ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators

S početkom 1. ožujka 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi dvogodišnji projekt “ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators”. Voditeljica projekta je dr. sc. Renata Glavak Tkalić. Novosti

Trenutna pandemija COVID-19 poremetila je socijalne interakcije kod djece i mladih te dovela do najvećih promjena u metodama poučavanja u nedavnoj ljudskoj povijesti. Učitelji i drugi stručnjaci koji rade s djecom (sportski treneri itd.) imaju važnu ulogu u očuvanju socijalne kohezije i adekvatnog svakodnevnog funkcioniranja za djecu, što je ključno za njihovu dobrobit i mentalno zdravlje.

Osnovni cilj projekta je istražiti potrebe i mogućnosti osposobljavanja u području podrške mentalnog zdravlja učenika te razviti interaktivni edukacijski kurikulum u svrhu pomoći učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom u podupiranju mentalnog zdravlja i dobrobiti djece za vrijeme i nakon velikih javnozdravstvenih prijetnji, poput trenutne pandemije COVID-19 i povezanih mjera socijalnog distanciranja. Na taj bi način relevantne organizacije mogle provoditi edukacije koje iz njega proizlaze i podići spremnost za suočavanje s javnozdravstvenim hitnim stanjima. Iako je trenutna pandemija COVID-19 bila povod za osmišljavanje ovog projekta, očekujemo da će se razvijeni kurikulum treninga moći primjenjivati na bilo koje javnozdravstveno hitno stanje u budućnosti.

Projekt će biti podijeljen u četiri osnovne faze: identifikacija potreba i konceptualnog okvira, izrada metodološkog okvira za dizajniranje edukacijskog kurikuluma, razvoj paketa edukacijskog kurikuluma te adaptacija alata za primjenu edukacijskog kurikuluma. Krajnji cilj projekta je razvoj platforme za e-učenje, dostupne u više jezika, a koja će nuditi smjernice, provjerene prakse i materijale koji će se moći preuzeti i primijeniti u javnozdravstvenim hitnim stanjima.

Novosti

Sastanak partnera na projektu ProWell, 15. i 16. 11. 2021.

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na završnoj konferenciji projekta „Transition Dialogue 2019-2022“, 31. 3. – 1. 4. 2022.

Od 31. ožujka do 1. travnja 2022. dr. sc. Caroline Hornstein Tomić sudjelovala je na… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na završnoj konferenciji projekta „Transition Dialogue 2019-2022“, 31. 3. – 1. 4. 2022.