RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like

U razdoblju od veljače 2020. do siječnja 2025. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like. Voditeljica projekta je dr. sc. Anita Bušljeta Tonković. Novosti

Gospić. – Foto: Josip Durdov

Znanstvenici Instituta Ivo Pilar u Područnom centru Gospić na čelu s voditeljicom projekta Anitom Bušljeta Tonković sljedećih će pet godina provoditi projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost. Skraćeni naziv projekta RURALIKA označava temu istraživanja, koja u svojem punom nazivu glasi „Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like“.

Naime, cilj je projekta uspostava idealtipskih interdisciplinarnih kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske na temelju studije slučaja ruralnog prostora Like. Predložena tema istražit će se uz pomoć suvremenih teorija modernizacije i teorija razvoja, inovativnim pristupom u metodologiji koji se temelji na mješovitim metodama, a razmatra utjecaj (zakašnjelih) procesa modernizacije i (post)tranzicije na ruralne prostore u Hrvatskoj. Ti procesi bit će istraženi uz pomoć analize povijesnih izvora, demografskih podataka, pokazatelja iz područja gospodarstva, te kroz kvalitativno istraživanje na nacionalnoj razini.

Projekt se temelji na pretpostavci da utvrđeni i znanstveno valorizirani negativni modernizacijski i (post)tranzicijski procesi konkretnoga ruralnog prostora mogu poslužiti kao laboratorij za istraživanje ostalih ruralnih prostora, kako onih u kojima su uznapredovali isti procesi, tako i onih čiji su osnovni pokazatelji pozitivni. Stoga će ishodi projekta biti relevantni unutar konteksta razvojnih politika te se očekuje da doprinesu socioekonomskom razvoju ruralnih prostora u Hrvatskoj.

Istraživački tim s radom započinje 1. veljače 2020. godine, a tijekom petogodišnjeg razdoblja uspostavit će suradnju s brojnim stručnjacima i znanstvenicima iz Hrvatske i inozemstva. Konačne rezultate projekta tim će predstaviti na završnoj znanstvenoj konferenciji.

Ovakav projekt prvi se put provodi na ličkom ruralnom području, a Područni centar Gospić prvi je centar Instituta Ivo pilar čiji tim samostalno provodi projekt Hrvatske zaklade za znanost.

RURALIKA – Establishing Criteria for the Evaluation of Modernization and (Post-)Transition Processes in Croatian Rural Areas through a Case Study of the Rural Lika Area

The aim of the project is to establish ideal-type interdisciplinary criteria for evaluating modernisation and (post-)transition processes in Croatian rural areas based on a case study of the rural Lika area. The proposed subject will be studied by employing contemporary modernization theories and development theories, in which an innovative approach to methodology based on mixed methods will be used. The topic that will be researched is the effect of (delayed) modernization and (post-)transition processes on Croatian rural areas. These processes shall be studied by analysing historical sources, demographic data, economic indicators and through a qualitative research: by conducting two hundred semi-structured interviews (microethnography – four stages of research in two rounds) at the national level. The project is based on the assumption that known and scientifically evaluated negative modernization and (post-)transition processes of a concrete rural area can serve as a laboratory for studying other rural areas, both the areas in which the mentioned process have significantly developed, and those areas whose basic indicators are positive. Therefore, the results of the project shall be relevant with regard to development policies and they are expected to significantly contribute to the socio-economic development of Croatian rural areas.

Novosti

RURALIKA – Presjek provedbe aktivnosti u trećoj godini projekta, 2023.
RURALIKA: Dovršen prvi krug terenskoga istraživanja (post)tranzicijskih procesa u Lici
RURALIKA – Presjek provedbe aktivnosti u drugoj godini projekta, 2022.
Projekt RURALIKA: Edukacija članova projektnog tima za rad u MAXQDA programu, 20.-21. 1. 2022.
Dr. sc. Anita Bušljeta Tonković na edukaciji u Velikoj Britaniji, 3.-5. 10. 2021.

Područni centar Gospić

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima