Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA

Projekt Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te procjene socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta u okviru projekta LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR1000594 “Seabird Conservation Network in the Adriatic“ provodi se u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce koja je partner na projektu

Projekt LIFE Artina – “Seabird Conservation Network in the Adriatic” („Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“) bavi se problemima u očuvanju morskih ptica na području srednjeg Jadrana. Nositelj projekta je Udruga BIOM, a partneri su Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje i BirdLife Malta. Projekt se financira iz programa LIFE, koji je instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost. Projekt sufinancira Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske. LIFE ARTINA projekt provodi se od 1. 9. 2018. do 31. 8. 2023.

U sklopu LIFE ARTINA projekta provest će se zasebni projekt Istraživanje percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja njegove provedbe. Planirano trajanje projekta je od 19. 7. 2019. do 15. 2. 2023.

Specifični ciljevi projekta

− na početku projekta ispitati svijest o morskim pticama, njihovoj važnosti i postojećim utjecajima na morske ptice, podršku očuvanju morskih ptica i pripadajućim mjerama zaštite, promjene u ponašanju prema morskim pticama, upoznatost s LIFE ARTINA projektom među ciljanim skupinama (posjetitelji, turistička zajednica i turističke agencije, pomorska policija, općina i lokalna tvrtka za gospodarenje otpadom, djeca u školi i vrtiću, izletnički brodovi, hotel, restorani, vlasnici apartmana, lokalna zajednica);

− izmjeriti učinak provedenih aktivnosti usmjerenih na očuvanje ptica na određene ciljane skupine, njihovo razumijevanje svrhe projekta i utjecaj provedbe određenih aktivnosti projekta na njih (stavove, informiranost o određenoj problematici i sl.);

− opisati socio-ekonomski utjecaj provedbe LIFE ARTINA projekta, odnosno istražiti socio-ekonomski učinak projektnih aktivnosti na gospodarstvo i stanovništvo projektnog područja.

Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na kraju projekta nacionalnim i lokalnim ključnim dionicima projekta.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt… Pročitaj više o Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti