CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945.–1991.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945.–1991.”. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost a započeo je 1. ožujka 2020. i trajat će do 28. veljače 2026. Voditelj projekta je dr. sc. Ivan Hrstić. Novosti

Svrha projekta je istražiti ulogu emocija u razvoju transnacionalnih migrantskih zajednica kroz analizu povijesti hrvatskog iseljeništva u Australiji i Novom Zelandu u razdoblju od 1945. do 1991. Osnovni teorijski i metodološki okvir istraživanja postavljen je u konceptu povijesti emocija. Ovaj tip istraživanja osigurat će širu i dublju spoznaju fenomena migracija kao jednog od ključnih aspekata općeg procesa modernizacije. Ponudit će reinterpretaciju postojećih istraživanja o hrvatskom iseljeništvu i analiza koje se uglavnom baziraju na ekonomskoj i ideološkoj racionalizaciji migracija, pripisivanju identiteta iseljenika na temelju njihovog etničkog podrijetla te fokusu na političke aktivnosti u okviru dijaspore u užem smislu riječi. Iseljenicima će se u sklopu istraživanja pristupiti kao akterima u ekonomskim, kulturnim i političkim procesima kako u zemlji iseljenja, tako i u zemljama useljenja, a oblikovanju dijaspora kao pitanju “društvene mobilizacije”. Time će se ponuditi integrativna povijest hrvatskog društva i njegovog iseljeništva u širem kontekstu, koji uključuje i države useljenja te globalne faktore koji rezultiraju migracijama na svjetskoj razini. U ranijim istraživanjima to nije bio slučaj, jer se razvoj iseljeničkih zajednica primarno promatrao iz perspektive političke situacije u Hrvatskoj.

Metodologija istraživanja temeljit će se na interdisciplinarnom pristupu, prvenstveno u okviru historiografije i sociologije. Stoga se i projektni tim, uz voditelja, sastoji od četiri povjesničara i dvoje sociologa: dr. sc. Josip Mihaljević (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), dr. sc. Stipica Grgić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), dr. sc. Nenad Bukvić (Hrvatski državni arhiv, Zagreb), dr. sc. Mirko Sardelić (Odsjek za povijesne znanosti, HAZU), dr. sc. Marica Marinović Golubić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) i Dino Vukušić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb).

Novosti

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, rad u središnjici Zagreb, 17. 11. 2021.
Dr. sc. Ivan Hrstić na 10. svjetskom kongresu International Council for Central and East European Studies, 3.-8. 8. 2021.
Znanstvenici Instituta na međunarodnoj konferenciji „Sport & Society in Crisis“; Granada, 24.-25. 6. 2021.
Dr. sc. Ivan Hrstić: „Povijest emocija u kontekstu hrvatskog iseljeništva“Pilarov tim na konferenciji ISELJENIŠTVO I DOMOVINA; Marija Bistrica, 10.-11. 6. 2021.

Također provjeri

Dr. sc. Anita Bušljeta Tonković na edukaciji u Velikoj Britaniji, 3.-5. 10. 2021.

Voditeljica HRZZ UIP-2019-04 RURALIKA (3024) projekta dr. sc. Anita Bušljeta Tonković boravila je od 3.… Pročitaj više o Dr. sc. Anita Bušljeta Tonković na edukaciji u Velikoj Britaniji, 3.-5. 10. 2021.