Dr. sc. Stipica Grgić na konferenciji A New-Old Neighbor. Turkish Republic and the Balkans; Atena, 23.-25. 11. 2023.

Od 23. do 25. studenog 2023. u organizaciji Sveučilišta Panteion u Ateni održana je konferencija A New-Old Neighbor. Turkish Republic and the Balkans. Suradnik na projektu CROCEANIA, koji financira Hrvatska zaklada za znanost, dr. sc. Stipica Grgić održao je izlaganje pod naslovom „To Head Back Home With Good Memories“: Yugoslav-Turkish Football Encounters During the 1920s and 1930s“ zajedno s dr. sc. Anđelkom Vlašićem s Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

i1i2i3

– Program konferencije: A New-Old Neighbor. Turkish Republic and the Balkans; Atena, 23.-25. 11. 2023.

Projekt CROCEANIA

Također provjeri

Mr. sc. Mirko Petrić o nejednakostima u kulturi, 31. 1. 2024.

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, mr. sc. Mirko Petrić… Pročitaj više o Mr. sc. Mirko Petrić o nejednakostima u kulturi, 31. 1. 2024.