Prema sigurnoj socijalnoj budućnosti: sociološko istraživanje o socijalnim uslugama na području grada Belog Manastira

U svrhu unaprjeđenja socijalnih usluga na području grada Belog Manastira Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji sa naručiteljem projekta, udrugom ˝Prijatelji svetog Martina˝, priprema i provodi istraživanje “Prema sigurnoj socijalnoj budućnosti: sociološko istraživanje o socijalnim uslugama na području grada Belog Manastira”. Voditelj istraživanja je dr. sc. Mateo Žanić

Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na završnoj konferenciji koju organizira naručitelj te će se nakon toga koristiti u znanstvene svrhe. Glavni cilj projekta je izvršenje procjene dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga na području grada Belog Manastira te izrada praktičnih smjernica za njihovo unaprjeđenje. Cilj je da, na osnovu provedenog istraživanja, izrađene smjernice pomognu ustanovama, organizacijama civilnog društva te institucijama grada Belog Manastira u budućem planiranju socijalnih usluga, te shodno tome podizanju kvalitete i efekta tih usluga. Ovako zamišljen projekt cilja omogućavanju usavršavanja postojećih usluga kao i osmišljavanje i provedbu novih socijalnih usluga na području Belog Manastira. U provedbi istraživanja nastojat će se detektirati ključne probleme s kojima se susreću marginalizirane skupine u hrvatskom društvu te ponuditi smjernice za popravljanje njihova položaja.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj