Sastanak partnera na projektu ProWell, 15. i 16. 11. 2021.

Sastanak partnera na projektu ProWell „Protecting the mental wellbeing of children during and after public health emergencies“ održan je 15. i 16. studenog 2021. putem platforme Zoom. U projektu sudjeluju Sveučilište u Dresdenu (Njemačka), Sveučilište u Valenciji (Španjolska), Udruga Tages Onlus (Italija), Udruga Osengo (Francuska), Udruga Centre for Social Innovation (Cipar), Udruga Prolepsis (Grčka) i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska)

Sastanak partnera na projektu ProWell, 15. i 16. 11. 2021.

Na sastanku su partneri prezentirali rezultate fokusnih grupa provedenih s učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom na temu utjecaja pandemije Covid-19 na mentalno zdravlje djece. Istaknut je manjak sadržaja koji im se nudi kako bi što bolje mogli podupirati mentalno zdravlje djece u okolnostima pandemije i drugih javnozdravstvenih hitnih stanja. Partneri su potom, na temelju rezultata pretraživanja literature i fokusnih grupa, definirali module koji će se razvijati u sklopu projekta te koji će biti dostupni učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s djecom u okviru interaktivne web platforme.

Projekt ProWell

Također provjeri

Objavljena knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES (ur. Haris Dajč, Isidora Jarić, Ljiljana Dobrovšak)

U Biblioteci Studije Instituta Pilar objavljena je knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES. Discourses… Pročitaj više o Objavljena knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES (ur. Haris Dajč, Isidora Jarić, Ljiljana Dobrovšak)