ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators

S početkom 1. ožujka 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi dvogodišnji projekt “ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators”. Voditeljica projekta je dr. sc. Renata Glavak Tkalić

Trenutna pandemija COVID-19 poremetila je socijalne interakcije kod djece i mladih te dovela do najvećih promjena u metodama poučavanja u nedavnoj ljudskoj povijesti. Učitelji i drugi stručnjaci koji rade s djecom (sportski treneri itd.) imaju važnu ulogu u očuvanju socijalne kohezije i adekvatnog svakodnevnog funkcioniranja za djecu, što je ključno za njihovu dobrobit i mentalno zdravlje.

Osnovni cilj projekta je istražiti potrebe i mogućnosti osposobljavanja u području podrške mentalnog zdravlja učenika te razviti interaktivni edukacijski kurikulum u svrhu pomoći učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom u podupiranju mentalnog zdravlja i dobrobiti djece za vrijeme i nakon velikih javnozdravstvenih prijetnji, poput trenutne pandemije COVID-19 i povezanih mjera socijalnog distanciranja. Na taj bi način relevantne organizacije mogle provoditi edukacije koje iz njega proizlaze i podići spremnost za suočavanje s javnozdravstvenim hitnim stanjima. Iako je trenutna pandemija COVID-19 bila povod za osmišljavanje ovog projekta, očekujemo da će se razvijeni kurikulum treninga moći primjenjivati na bilo koje javnozdravstveno hitno stanje u budućnosti.

Projekt će biti podijeljen u četiri osnovne faze: identifikacija potreba i konceptualnog okvira, izrada metodološkog okvira za dizajniranje edukacijskog kurikuluma, razvoj paketa edukacijskog kurikuluma te adaptacija alata za primjenu edukacijskog kurikuluma. Krajnji cilj projekta je razvoj platforme za e-učenje, dostupne u više jezika, a koja će nuditi smjernice, provjerene prakse i materijale koji će se moći preuzeti i primijeniti u javnozdravstvenim hitnim stanjima.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Marina Maglić i Tomislav Pavlović predstavili nalaze CHIEF projekta na 26. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), 10.-15. 7. 2021.

U okviru 26. Svjetskog kongresa Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), s temom New Nationalisms in… Pročitaj više o Marina Maglić i Tomislav Pavlović predstavili nalaze CHIEF projekta na 26. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), 10.-15. 7. 2021.