Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA

Projekt Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te procjene socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta u okviru projekta LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR1000594 “Seabird Conservation Network in the Adriatic“ provodi se u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce koja je partner na projektu

Projekt LIFE Artina – “Seabird Conservation Network in the Adriatic” („Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“) bavi se problemima u očuvanju morskih ptica na području srednjeg Jadrana. Nositelj projekta je Udruga BIOM, a partneri su Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje i BirdLife Malta. Projekt se financira iz programa LIFE, koji je instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost. Projekt sufinancira Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske. LIFE ARTINA projekt provodi se od 1. 9. 2018. do 31. 8. 2023.

U sklopu LIFE ARTINA projekta provest će se zasebni projekt Istraživanje percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja njegove provedbe. Planirano trajanje projekta je od 19. 7. 2019. do 15. 2. 2023.

Specifični ciljevi projekta

− na početku projekta ispitati svijest o morskim pticama, njihovoj važnosti i postojećim utjecajima na morske ptice, podršku očuvanju morskih ptica i pripadajućim mjerama zaštite, promjene u ponašanju prema morskim pticama, upoznatost s LIFE ARTINA projektom među ciljanim skupinama (posjetitelji, turistička zajednica i turističke agencije, pomorska policija, općina i lokalna tvrtka za gospodarenje otpadom, djeca u školi i vrtiću, izletnički brodovi, hotel, restorani, vlasnici apartmana, lokalna zajednica);

− izmjeriti učinak provedenih aktivnosti usmjerenih na očuvanje ptica na određene ciljane skupine, njihovo razumijevanje svrhe projekta i utjecaj provedbe određenih aktivnosti projekta na njih (stavove, informiranost o određenoj problematici i sl.);

− opisati socio-ekonomski utjecaj provedbe LIFE ARTINA projekta, odnosno istražiti socio-ekonomski učinak projektnih aktivnosti na gospodarstvo i stanovništvo projektnog područja.

Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na kraju projekta nacionalnim i lokalnim ključnim dionicima projekta.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima