Projekt RURALIKA: Edukacija članova projektnog tima za rad u MAXQDA programu, 20.-21. 1. 2022.

U okviru aktivnosti na UIP-2019-04-3024 projektu RURALIKA, 20. i 21. siječnja 2021. održana je edukacija na kojoj su se članovi projektnog tima upoznali s radom programskog alata MAXQDA koji znanstvenicima pomaže pri analizi i interpretaciji rezultata kvalitativnih istraživanja

Nakon uvodnog arhivskog istraživanja povijesnog gradiva (Državni arhiv u Gospiću i Hrvatski državni arhiv) i inicijalne diseminacija projekta na domaćim (I. kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja, Sveučilište u Osijeku) i međunarodnim (The 28th Colloquium of the International Geographical Union Commission on the Sustainability of Rural Systems, IGU-CSRS, Zagreb) konferencijama, te radionice (o kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima na projektu i metodama obrade podataka) koju su članovi projektnog tima, usprkos teškoj epidemiološkoj situaciji uspjeli održali u početkom prosinca 2021., ova edukacija korak je prema sljedećoj fazi projekta. Naime, u novoj projektnoj godini multidisciplinarna istraživačka grupa za zadatak ima oblikovanje protokola intervjua te višemjesečni rad na terenu, što podrazumijeva provedbu polustrukturiranih intervjua na ruralnom području tradicionalne regije Like.

Projekt RURALIKA

Također provjeri

Dr. sc. Marko Marinić kod predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, 20. 9. 2022.

Viši znanstveni suradnik Instituta Pilar, dr. sc. Marko Marinić, u utorak 20. rujna 2022. godine… Pročitaj više o Dr. sc. Marko Marinić kod predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, 20. 9. 2022.