama i njihovim, uvjetno rečeno matičnim državama. Nasuprot tome poistovjećivanje sa srpstvom u osnovi uključuje tendenciju prema aranžmanu Crne Gore sa Srbijom a u krajnjem slučaju njeno pripajanje Srbiji.

Crna Gora je već iskusila pripajanje Srbiji 1918., dok je tijekom 90-ih bila uporišnom točkom srpske velikodržavne agresije na Hrvatsku te BiH. Stoga bi unutar predloženog istraživanja izraziti interes bio usmjeren na aktualnu političku dimenziju srpsko-crnogorskih odnosa i posljedica koje ti odnosi mogu imati na neposredno susjedstvo Crne Gore.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na završnoj konferenciji projekta „Transition Dialogue 2019-2022“, 31. 3. – 1. 4. 2022.

Od 31. ožujka do 1. travnja 2022. dr. sc. Caroline Hornstein Tomić sudjelovala je na… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na završnoj konferenciji projekta „Transition Dialogue 2019-2022“, 31. 3. – 1. 4. 2022.