Dr. sc. Renata Glavak Tkalić i dr. sc. Marina Kotrla Topić na EU simpoziju i završnom sastanku ProWell projekta u Nikoziji, 21.-22. 2. 2023.

EU simpozij u sklopu projekta ERASMUS+ projekta „Zaštita mentalnog zdravlja djece tijekom i nakon izvanrednih javnozdravstvenih situacija / Protecting the mental well-being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators” održan je 21. veljače 2023., a završni sastanak projekta 23. veljače 2022. u Nikoziji

Osim Instituta Pilar, u projektu sudjeluju Sveučilište u Dresdenu (Njemačka), Sveučilište u Valenciji (Španjolska), Tages Onlus (Italija), Osengo (Francuska), Centre for Social Innovation (Cipar) i Prolepsis (Grčka).

Cilj ProWell projekta bio je istražiti potrebe i mogućnosti osposobljavanja u području podrške mentalnom zdravlju djece i mladih te razvoj i implementacija interaktivne online edukacije u svrhu podrške stručnjacima koji rade s djecom u podupiranju mentalnog zdravlja i dobrobiti djece i mladih za vrijeme i nakon izvanrednih javnozdravstvenih situacija. U okviru EU simpozija projekt je predstavljen kreatorima javih politika, stručnjacima u području mentalnog zdravlja, učiteljima, nastavnicima, odgojiteljima, stručnim suradnicima u školama i vrtićima, kao i drugim edukatorima koji rade s djecom i adolescentima. Održana su predavanja na temu mentalnog zdravlja djece općenito i u vrijeme izvanrednih javnozdravstvenih situacija. Sudionicima su se obratili suradnici na projektu, a predstavljen je ProWell projekt i konzorcij projekta te korištena metodologija, faze provedbe projekta i rezultati istraživanja provedenih u okviru projekta kao i platforma za e-učenje usmjerena na zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih tijekom i nakon izvanrednih javnozdravstvenih situacija. Održan je i okrugli stol o važnosti edukatora u prevenciji i prepoznavanju problema mentalnog zdravlja kod djece i mladih. Na sastanku projekta dogovorene su završne aktivnosti i rad na izvješćima projekta kao i evaluacija projekta.

Platforma za e-učenje ProWell projekta dostupna je na https://prowell-project.com/. Namijenjena je učiteljima, nastavnicima, odgajateljima, stručnim suradnicima u školama i vrtićima, kao i drugim edukatorima koji rade s djecom i adolescentima. Edukacija uključuje sedam edukativnih modula dostupnih putem platforme za e-učenje, za korisnike je besplatna, a dostupna je na hrvatskom jeziku te na engleskom, francuskom, talijanskom, njemačkom, grčkom i španjolskom jeziku. Po završetku edukacije sudionici dobivaju Potvrdu o završenoj edukaciji u trajanju od 28 sati.

Projekt ProWell

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima