Pregled projekata Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar po godinama


Pregled projekata Instituta Pilar po godinama sadrži nacionalne i međunarodne znanstvene projekte u razdoblju od osnutka Instituta 1991. do 2024. godine. Uz svaku godinu naznačen je podatak o ukupnom broju projekata, a uz naziv svakog projekta njegov voditelj odnosno voditeljica: 2024. – 1991. – Pregled projekata prema izvoru financiranja i statusu

 

2024. (42 projekta)

 

 1. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Managment (Hrvatske vode)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 2. CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 3. RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 4. FreeCareerChoice – Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 5. CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945. – 1991. (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Hrstić
 6. STRESS LOAD – Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Goran Milas
 7. COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (H2020)(Koordinator: Manchester Metropolitan University)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Toni Babarović
 8. GUIDEPREP – Growing Up in Digital Europe Preparation Phase (HORIZON) (Koordinator: University College Dublin)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Toni Babarović
 9. acaSTEMy – Trans-national STEM teacher education focussing on transversal competence and sustainability education (Erasmus2027) (Koordinator: University of Tartu)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić
 10. Evaluacija posebnog programa tretmana PORTOs (Ministarstvo pravosuđa i uprave) (Koordinator: Centar za mentalno zdravlje)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Ines Sučić
 11. Društvene, kulturne i demografske odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 12. Hrvatska nacionalno-identitetna konstitucija i pokušaji njene negacije (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 13. Logor Slana na otoku Pagu (Grad Novalja)
  ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 14. Društveni vidovi glagoljaštva (Zaklada HAZU)
  ● Voditelj: dr. sc. Vine Mihaljević
 15. Povratne migracije: model(i) povratka u Republiku Hrvatsku (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
 16. ECR-WELL – Dobrobit i mentalno zdravlje mladih znanstvenika u Hrvatskoj – Longitudinalno istraživanje (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Maja Tadić Vujčić
 17. MOTIKA – Motivacije i barijere za kolektivne akcije (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 18. HomesNetting – Transformacija sekundarnog stanovanja u doba internetskog društvenog umrežavanja (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 19. WorkMobil – Unutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 20. VETFIT – Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 21. TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 22. TYPeS – Oblici (su)djelovanja mladih u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Marko Mustapić
 23. DigiLitA – Utjecaj okoline na razvoj djeteta: povezanost upotrebe digitalne tehnologije, obiteljskog literarnog okruženja te fizičke aktivnosti s dobrobiti djeteta u ranoj školskoj dobi (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Marina Kotrla Topić
 24. DISINFO KLIMA – Uloga dispozicija i izloženost informacijama u kontekstu klimatskih promjena (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 25. WDSQUALITY – Unapređenje učenja, odgojno-obrazovnih ishoda i kvalitete u cjelodnevnim školama: Izazovi novog modela organizacije osnovne škole u Republici Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 26. FORGOT-GENROMISC – Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 27. NextGenderHR – Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Rebeka Anić
 28. PRISCLIM – Psihosocijalna klima i individualne karakteristike zatvorenika i službenika u kaznenim tijelima Republike Hrvatske: multimetodski pristup (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić
 29. LozaRH – Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 30. DISTRESS – Dnevni stres u kasnoj adolescenciji i nastupajućoj odrasloj dobi (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Goran Milas
 31. REAL NIGHTS – Istraživanje noćnog života: realno i virtualno okruženje (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 32. BAD – Pogranični razvoj na prostoru između Une i Jadrana: od habsburške Vojne krajine do schengenskoga ruba EU (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Brlić
 33. SocAsKLIMA – Sociološki aspekti klimatskih promjena u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Jelena Puđak
 34. Koz-Is – Kozmopolitizam na granici – Istarski poluotok kao studij slučaja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Marin Beroš
 35. PERSON – Percepcija prijetnji, društveni identitet i društvena kohezija (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Igor Mikloušić
 36. DinamiRH – Dinamika i izazovi migracije, re-migracije i imigracije u Republici Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
 37. CROIDENT – Hrvatski nacionalni identitet: nastanak i osporavanja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 38. Dimensionen des „Zurück“. (Re-)Migration und Transformation im östlichen Europa (Bundeszentrale für politische Bildung bpb, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schroubek Fonds Östliches Europa, Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz)
  ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić
 39. Izrada elaborata za uvođenje građanskog odgoja za škole kojima je osnivač Šibensko-kninska županija (Šibensko-kninska županija)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 40. Izrada završnog izvješća u sklopu znanstveno istraživačkog projekta Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
  ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 41. CONCILIARE – CONfidetly ChangIng coLonIAl heRitagE (HORIZON) (Koordinator: Universidade de Coimbra)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc
 42. „Biram Hrvatsku“: Istraživanje veze između povratne migracije i razvoja u regijama koje zaostaju u Hrvatskoj (Konrad-Adenauer-Stiftung)
  ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić

 

2023. (40 projekata)

 

 1. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management (Hrvatske vode)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 2. PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić
 3. Pružanje podrške u prikupljanju i interpretaciji podataka vezanih uz procjenu interakcije između ribara i morskih ptica (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“)
  ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić
 4. Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“)
  ● Voditeljica: dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić
 5. INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World (H2020) (Koordinator: Erasmus Universiteit Rotterdam)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Inga Tomić Koludrović
 6. Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Con-texts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (Swiss National Science Foundation/Hrvatska zaklada za znanost) (Koordinator: University of Applied Sciences and Arts Northwestern)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović
 7. CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 8. RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 9. PSRUKSZB – Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 10. FreeCareerChoice – Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 11. COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology (New York University / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc
 12. Nova perspektiva za beskućništvo (ESF) (Koordinator: Hrvatska mreža za beskućnike)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović
 13. HIGH-FLIERS – Highly Interactive Guidance Helpful For Leadership In Educationally Relevant Skills (Erasmus+) (Koordinator: University of Tartu)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić
 14. HEMOQol – Kvaliteta života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj – Medicinski i psihosocijalni aspekti (Društvo hemofiličara Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 15. Velebitski ustanak 1932. – otpor hrvatskoga naroda prema jednoj diktaturi (Kulturno informativni centar Gospić)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Brlić
 16. zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (ESF) (Koordinator: Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać”)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Vlado Šakić
 17. CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945. – 1991. (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Hrstić
 18. STRESS LOAD – Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Goran Milas
 19. ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators (Erasmus+) (Koordinator: Technische Universität Dresden)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 20. COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (H2020)(Koordinator: Manchester Metropolitan University)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Toni Babarović
 21. Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost (ESF) (Koordinator: Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Vlado Šakić
 22. Dimensionen des „Zurück“. (Re-)Migration und Transformation im östlichen Europa (Bundeszentrale für politische Bildung bpb, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schroubek Fonds Östliches Europa, Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz)
  ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić
 23. Kosovo: povijest prostora u dugom trajanju (Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
  ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 24. Hrvatska zajednica u Republici Sloveniji: između asimilacije, integracije i promicanja hrvatskog nacionalnog identiteta (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
 25. GUIDEPREP – Growing Up in Digital Europe Preparation Phase (HORIZON) (Koordinator: University College Dublin)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Toni Babarović
 26. Qualitative research fieldwork for operational research on pilot of EU Child Guarantee, Croatia – phase 2 (UNICEF)
  ● Voditeljica: dr. sc. Maja Tadić Vujčić
 27. Usluga provođenja postupka prethodnog vrednovanja Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine (Središnji državni ured za demografiju i mlade)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 28. Evaluacija pilot projekta za zatvorski sustav u okviru projekta: „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ (Ministarstvo pravosuđa i uprave)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić
 29. Elaborat o vrednovanju znanstveno-stručnih konferencija projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“ Hrvatskoga generalskog zbora (Hrvatski generalski zbor)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 30. Priprema i provedba dijela Istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske čiji je nositelj i voditelj HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
  ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 31. acaSTEMy – Trans-national STEM teacher education focussing on transversal competence and sustainability education (Erasmus2027) (Koordinator: University of Tartu)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić
 32. Evaluacija posebnog programa tretmana PORTOs (Ministarstvo pravosuđa i uprave) (Koordinator: Centar za mentalno zdravlje)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Ines Sučić
 33. Društvene, kulturne i demografske odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 34. Hrvatska nacionalno-identitetna konstitucija i pokušaji njene negacije (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 35. Logor Slana na otoku Pagu (Grad Novalja)
  ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 36. Društveni vidovi glagoljaštva (Zaklada HAZU)
  ● Voditelj: dr. sc. Vine Mihaljević
 37. Povratne migracije: model(i) povratka u Republiku Hrvatsku (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
 38. ECR-WELL – Dobrobit i mentalno zdravlje mladih znanstvenika u Hrvatskoj – Longitudinalno istraživanje (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Maja Tadić Vujčić
 39. MOTIKA – Motivacije i barijere za kolektivne akcije (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 40. HomesNetting – Transformacija sekundarnog stanovanja u doba internetskog društvenog umrežavanja (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić

 

2022. (45 projekata)

 

 1. Usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
  ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 2. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management (Hrvatske vode)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 3. Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
  ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović
 4. PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić
 5. Pružanje podrške u prikupljanju i interpretaciji podataka vezanih uz procjenu interakcije između ribara i morskih ptica (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“)
  ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić
 6. Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“)
  ● Voditeljica: dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić
 7. INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World (H2020) (Koordinator: Erasmus Universiteit Rotterdam)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Inga Tomić Koludrović
 8. ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators (Erasmus+) (Koordinator: Ormylia Foundation)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 9. Transition Dialogue 2019-2022. Dealing with change in democratic ways (Bundeszentrale für politische Bildung) (Koordinator: Deutsch-Russischer Austausch e.V.)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 10. Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Con-texts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (Swiss National Science Foundation/Hrvatska zaklada za znanost) (Koordinator: University of Applied Sciences and Arts Northwestern)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović
 11. CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 12. RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 13. PSRUKSZB – Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 14. FreeCareerChoice – Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 15. COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology (New York University / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc
 16. Povijest nogometnog kluba Gospić `91. – povodom sto godina profesionalnog nogometa u Gospiću (Grad Gospić)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Brlić
 17. Nacionalna identifikacija u Crnoj Gori (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 18. Tijelo, zdravlje, prevencija: medijski konstruirani diskursi i življenje kulture u doba novih `bio-realiteta` (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Zdenko Zeman
 19. Prekarnost rada u gig ekonomiji u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Filip Majetić
 20. Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Sara Ursić
 21. Prometna dostupnost kao čimbenik demografske revitalizacije i deperiferizacije Hrvatske (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk
 22. Od lokalnih do virtualnih zajednica. Društveni odnosi mladih u uvjetima nametnutog prostornog distanciranja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 23. Nova perspektiva za beskućništvo (ESF) (Koordinator: Hrvatska mreža za beskućnike)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović
 24. HIGH-FLIERS – Highly Interactive Guidance Helpful For Leadership In Educationally Relevant Skills (Erasmus+) (Koordinator: University of Tartu)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić
 25. HEMOQol – Kvaliteta života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj – Medicinski i psihosocijalni aspekti (Društvo hemofiličara Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 26. Velebitski ustanak 1932. – otpor hrvatskoga naroda prema jednoj diktaturi (Kulturno informativni centar Gospić)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Brlić
 27. zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (ESF) (Koordinator: Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać”)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Vlado Šakić
 28. Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 29. CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945. – 1991. (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Hrstić
 30. Prema sigurnijoj socijalnoj budućnosti: sociološko istraživanje o socijalnim uslugama na području Grada Belog Manastira (Udruga Prijatelji Svetog Martina)
  ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 31. STRESS LOAD – Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Goran Milas
 32. Croatia`s potential (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation (Konrad Adenauer Stiftung)
  ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 33. ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators (Erasmus+) (Koordinator: Technische Universität Dresden)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 34. COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (H2020)(Koordinator: Manchester Metropolitan University)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Toni Babarović
 35. Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost (ESF) (Koordinator: Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Vlado Šakić
 36. Identitet Hrvata Boke (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
 37. Jačanjem socijalnog dijaloga do zdravih radnih mjesta (ESF) (Koordinator: Opći sindikat Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 38. Anketno istraživanje o navikama putovanja stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije (Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PNZ svetovanje i projektiranje d.o.o., Građevinski fakultet Zagreb)
  ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 39. Dimensionen des „Zurück“. (Re-)Migration und Transformation im östlichen Europa (Bundeszentrale für politische Bildung bpb, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schroubek Fonds Östliches Europa, Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz)
  ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić
 40. Qualitative research fieldwork for operational research on pilot of EU Child Guarantee in Croatia (UNICEF)
  ● Voditeljica: dr. sc. Maja Tadić
 41. Kosovo: povijest prostora u dugom trajanju (Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
  ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 42. Military cartography in the context of European early modern and modern history (Società italiana di storia militare)
  ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 43. Hrvatska zajednica u Republici Sloveniji: između asimilacije, integracije i promicanja hrvatskog nacionalnog identiteta (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
 44. GUIDEPREP – Growing Up in Digital Europe Preparation Phase (HORIZON) (Koordinator: University College Dublin)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Toni Babarović
 45. Qualitative research fieldwork for operational research on pilot of EU Child Guarantee, Croatia – phase 2 (UNICEF)
  ● Voditeljica: dr. sc. Maja Tadić Vujčić

 

2021. (54 projekta)

 

 1. DARE – Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) (Koordinator: The University of Manchester)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 2. CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (H2020) (Koordinator: Aston University)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 3. IMPROVET – Improving Skills in Vocational Education and Training (Erasmus+) (Koordinator: Hrvatska gospodarska komora)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 4. GENMOD – Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović
 5. Usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
  ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 6. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management (Hrvatske vode)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 7. Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
  ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (institut: koordinator)
 8. PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić
 9. Pružanje podrške u prikupljanju i interpretaciji podataka vezanih uz procjenu interakcije između ribara i morskih ptica (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“)
  ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić
 10. Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“)
  ● Voditeljica: dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić
 11. INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World (H2020) (Koordinator: Erasmus Universiteit Rotterdam)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Inga Tomić Koludrović (Institut Pilar: partner)
 12. ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators (Erasmus+) (Koordinator: Ormylia Foundation)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić (Institut Pilar: partner)
 13. Transition Dialogue 2019-2022. Dealing with change in democratic ways (Bundeszentrale für politische Bildung) (Koordinator: Deutsch-Russischer Austausch e.V.)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić (Institut Pilar: partner)
 14. Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Con-texts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (Swiss National Science Foundation/Hrvatska zaklada za znanost) (Koordinator: University of Applied Sciences and Arts Northwestern)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović (Institut Pilar: partner)
 15. 30 godina HGSS Stanice Gospić: monografija (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić)
  ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 16. CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 17. RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 18. PSRUKSZB – Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 19. FreeCareerChoice – Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 20. 25 godina Općine Bistra: Monografija (Općina Bistra)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 21. Sociološka studija razvojnih mogućnosti i izazova šireg prostora Općine Dvor potaknutih lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu (Urbanistički institut d.o.o.)
  ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 22. Under the Loupe: Rural Youth Work! (Erasmus+) (Koordinator: Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković (Institut Pilar: partner)
 23. COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology (New York University / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc
 24. Evaluation of the Institute of Global Homelessness A Place to call Home Initiative – Qualitative Study (Corra Foundation)
  ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović
 25. Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektive razvoja (Vukovarsko-srijemska županija)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 26. Povijest nogometnog kluba Gospić `91. – povodom sto godina profesionalnog nogometa u Gospiću (Grad Gospić)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Brlić
 27. Kult svetog Nikole – mijene kroz povijest i uloga u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Vinicije Lupis
 28. Nacionalna identifikacija u Crnoj Gori (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 29. Tijelo, zdravlje, prevencija: medijski konstruirani diskursi i življenje kulture u doba novih `bio-realiteta` (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Zdenko Zeman
 30. Prekarnost rada u gig ekonomiji u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Filip Majetić
 31. Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 32. Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditeljica: dr. sc. Sara Ursić
 33. Prometna dostupnost kao čimbenik demografske revitalizacije i deperiferizacije Hrvatske (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk
 34. Od lokalnih do virtualnih zajednica. Društveni odnosi mladih u uvjetima nametnutog prostornog distanciranja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 35. Znanstveno istraživanje povijesti Roma na sisačkom području (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
  ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 36. Nova perspektiva za beskućništvo (ESF) (Koordinator: Hrvatska mreža za beskućnike)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović (Institut: partner)
 37. HIGH-FLIERS – Highly Interactive Guidance Helpful For Leadership In Educationally Relevant Skills (Erasmus+) (Koordinator: University of Tartu)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut: partner)
 38. HEMOQol – Kvaliteta života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj – Medicinski i psihosocijalni aspekti (Društvo hemofiličara Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 39. Velebitski ustanak 1932. – otpor hrvatskoga naroda prema jednoj diktaturi (Kulturno informativni centar Gospić)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Brlić
 40. zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (ESF) (Koordinator: Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać”)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Vlado Šakić (Institut: partner)
 41. Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 42. Rat, ljudi, brojevi – Vukovar 1991. i danas (Državni arhiv u Vukovaru)
  ● Voditeljica: dr. sc. Sandra Cvikić
 43. CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945. – 1991. (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Ivan Hrstić
 44. Prema sigurnijoj socijalnoj budućnosti: sociološko istraživanje o socijalnim uslugama na području Grada Belog Manastira (Udruga Prijatelji Svetog Martina)
  ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 45. STRESS LOAD – Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost)
  ● Voditelj: dr. sc. Goran Milas
 46. Croatia`s potential (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation (Konrad Adenauer Stiftung)
  ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 47. ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators (Erasmus+) (Koordinator: Technische Universität Dresden)
  ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić (Institut Pilar: partner)
 48. COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (H2020) (Koordinator: Manchester Metropolitan University)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Toni Babarović (Institut Pilar: partner)
 49. Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost (ESF) (Koordinator: Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi)
  ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Vlado Šakić (Institut: partner)
 50. Identitet Hrvata Boke (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
  ● Voditeljica: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
 51. Jačanjem socijalnog dijaloga do zdravih radnih mjesta (ESF) (Koordinator: Opći sindikat Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 52. Anketno istraživanje o navikama putovanja stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije (Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PNZ svetovanje i projektiranje d.o.o., Građevinski fakultet Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 53. Dimensionen des „Zurück“. (Re-)Migration und Transformation im östlichen Europa (Bundeszentrale für politische Bildung bpb, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schroubek Fonds Östliches Europa, Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić
 54. Qualitative research fieldwork for operational research on pilot of EU Child Guarantee in Croatia (UNICEF) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Tadić

 

2020. (53 projekta)

 

 1. DARE – Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 2. CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (H2020) (Koordinator: Aston University) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 3. INNO-WISEs – Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INTERREG Central Europe) (Koordinator: Fondazione Politecnico di Milano) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Dražen Šimleša (Institut Pilar: partner)
 4. IMPROVET – Improving Skills in Vocational Education and Training (Erasmus+) (Koordinator: Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 5. GENMOD – Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović
 6. Usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 7. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management (Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 8. Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (institut: koordinator)
 9. PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić
 10. Prikupljanje podataka, analiza i priprema isporuka vezano za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočne Hrvatske (Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PNZ svetovanje i projektiranje d.o.o., Građevinski fakultet Zagreb). ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 11. Pružanje podrške u prikupljanju i interpretaciji podataka vezanih uz procjenu interakcije između ribara i morskih ptica (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“) ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić
 12. Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“) ● Voditeljica: dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić
 13. INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World (H2020) (Koordinator: Erasmus Universiteit Rotterdam) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Inga Tomić Koludrović (Institut Pilar: partner)
 14. Sport i iseljenički identitet: Povezivanje hrvatskog iseljeništva u Novom Zelandu s Hrvatskom putem ragbija (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Hrstić
 15. Femme industrielle – industrijske radnice u socijalističkoj Hrvatskoj – primjer Borova, Vukovar (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Žebec Šilj
 16. Psihosocijalna obilježja života s rijetkom bolešću – primjer hemofilije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Marko Marinić
 17. Analiza medijskog izvještavanja o problematičnoj uporabi interneta (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Tihana Brkljačić
 18. GIS pristup analizi demografske otpornosti gradskih naselja i jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj: prema demografskoj regionalizaciji (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Nikola Šimunić
 19. Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Luka Šikić
 20. Stradanje Roma u Hrvatskom zagorju i Međimurju za vrijeme Drugog svjetskog rata (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 21. Koch Buch 1.8.7.3. – istraživanje njemačko-austrijskog doprinosa oblikovanju identiteta grada Osijeka kroz povezanost gastronomske kulture i njemačkog jezika (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Anamarija Lukić
 22. Povijesno oblikovanje etničkih identiteta na tlu južne Dalmacije, istočne Hercegovine i Crne Gore (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 23. Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 24. ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators (Erasmus+) (Koordinator: Ormylia Foundation) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić (Institut Pilar: partner)
 25. Transition Dialogue 2019-2021. Dealing with change in democratic ways (Bundeszentrale für politische Bildung) (Koordinator: Deutsch-Russischer Austausch e.V.) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić (Institut Pilar: partner)
 26. Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Con-texts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (Swiss National Science Foundation/Hrvatska zaklada za znanost) (Koordinator: University of Applied Sciences and Arts Northwestern) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović (Institut Pilar: partner)
 27. 30 godina HGSS Stanice Gospić: monografija (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić) ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 28. CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 29. RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 30. PSRUKSZB – Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 31. FreeCareerChoice – Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 32. 25 godina Općine Bistra: Monografija (Općina Bistra) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 33. Sociološka studija razvojnih mogućnosti i izazova šireg prostora Općine Dvor potaknutih lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu (Urbanistički institut d.o.o.) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 34. Under the Loupe: Rural Youth Work! (Erasmus+) (Koordinator: Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR) ● Voditeljica Pilarovog tima: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković (Institut Pilar: partner)
 35. Prostorno-programski koncept razvoja područja obuhvata posjeda agroturističke namjene veličine cca 400 ha na lokaciji općine Vojnić (Marko Džepina) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec Borić
 36. Znanstveno istraživanje povijesti romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 37. COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology (New York University / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc
 38. Evaluation of the Institute of Global Homelessness A Place to call Home Initiative – Qualitative Study (Corra Foundation) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović
 39. Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske – Rezultati istraživanja 2019. i analiza trendova uporabe 2011. – 2019. (Izrada završnog izvješća u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta „Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske“) (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 40. Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektive razvoja (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 41. Povijest nogometnog kluba Gospić `91. – povodom sto godina profesionalnog nogometa u Gospiću (Grad Gospić) ● Voditelj: Dr. sc. Ivan Brlić
 42. Kult svetog Nikole – mijene kroz povijest i uloga u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Vinicije Lupis
 43. Nacionalna identifikacija u Crnoj Gori (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 44. Tijelo, zdravlje, prevencija: medijski konstruirani diskursi i življenje kulture u doba novih `bio-realiteta` (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Zdenko Zeman
 45. Prekarnost rada u gig ekonomiji u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Filip Majetić
 46. Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 47. Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Sara Ursić
 48. Prometna dostupnost kao čimbenik demografske revitalizacije i deperiferizacije Hrvatske (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk
 49. Od lokalnih do virtualnih zajednica. Društveni odnosi mladih u uvjetima nametnutog prostornog distanciranja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 50. Znanstveno istraživanje povijesti Roma na sisačkom području (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 51. Nova perspektiva za beskućništvo (ESF) (Koordinator: Hrvatska mreža za beskućnike) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović (Institut: partner)
 52. HIGH-FLIERS – Highly Interactive Guidance Helpful For Leadership In Educationally Relevant Skills (Erasmus+) (Koordinator: University of Tartu) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut: partner)
 53. HEMOQol – Kvaliteta života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj – Medicinski i psihosocijalni aspekti (Društvo hemofiličara Hrvatske) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

 

2019. (46 projekata)

 

 1. PROMISE – PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 2. DARE – Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 3. CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (H2020) (Koordinator: Aston University) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 4. ECDP – European Cohort Development Project (H2020) (Koordinator: Manchester Metropolitan University) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 5. Arheološki park Vižula (Strukturni i investicijski fond) (Koordinator: Općina Medulin) ● Voditeljica Pilarova tima: mr. sc. Kristina Džin (Institut Pilar: partner)
 6. INNO-WISEs – Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INTERREG Central Europe) (Koordinator: Fondazione Politecnico di Milano) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Dražen Šimleša (Institut Pilar: partner)
 7. IMPROVET – Improving Skills in Vocational Education and Training (Erasmus+) (Koordinator: Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 8. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)
 9. Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education (EVZ Stiftung) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 10. JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 11. CRO-WELL – Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 12. GENMOD – Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović
 13. Usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 14. Hrvatski Domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 15. Zaboravljene žrtve u Hrvatskoj ili iz povijesti stradanja Roma na području Like, Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja za vrijeme Drugog svjetskog rata (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 16. Društveni utjecaj centralno-planske ekonomije u socijalističkoj Hrvatskoj – Primjer Vukovara (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Žebec Šilj
 17. Digitalno gospodarstvo i hrvatska poduzeća: temeljni uvidi iz socioekonomske perspektive (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 18. Nijanse emocija – empatija, ličnosti i fiziološke reakcije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Anja Wertag
 19. Identifikacija zaštitnih i rizičnih faktora u karijeri kroz životne faze (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 20. Provjera primjenjivosti aspekata posla u online sustavima za profesionalno usmjeravanje: razvoj i evaluacija sustava Izbor zanimanja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 21. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management (Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 22. Mlađi povratni migranti: iskustva i motivacija (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić
 23. Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 24. Povezanost upotrebe digitalnih medija i obiteljskog literarnog okruženja s jezičnim vještinama djece predškolske dobi (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Marina Kotrla Topić
 25. Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (institut: koordinator)
 26. PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić
 27. Prikupljanje podataka, analiza i priprema isporuka vezano za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočne Hrvatske (Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PNZ svetovanje i projektiranje d.o.o., Građevinski fakultet Zagreb). ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 28. Znanstveno-metodološki pristup istraživanju zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić.
 29. Istraživanje stradanja romskog stanovništva na području Dalmacije, Hrvatskog primorja i Istre za vrijeme Drugog svjetskog rata (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak.
 30. Pružanje podrške u prikupljanju i interpretaciji podataka vezanih uz procjenu interakcije između ribara i morskih ptica (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“) ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić
 31. Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“) ● Voditeljica: dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić
 32. Sport i iseljenički identitet: Povezivanje hrvatskog iseljeništva u Novom Zelandu s Hrvatskom putem ragbija (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Hrstić
 33. Femme industrielle – industrijske radnice u socijalističkoj Hrvatskoj – primjer Borova, Vukovar (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Žebec Šilj
 34. Psihosocijalna obilježja života s rijetkom bolešću – primjer hemofilije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Marko Marinić
 35. Analiza medijskog izvještavanja o problematičnoj uporabi interneta (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Tihana Brkljačić
 36. GIS pristup analizi demografske otpornosti gradskih naselja i jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj: prema demografskoj regionalizaciji (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Nikola Šimunić
 37. Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Luka Šikić
 38. Stradanje Roma u Hrvatskom zagorju i Međimurju za vrijeme Drugog svjetskog rata (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 39. Koch Buch 1.8.7.3. – istraživanje njemačko-austrijskog doprinosa oblikovanju identiteta grada Osijeka kroz povezanost gastronomske kulture i njemačkog jezika (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Anamarija Lukić
 40. Povijesno oblikovanje etničkih identiteta na tlu južne Dalmacije, istočne Hercegovine i Crne Gore (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Saša Mrduljaš
 41. Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 42. Vjerske prilike i odnosi u općini Vinkovci (1964. – 1975.) u svjetlu arhivskoga gradiva (Komisija za vjerska pitanja) Državnoga arhiva u Vukovaru (Državni arhiv u Vukovaru) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Bendra
 43. ADD-FREE – ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators (Erasmus+) (Koordinator: Ormylia Foundation) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić (Institut Pilar: partner)
 44. Transition Dialogue 2019-2021. Dealing with change in democratic ways (Bundeszentrale für politische Bildung) (Koordinator: Deutsch-Russischer Austausch e.V.) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić (Institut Pilar: partner)
 45. Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Con-texts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (Swiss National Science Foundation/Hrvatska zaklada za znanost) (Koordinator: University of Applied Sciences and Arts Northwestern) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović (Institut Pilar: partner)
 46.  30 godina HGSS Stanice Gospić: monografija (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić) ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

2018. (36 projekata)

 

 1. PROMISE – PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 2. DARE – Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 3. CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (H2020)  (Koordinator: Aston University) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 4. ECDP – European Cohort Development Project (H2020) (Koordinator: Manchester Metropolitan University) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 5. Analiza navika putovanja u sklopu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Prometni fakultet) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 6. Arheološki park Vižula (Strukturni i investicijski fond) (Koordinator: Općina Medulin) ● Voditeljica Pilarova tima: mr. sc. Kristina Džin (Institut Pilar: partner)
 7. INNO-WISEs – Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INTERREG Central Europe) (Koordinator: Fondazione Politecnico di Milano) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Dražen Šimleša (Institut Pilar: partner)
 8. IMPROVET – Improving Skills in Vocational Education and Training (Erasmus+) (Koordinator: Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 9. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)
 10. MoRRi – Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 11. Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education (EVZ Stiftung) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 12. iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 13. JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 14. CRO-WELL – Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 15. GENMOD – Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović
 16. Usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji (Ministarstvo branitelja) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 17. Usluga izrade modela identifikacije STEM talentiranih i darovitih učenika, istraživanje, provedba i praćenje projektnih aktivnosti uz jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz unapređenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području prepoznavanja i rada s talentiranim i darovitim učenicima u STEM području (Virovitičko-podravska županija) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 18. Unapređenje metodologije provedbe Ankete o standardu zanimanja s ekspertizom analize tržišta rada, obrazovanja i/ili profiliranja kompetencija za potrebe projekta „Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja“ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 19. Usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 20. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management (Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 21. Hrvatski Domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 22. Istraživanje socio-demografskih obilježja kadeta u cilju optimatizacije postignuća i ishoda učenja odnosno pribavljanja osoblja (Ministarstvo obrane) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 23. Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić – Prigorje Brdovečko – Harmica, uključujući dionicu: čvor Bobovica – Prigorje Brdovečko (Hrvatske ceste) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 24. Mjesni narodni odbor Borovo Naselje 1945. – 1950. Studija društvenih, demografskih, gospodarskih i političkih prilika (Državni arhiv Vukovar) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 25. Elaborat o programskoj opravdanosti, zahtjevima dostupnosti i racionalnosti srednjoškolske ustanove u Gradu Otoku (Grad Otok) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 26. Studija o opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine u status grada (Općina Marija Bistrica) ● Voditeljica: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
 27. Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova (Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva i Ured za za suzbijanje zlouporabe droga RH) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 28. Zaboravljene žrtve u Hrvatskoj ili iz povijesti stradanja Roma na području Like, Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja za vrijeme Drugog svjetskog rata (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 29. Društveni utjecaj centralno-planske ekonomije u socijalističkoj Hrvatskoj – Primjer Vukovara (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Žebec Šilj
 30. Digitalno gospodarstvo i hrvatska poduzeća: temeljni uvidi iz socioekonomske perspektive (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 31. Nijanse emocija – empatija, ličnosti i fiziološke reakcije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Anja Wertag
 32. Identifikacija zaštitnih i rizičnih faktora u karijeri kroz životne faze (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 33. Provjera primjenjivosti aspekata posla u online sustavima za profesionalno usmjeravanje: razvoj i evaluacija sustava Izbor zanimanja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 34. Mlađi povratni migranti: iskustva i motivacija (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Marica Marinović Golubić
 35. Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Mateo Žanić
 36. Povezanost upotrebe digitalnih medija i obiteljskog literarnog okruženja s jezičnim vještinama djece predškolske dobi (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Marina Kotrla Topić

 

2017. (30 projekata)

 

 1. PROMISE – PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 2. DARE – Dialogue About Radicalisation and Equality (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 3. QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (IPA) (Koordinator: Institut za razvoj obrazovanja) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 4. Analiza navika putovanja u sklopu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Prometni fakultet) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 5. Arheološki park Vižula (Strukturni i investicijski fond) (Koordinator: Općina Medulin) ● Voditeljica Pilarova tima: mr. sc. Kristina Džin (Institut Pilar: partner)
 6. INNO-WISEs – Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INTERREG Central Europe) (Koordinator: Fondazione Politecnico di Milano) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Dražen Šimleša (Institut Pilar: partner)
 7. Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights (ISRF) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić (Institut Pilar: koordinator)
 8. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)
 9. MoRRi – Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 10. Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education (EVZ Stiftung) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 11. SHSSLCC – Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 12. iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 13. VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 14. JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 15. CRO-WELL – Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 16. Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka i predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju (HEP) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 17. Usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji (Ministarstvo branitelja) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 18. Usluga izrade modela identifikacije STEM talentiranih i darovitih učenika, istraživanje, provedba i praćenje projektnih aktivnosti uz jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz unapređenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području prepoznavanja i rada s talentiranim i darovitim učenicima u STEM području (Virovitičko-podravska županija) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 19. Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management (Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 20. Unapređenje metodologije provedbe Ankete o standardu zanimanja s ekspertizom analize tržišta rada, obrazovanja i/ili profiliranja kompetencija za potrebe projekta „Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja“ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 21. Hrvatski Domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 22. Istraživanje socio-demografskih obilježja kadeta u cilju optimatizacije postignuća i ishoda učenja odnosno pribavljanja osoblja (Ministarstvo obrane) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 23. Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić – Prigorje Brdovečko – Harmica, uključujući dionicu: čvor Bobovica – Prigorje Brdovečko (Hrvatske ceste) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 24. Spomenici i kulturna sjećanja: Komemoriranje žrtava Židova, Srba i Roma od 1945. do 2016. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 25. PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić
 26. Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 27. Psihosocijalna klima u zatvorima – perspektiva zatvorenika i službenika kaznenih tijela (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić
 28. Društveni stavovi, osobine ličnosti i autoritarnost (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 29. Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 30. KFC – Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Marko Mustapić

 

2016. (30 projekata)

 

 1. PROMISE – PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe (H2020) (Koordinator: The University of Manchester) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 2. MYWEB – Measuring Youth Well-Being (FP7) (Koordinator: Manchester Metropolitan University) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 3. National traffic model for the Republic of Croatia (IPA) (Koordinator: PTV Transport Consult GmbH) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut Pilar: partner)
 4. QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (IPA) (Koordinator: Institut za razvoj obrazovanja) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 5. Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (SCOPES) (Koordinator: Soziologisches Institut der Universität Zürich) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Institut Pilar: partner)
 6. Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human rights (ISRF) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić (Institut Pilar: koordinator)
 7. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: koordinator)
 8. MoRRi – Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 9. Livno i šira okolina pod osmanskom vlašću: seljaci, građani i franjevci u potrazi za pravdom u svjetlu osmanskih dokumenata (Ured za Hrvate izvan Hrvatske) (Koordinator: Franjevački muzej i galerija Gorica Livno) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Katica Jurčević (Institut Pilar: partner)
 10. Study Abroad Program: University of Georgia (University of Georgia) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk (Institut Pilar: partner)
 11. SHSSLCC – Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 12. iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 13. VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 14. JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudialno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 15. CRO-WELL – Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 16. Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Ured za suzbijanje zlouporabe droga) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 17. Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka i predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju (HEP) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 18. Pružanje usluge istraživanja i izrade sociološke-razvojne studije u sklopu projekta HES Kosinj – HE Senj 2 (Urbanistički institut Hrvatske d.o.o) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 19. Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu (Grad Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Marko Marinić
 20. Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić
 21. Stavovi kadeta – Hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske (Ministarstvo obrane) ● Voditeljica: dr. sc. Anja Wertag
 22. Pilarov barometar hrvatskoga društva – Proljeće 2016. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 23. Spomenici i kultura sjećanja: Komemoriranje žrtava Židova, Srba i Roma od 1945. do 2016. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 24. PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Radačić
 25. Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 26. Psihosocijalna klima u zatvorima – perspektiva zatvorenika i službenika kaznenih tijela (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić
 27. Društveni stavovi, osobine ličnosti i autoritarnost (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 28. Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 29. KFC – Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Marko Mustapić
 30. Pružanje usluge izrade dijela sintezne studije – Koncept razvoja kosinjskog kraja u sklopu projekta HES Kosinj – HE Senj 2 (Urbanistički institut Hrvatske d.o.o) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić

 

2015. (25 projekata)

 

 1. MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (FP7) (Koordinator: University of Warwick) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 2. MYWEB – Measuring Youth Well-Being (FP7) (Koordinator: Manchester Metropolitan University) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 3. QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (IPA) (Koordinator: Institut za razvoj obrazovanja) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 4. National Traffic Model for the Republic of Croatia (IPA) (Koordinator: PTV Transport Consult GmbH) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut Pilar: podugovaratelj)
 5. Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (Swiss National Science Foundation) (Koordinator: Soziologisches Institut Universität Zürich) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Inga TomićKoludrović (Institut Pilar: partner)
 6. RECI – Roma Early Childhood Inclusion (Open Society Foundation) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović (Institut Pilar: nositelj)
 7. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: nositelj)
 8. Livno i šira okolina pod osmanskom vlašću: seljaci, građani i franjevci u potrazi za pravdom u svjetlu osmanskih dokumenata – Digitalizacija građe iz arhiva (Ured za Hrvate izvan Hrvatske) (Koordinator: Franjevački muzej i galerija Gorica Livno) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Katica Jurčević (Institut Pilar: partner)
 9. Fear of Intimacy Project (University of Connecticut) (Koordinator: Rohner Center for the Study of International Acceptance-Rejection) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Glavak Tkalić (Institut Pilar: partner)
 10. Qualitative interviews focusing on the interactions between families of children of age 0 to 8 years old and Digital Technology (Joint Research Centre of the European Commission) (Koordinator: Institute for the Protection and Security of the Citizen) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Marina Kotrla-Topić (Institut Pilar: partner)
 11. Study Abroad Program: University of Georgia (UGA) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk (Institut Pilar: partner)
 12. SHSSLCC – Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 13. iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 14. VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 15. JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudialno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 16. CRO-WELL – Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 17. Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Ured za suzbijanje zlouporabe droga) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 18. Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor za njih? (HEP) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 19. Istraživanja kvalitete turističke ponude u SPA/Lječilištima u zdravstvenom turizmu (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 20. Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 21. Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu (Grad Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Marko Marinić
 22. Istraživanje interesa učenika u završnim razredima osnovnih škola za inženjerska i srodna zanimanja („STEM zanimanja“) (Grad Daruvar) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 23. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 24. Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić
 25. PILAROV BAROMETAR HRVATSKOG DRUŠTVA – Proljeće 2015. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Balabanić

 

2014. (30 projekata)

 

 1. MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (FP7) (Koordinator: University of Warwick) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Benjamin Perasović (Institut Pilar: partner)
 2. WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (FP7) (Koordinator: Zentrum für Soziale Innovation) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Jadranka Švarc (Institut Pilar: partner)
 3. MYWEB – Measuring Youth Well-Being (FP7) (Koordinator: Manchester Metropolitan University) ● Voditeljica Pilarova tima: dr. sc. Renata Franc (Institut Pilar: partner)
 4. 3rd EQLS: European Quality of Life: Country Analysis: Report on Trends in Quality of Life in Croatia 2007-2012 (EUROFOUND) ● Voditeljica projekta: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan (Institut Pilar: koordinator)
 5. QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (IPA) (Koordinator: Institut za razvoj obrazovanja) ● Voditelj Pilarova tima: dr. sc. Josip Burušić (Institut Pilar: partner)
 6. National traffic model for the Republic of Croatia (IPA) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut Pilar: podugovaratelj)
 7. Baština – pokretač razvoja (IPA) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić (Institut Pilar: podugovaratelj)
 8. Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (SCOPES) ● Voditeljica: dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Institut Pilar: partner)
 9. RECI – Roma Early Childhood Inclusion (Open Society Foundation) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović (Institut Pilar: nositelj)
 10. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić (Institut Pilar: nositelj)
 11. Updating 2011 Situation Analyses Of Children`s And Women`s Rights In Croatia (UNICEF) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša-Žganec (Institut Pilar: nositelj)
 12. Study Abroad Program: University of Georgia (UGA) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Turk (Institut Pilar: partner)
 13. Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia (Open Society Foundation) ● Voditeljica: dr. sc. Ines Sučić (Institut Pilar: nositelj)
 14. SHSSLCC – Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić
 15. iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 16. VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (Hrvatska zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko
 17. Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj (Zaklada Adris) ● Voditeljica: dr. sc. Marija Geiger Zeman
 18. Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor za njih? (HEP) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 19. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 2014. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 20. Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) ● Voditelj: dr. sc. Danijel Vojak
 21. Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu (Grad Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Marko Marinić
 22. Istraživanje interesa učenika u završnim razredima osnovnih škola za inženjerska i srodna zanimanja („STEM zanimanja“) (Grad Daruvar) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 23. Kvaliteta ponude u gradu Zagrebu kroz 7 godina (2007.– 2013.) (Turistička zajednica grada Zagreba) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 24. Kvaliteta turističke ponude u turističkoj destinaciji Cavtata za razdoblje 2007. do 2014. (Turistička zajednica općine Konavle) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 25. Kvaliteta turističke ponude u turističkoj destinaciji Baška voda za razdoblje 2007. do 2014. (Turistička zajednica općine Baška voda) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 26. Pružanje usluga izvođenja eko-dizajn treninga u sklopu CIP projekta „Danube Pie“ Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. (Tehnološki park Varaždin d.o.o.) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 27. Pružanje usluge predavanja na okruglom stolu na temu: „Izazovi društvenog/socijalnog poduzetništva, društveno odgovornog poslovanja i društvene odgovornosti“ u sklopu projekta INOVALOCA (AZRA d.o.o.) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 28. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 29. Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić
 30. PILAROV BAROMETAR HRVATSKOGA DRUŠTVA – Proljeće 2014. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) ● Voditelj: dr. sc. GeranMarko Miletić

 

2013. (41 projekt)

 

 1. MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (FP7) ● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović
 2. WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (FP7) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 3. METRIS – Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 4. 3rd EQLS: European Quality of Life: Country Analysis: Report on Trends in Quality of Life in Croatia 2007-2012 (EUROFOUND) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 5. RECI – Roma Early Childhood Inclusion (Open Society Foundation) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović
 6. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić
 7. Study Abroad Program: University of Georgia (UGA) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 8. Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj (Zaklada Adris) ● Voditeljica: dr. sc. Marija Geiger Zeman
 9. Izrada Elaborata o mogućnosti postojanja zaostalih eksplozivnih sredstava i naprava na području zahvata izgradnje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb (Međunarodna zračna luka Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 10. Baština – pokretač razvoja (Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 11. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 12. Monografija Grada Gospića (Grad Gospić) ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 13. Istraživanje socio-kulturnih odrednica identiteta u perspektivi stvaranja mogućnosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Cetinske krajine (Grad Sinj, Grad Trilj, Grad Vrlika, Općina Otok, Općina Hrvace, općina Dicmo) ● Voditeljica: dr. sc. Jasna Ćurković Nimac
 14. Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić
 15. Vinari Požeško-slavonske županije 2012. i konkurentnost u europskom kontekstu (Požeško-slavonska županija) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 16. Diseminacija rezultata istraživanja kvalitete turističke ponude u odabranim destinacijama u razdoblju 2007.-2012. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 17. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2013. – Istraživanje kvalitete turističke ponude u odabranim destinacijama u 2013. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 18. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 19. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 20. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 21. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ivana Ferić
 22. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 23. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 24. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović
 25. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 26. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 27. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 28. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 29. Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 30. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 31. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 32. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 33. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 34. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 35. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 36. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 37. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Markešić
 38. Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 39. Odnos kultura – društvo u hrvatskoj modernizaciji (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 40. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 41. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević

 

2012. (45 projekata)

 

 1. MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (FP7) ● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović
 2. WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (FP7) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 3. METRIS – Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 4. Post-socialist punk: Beyond the Double Irony of self-abasement (University of Warwick) ● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović
 5. Vanjsko vrednovanje projekta „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ (UNICEF) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 6. Europsko društveno istraživanje ESS – 5. krug (Nacionalna zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 7. Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u RH 2012. godine (SIPU International – TASCO) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 8. Socioekonomska analiza gospodarenja otpadom u Gradu Osijeku i Subotici (Zelena akcija Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 9. Study Abroad Program: University of Georgia (UGA) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 10. Izrada Elaborata o mogućnosti postojanja zaostalih eksplozivnih sredstava i naprava na području zahvata izgradnje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb (Međunarodna zračna luka Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 11. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 12. Monografija Grada Gospića (Grad Gospić) ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 13. Istraživanje socio-kulturnih odrednica identiteta u perspektivi stvaranja mogućnosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Cetinske krajine (Grad Sinj, Grad Trilj, Grad Vrlika, Općina Otok, Općina Hrvace, općina Dicmo) ● Voditeljica: dr. sc. Jasna Ćurković Nimac
 14. Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić
 15. Vinari Požeško-slavonske županije 2012. i konkurentnost u europskom kontekstu (Požeško-slavonska županija) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 16. Diseminacija rezultata istraživanja kvalitete turističke ponude u odabranim destinacijama u razdoblju 2007.-2012. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 17. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2012. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 18. Provedba istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH (Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 19. Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnost razvoja (Zaklada Adris) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 20. Demografska studija Grada Vukovara (Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 21. Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 22. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 23. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 24. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 25. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 26. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 27. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 28. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 29. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 30. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 31. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 32. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 33. Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 34. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 35. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 36. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 37. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 38. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 39. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 40. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 41. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Markešić
 42. Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 43. Odnos kultura – društvo u hrvatskoj modernizaciji (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 44. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 45. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević

 

2011. (47 projekata)

 

 1. MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (FP7) ● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović
 2. WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (FP7) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 3. METRIS – Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 4. Post-socialist punk: Beyond the Double Irony of self-abasement (University of Warwick) ● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović
 5. Vanjsko vrednovanje projekta „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ (UNICEF) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 6. Europsko društveno istraživanje ESS – 5. krug (Nacionalna zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 7. Situation Analysis of Children`s and Women`s Rights in Croatia (UNICEF) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 8. Razvoj metodologije za stvaranje modernih kurikuluma srednjih strukovnih škola i pilot modernog kurikuluma – ekspertna usluga (Gospodarska škola Varaždin) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 9. Study Abroad Program: University of Georgia (UGA) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 10. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 11. Monografija Grada Gospića (Grad Gospić) ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 12. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2011. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 13. Provedba istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH (Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 14. Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnost razvoja (Zaklada Adris) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 15. Demografska studija Grada Vukovara (Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 16. Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 17. Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru (Ministarstvo uprave RH) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 18. Analiza razloga napuštanja medicinskog tretmana ovisnika o opijatima (Reckitt Benckiser d.o.o.) ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 19. Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u Varaždinu (Veleučilište Varaždin) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 20. Families across cultures: A 30-national psychological study ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 21. Global Family Equality Project ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović
 22. Transitions in CEE and SEE – Changing Gender Perspectives (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 23. MASIS – Science in Society ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 24. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 25. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 26. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 27. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 28. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 29. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 30. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 31. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 32. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 33. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 34. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 35. Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 36. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 37. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 38. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 39. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 40. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 41. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 42. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 43. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Markešić
 44. Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 45. Odnos kultura – društvo u hrvatskoj modernizaciji (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 46. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 47. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević

 

2010. (44 projekta)

 

 1. WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (FP7) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 2. Post-socialist punk: Beyond the Double Irony of self-abasement (University of Warwick) ● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović
 3. Europsko društveno istraživanje ESS – 4. krug (Nacionalna zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 4. Situation Analysis of Children`s and Women`s Rights in Croatia (UNICEF) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 5. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 6. Monografija Grada Gospića (Grad Gospić) ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 7. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2010. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 8. Provedba istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH (Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić
 9. Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 10. Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru (Ministarstvo uprave RH) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 11. Transitions in CEE and SEE – Changing Gender Perspectives (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 12. The Gender Experiences of Homelessness in Croatia (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović
 13. The International Commission for the History of Towns ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 14. A Randomized Acceptability and Safety Study of the Transfer from Subutex to Suboxone in Opoid-Dependend Subjects ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 15. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 16. Akcijski plan održivog razvoja Gacke i Grada otočca u razdoblju 2010.-2020. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 17. Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 18. Integralno upravljanje obalnim područjem – sociološka studija (GTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 19. Program EUREKA –EU Parky: portal svih parkova u EU ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 20. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 21. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 22. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 23. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 24. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 25. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 26. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 27. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 28. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 29. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 30. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 31. Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 32. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 33. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 34. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 35. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 36. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 37. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 38. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 39. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Markešić
 40. Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 41. Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vine Mihaljević
 42. Odnos kultura – društvo u hrvatskoj modernizaciji (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 43. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 44. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević

 

2009. (53 projekta)

 

 1. WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (FP7) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 2. Post-socialist punk: Beyond the Double Irony of self-abasement (University of Warwick) ● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović
 3. Europsko društveno istraživanje ESS (Nacionalna zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 4. METRIS – Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities (Technopolis Group Belgium) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 5. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 6. Monografija Grada Gospića (Grad Gospić) ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 7. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2009. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 8. Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 9. Transitions in CEE and SEE – Changing Gender Perspectives (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović
 10. The Gender Experiences of Homelessness in Croatia (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović
 11. A Randomized Acceptability and Safety Study of the Transfer from Subutex to Suboxone in Opoid-Dependend Subjects ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 12. A Randomized Acceptability and Safety Study of Suboxone Induction in Heroin Users ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 13. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 14. Akcijski plan održivog razvoja Gacke i Grada otočca u razdoblju 2010.-2020. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 15. Integralno upravljanje obalnim područjem – sociološka studija (GTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 16. ERAWATCH projekt ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 17. Improving the Methodology for Cross-Cultural Studies of Personality Attributes ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 18. Unapređenje udomiteljstva za djecu u lokalnoj zajednici ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 19. The World database of happiness: Lifestyle and happiness ● Voditeljica: Maja Tadić
 20. Geluk en Gezondheid: Lessen in Geluk/Health and Happiness: Lessons in Happiness ● Voditeljica: Maja Tadić
 21. Promoting State-Building, Managing Fault-Lines ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 22. Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima – proljeće 2009 (Hrvatski Sabor) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 23. Energetska sigurnost i kritična infrastruktura – diseminacija rezultata istraživanja (Ministarstvo obrane RH) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 24. Energetska sigurnost i kritična infrastruktura – obnovljivi izvori energije (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Šimleša
 25. Studija – ekspertiza hrvatsko-slovenskih odnosa (Hrvatski Sabor) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 26. Monografija Bistre (Općina Bistra) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 27. Izvješćivanje osnovnih škola o rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća u razrednoj i predmetnoj nastavi: izrada i interpretacija analitičkih izvješća (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 28. Izrada prezentacija za predstavljanje rezultata vanjskog vrednovanja u osnovnim školama te predstavljanje rezultata škola u RH (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 29. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 30. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 31. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 32. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 33. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 34. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 35. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 36. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 37. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 38. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 39. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 40. Društveni stavovi i međunarodni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 41. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 42. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 43. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 44. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 45. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 46. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 47. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 48. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Markešić
 49. Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 50. Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vine Mihaljević
 51. Odnos kultura – društvo u hrvatskoj modernizaciji (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 52. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 53. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević

 

2008. (46 projekata)

 

 1. WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (FP7) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 2. Europsko društveno istraživanje ESS (Nacionalna zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 3. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 4. Monografija Grada Gospića (Grad Gospić) ● Voditelj: dr. sc. Željko Holjevac
 5. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2008. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 6. Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (Vukovarsko-srijemska županija) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 7. Transitions in CEE and SEE – Changing Gender Perspectives (ERSTE Stiftung) ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 8. A Randomized Acceptability and Safety Study of the Transfer from Subutex to Suboxone in Opoid-Dependend Subjects ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 9. A Randomized Acceptability and Safety Study of Suboxone Induction in Heroin Users ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 10. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 11. ERAWATCH projekt ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 12. Unapređenje udomiteljstva za djecu u lokalnoj zajednici ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 13. Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima (Hrvatski Sabor) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 14. Energetska sigurnost i kritična infrastruktura i lokalne zajednice u RH (Ministarstvo obrane RH) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 15. Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama RH za učenike 4. i 8. razreda školske godine 2007./2008. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 16. Hrvatski vojni obrazovni standard (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić
 17. Historic urban cadastral mapping in Europe ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 18. WaVe: Welfare and Values in Europe: Transitions related to Religion, Minorities and Gender ● Voditeljica: dr. sc. Marija Geiger
 19. Supervizija udomitelja ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 20. Interethnische Beziehungen in Sudosteuropa ● Voditeljica: dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
 21. INNO-PRO Trendchart ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 22. Life-style and Life-satisfaction in the Third Age ● Voditeljica: Maja Tadić
 23. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 24. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 25. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 26. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 27. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 28. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 29. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 30. Demografska transformacija Hrvatske: urbano-ruralni i regionalni aspekti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 31. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 32. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 33. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 34. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 35. Društveni stavovi i međunarodni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 36. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 37. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 38. Hrvatski identitet, religijske zajednice i izazovi europskih integracija ● Voditelj: dr. sc. Vine Mihaljević
 39. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 40. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 41. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 42. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 43. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 44. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Markešić
 45. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 46. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević

 

2007. (37 projekata)

 

 1. Europsko društveno istraživanje ESS (Nacionalna zaklada za znanost) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 2. Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina (Hrvatska matica iseljenika) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 3. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2007. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 4. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 5. ERAWATCH projekt ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 6. Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama RH (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) ● Voditelj: dr. sc. Josip Burušić
 7. Hrvatski vojni obrazovni standard (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Tomislav Smerić
 8. INNO-PRO Trendchart ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 9. Prijateljstvo, ličnost i sreća u različitim kulturama ● Voditelj: dr. sc. Toni Babarović
 10. Zeitschrift fur Judische Studien transversal – Judische Lebenswelten auf dem Balkan im 19. Jahrhundert ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 11. DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 12. Istraživanje sudioničke demokracije i građanskog aktivizma u radu udruga civilnog društva Grada Zagreba (Centar za mirovne studije) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 13. Procjena očekivane koristi i troškova pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji na području visokog obrazovanja (Ekonomski institut) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 14. Support of the National Review Meeting on the Impact of the Education Reform Initiative of South Eastern Europe in the Croatia – ERI SEE (Agencija za obrazovno – reformske inicijative za jugoistočnu Europu) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 15. Modeli obaveznog srednjoškolskog obrazovanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Goran Milas
 16. Analiza SWOT bilateralnih programa i projekata u 14 europskih zemalja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 17. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 18. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 19. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 20. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 21. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 22. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 23. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 24. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 25. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 26. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 27. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 28. Društveni stavovi i međunarodni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 29. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 30. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 31. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 32. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 33. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 34. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 35. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 36. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 37. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević

 

2006. (65 projekata)

 

 1. Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2006. (Hrvatska gospodarska komora) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 2. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 3. DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 4. Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama (Academy for Educational Development) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 5. Procjena očekivane koristi i troškova pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji na području visokog obrazovanja (Ekonomski institut) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 6. Socioekonomski razvoj i pretpostavke doprinosa HEP-a gospodarskom razvoju lokalnih zajednica Labinštine (Hrvatska elektroprivreda d.d.) ● Voditeljica: dr. sc. Saša Poljanec-Borić
 7. Stavovi zagrebačke javnosti o izgradnji tunela kroz Medvednicu (Građevinski fakultet Zagreb) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 8. Stavovi lokalne javnosti o termoelektrani Plomin (Urbanistički institut Hrvatske) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 9. Sociodemografski aspekti organizacije prometa u Zagrebu (Grad Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Nenad Pokos
 10. Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa (Grad Zagreb) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 11. SEE-ERA.NET: SWOT Analysis of Bilateral RTD Programmes Targeting Southeast Europe ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 12. Obuka eksperata, stručnih djelatnika i udomitelja u području udomiteljske skrbi ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
 13. Monitoring Quality of Life in Europe (EUROFOUND) ● Voditeljica: Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 14. Učestalost nošenja kravate odnosno poslovne marame u Hrvatskoj i javna percepcija nekih osobina njihovih nositelja ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 15. Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda – HNOS (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 16. Modeli obaveznog srednjoškolskog obrazovanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Goran Milas
 17. Analiza SWOT bilateralnih programa i projekata u 14 europskih zemalja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 18. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 19. Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg Šarić
 20. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 21. Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 22. Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 23. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 24. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 25. Demografska re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 26. Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 27. Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 28. Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Baloban
 29. Supsidijarnost u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stjepan Baloban
 30. Društveni stavovi i međunarodni odnosi u hrvatskom društvu (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 31. Održivi razvoj Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 32. Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 33. Hrvatski identitet, religijske zajednice i izazovi europskih integracija (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vine Mihaljević
 34. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Markešić
 35. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 36. Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč
 37. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić
 38. Hrvatski iseljenici, integracijski procesi i čuvanje etničkog naslijeđa (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 39. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 40. Jadransko-dinarska susretišta hrvatskog kulturnog identiteta (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jelka Vince-Pallua
 41. Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc
 42. Hrvatski domovinski rat – događajni i vrijednosni aspekti (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 43. Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 44. Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Zlatko Matijević
 45. Domovinski rat (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 46. Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 47. Hrvatsko poduzetništvo i novi razvojni izazovi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 48. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 49. Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 50. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 51. Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 52. Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 53. Osobine ličnosti i prirodni jezik (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 54. Brak, obitelj i psihosocijalno okruženje (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 55. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 56. Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 57. Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 58. Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 59. Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 60. Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 61. Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 62. Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 63. Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 64. Žrtve Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Kolanović
 65. Povijesni atlas gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Slukan Altić

 

2005. (39 projekta)

 

 1. DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 2. Istraživanje javnog mnijenja (HDZ Makarska) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 3. Istraživanje javnog mnijenja – izbori za predsjednika RH (DNEVNIK d.o.o.) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 4. Stavovi zagrebačke javnosti o izgradnji tunela kroz Medvednicu (Građevinski fakultet Zagreb) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 5. Stavovi lokalne javnosti o termoelektrani Plomin (Urbanistički institut Hrvatske) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 6. Sociodemografski aspekti organizacije prometa u Zagrebu (Grad Zagreb) ● Voditelj: dr. sc. Nenad Pokos
 7. Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa (Grad Zagreb) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 8. Analiza SWOT bilateralnih programa i projekata u 12 zemalja (MZOŠ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 9. Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama (Academy for Educational Development) ● Voditeljica: dr. sc. Renata Franc
 10. Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje za povremeno stanovanje na jadranskom području (MZOPUG) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 11. Izvozni potencijal hrvatskog malog gospodarstva (MGRP) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 12. Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja (MZOPUG) ● Voditelj: dr. sc. Maja Štambuk
 13. Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo – stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa (MP) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 14. Analiza web foruma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o temama spolnog odgoja i obrazovanja u školi, kalendara školske godine, ocjenjivanja učenika te Zakona o udžbenicima (MZOŠ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 15. Javno mnijenje Hrvatske o institucijama kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja – Opravdanost uključivanja u hrvatsko kazneno pravo – Stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 16. Systematic Information Exchange on Bilateral RTD Programmes Targeting Southeast Europe SEE-ERA.net. SWOT Workshops ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 17. European Values Study ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 18. Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda – HNOS (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 19. Domovinski rat (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 20. Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 21. Hrvatsko poduzetništvo i novi razvojni izazovi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 22. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 23. Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 24. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 25. Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 26. Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 27. Osobine ličnosti i prirodni jezik (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 28. Brak, obitelj i psihosocijalno okruženje (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 29. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 30. Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 31. Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 32. Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 33. Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 34. Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 35. Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 36. Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 37. Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 38. Žrtve Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Kolanović
 39. Povijesni atlas gradova (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Mirela Altić

 

2004. (31 projekt)

 

 1. DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 2. Istraživanje javnog mnijenja 2004. – odnos javnosti prema mogućim kandidatima za predsjednika RH (UHIP) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 3. Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje za povremeno stanovanje na jadranskom području (MZOPUG) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 4. Izvozni potencijal hrvatskog malog gospodarstva (MGRP) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 5. Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja (MZOPUG) ● Voditelj: dr. sc. Maja Štambuk
 6. Sociološko-demografska analiza grada Rijeke (Gradsko poglavarstvo Rijeke) ● Voditelj: dr. sc. Nenad Pokos
 7. Istraživanje korisnika CARNet-ovih usluga (CARNet) ● Voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić
 8. European Values Study ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 9. Triplex Confinum. Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu (1500.-1800.) (Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Abteilung fur Sudosteuropaische Geschichte der Universitat Graz i CEU History Department Budapest) ● Voditelj: Željko Holjevac
 10. Trgovanje ljudima u očima mladih (Međunarodna organizacija za migracije, Ured u Zagrebu) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 11. Obuka eksperata, stručnih djelatnika i udomitelja u području udomiteljske skrbi (Udruga za inicijative u socijalnoj politici; MZSS; Sveučilište u Zagrebu; Sveučilište u Goteborgu) ● Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša-Žganec
 12. Mala i srednja poduzeća kao akteri izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 13. Domovinski rat (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 14. Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 15. Hrvatsko poduzetništvo i novi razvojni izazovi (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 16. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 17. Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 18. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 19. Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 20. Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 21. Osobine ličnosti i prirodni jezik (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 22. Brak, obitelj i psihosocijalno okruženje (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 23. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 24. Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 25. Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 26. Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije (MZOS) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 27. Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 28. Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 29. Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 30. Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Hrvatske (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 31. Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MZOS) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević

 

2003. (29 projekata)

 

 1. DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 2. Istraživanje javnog mnijenja u Republici Hrvatskoj (HDZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 3. Istraživanje javnog mnijenja na području Republike Hrvatske (HSLS) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 4. Znanstvena studija Grada Kutine – monografija i istraživanje (Grad Kutina) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 5. Mjerenje siromaštva i ekonomskih nejednakosti u Republici Hrvatskoj (MRSS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 6. Hrvatski i slovenski iseljenici i uspostava suverenosti i demokracije u Hrvatskoj i Sloveniji (MZT) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 7. Partnership for sustainable development of Croatian rural regions (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Georgiji) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 8. After the Accession: The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability? (Institut fur die Wissenschaften vom Menschen) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 9. Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva (Svjetska banka) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 10. Triplex Confinum. Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu (1500.-1800.) (Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Abteilung fur Sudosteuropaische Geschichte der Universitat Graz i CEU History Department Budapest) ● Voditelj: mr. sc. Željko Holjevac
 11. Domovinski rat (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 12. Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 13. Hrvatsko poduzetništvo i novi razvojni izazovi (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 14. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 15. Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 16. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 17. Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 18. Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 19. Osobine ličnosti i prirodni jezik (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 20. Brak, obitelj i psihosocijalno okruženje (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 21. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 22. Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 23. Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 24. Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 25. Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 26. Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 27. Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 28. Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 29. Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević

 

2002. (26 projekata)

 

 1. Istraživanje javnog mnijenja u Republici Hrvatskoj (HDZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 2. Znanstvena studija Grada Kutine – monografija i istraživanje (Grad Kutina) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 3. Poboljšanje praćenja siromaštva u Republici Hrvatskoj (MRSS) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 4. Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji (MZOPU) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 5. Znanstveno-stručna analiza posljedica boravka zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima s prijedlogom modela pomoći (Hrvatsko društvo logoraša) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 6. Procjena utjecaja provedenih seminara za potencijalne poduzetnike – početnike (MOMSP) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 7. Poduzetništvo u Međimurju (Međimurski poduzetnički centar) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 8. After the Accession: The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability? (Institut fur die Wissenschaften vom Menschen) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 9. Domovinski rat (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 10. Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić
 11. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 12. Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 13. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 14. Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 15. Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 16. Osobine ličnosti i prirodni jezik (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 17. Brak, obitelj i psihosocijalno okruženje (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 18. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 19. Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 20. Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 21. Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 22. Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 23. Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 24. Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 25. Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 26. Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević

 

2001. (28 projekata)

 

 1. Znanstvena studija Grada Kutine – monografija i istraživanje (Grad Kutina) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 2. Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji (MZOPU) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 3. Znanstveno-stručna analiza posljedica boravka zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima s prijedlogom modela pomoći (Hrvatsko društvo logoraša) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 4. Studija o smanjenju onečišćenja sliva rijeke Save (JICA Study Team – Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 5. Stanovništvo i naselja Lonjskog polja: stanje i pretpostavke revitalizacije (Sisačko-moslavačka županija) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 6. Monografija Hrvatska zajednica u Australiji (MZT) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 7. Uporišta gradske politike prema mladeži, umirovljenicima i nezaposlenima u Sisku (Grad Sisak) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 8. Vojna profesija u Hrvatskoj (MORH) ● Voditelj: mr. sc. Tomislav Smerić
 9. Promotion of Croatia through the Diaspora – The Croatian Community in the New Zealand ● Voditeljica: dr. sc. Judita Janković
 10. Javno mnijenje Zagreba – lokalni izbori 2001. – usporedba rezultata terenske i telefonske ankete ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 11. Javno mnijenje Zagreba – lokalni izbori 2001. – usporedba rezultata potencijalnih glasača i potencijalnih apstinenata ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 12. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
 13. Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 14. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 15. Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 16. Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rimac
 17. Osobine ličnosti i prirodni jezik (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 18. Brak, obitelj i psihosocijalno okruženje (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 19. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 20. Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 21. Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 22. Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Snježana Čolić
 23. Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Stipan Tadić
 24. Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 25. Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 26. Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Jurčević
 27. Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 28. Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dražen Živić

 

2000. (28 projekata)

 

 1. Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji (MZOPU) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 2. Znanstveno-stručna analiza posljedica boravka zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima s prijedlogom modela pomoći (Hrvatsko društvo logoraša) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 3. Studija o smanjenju onečišćenja sliva rijeke Save (JICA Study Team – Hrvatske vode) ● Voditelj: dr. sc. Vladimir Lay
 4. Stanovništvo i naselja Lonjskog polja: stanje i pretpostavke revitalizacije (Sisačko-moslavačka županija) ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 5. Monografija Hrvatska zajednica u Australiji (MZT) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 6. Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi (MROU) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 7. Analiza odnosa hrvatske javnosti prema političkoj stranci HDZ-u (HDZ) ● Voditelj: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 8. Sociološka studija Grada Siska (Grad Sisak) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 9. Demografska studija Grada Siska (Grad Sisak) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 10. Urbane aspiracije građana grada Zagreba po gradskim četvrtima (Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 11. Prijedlog modela demokršćanskog programa temeljen na razvoju i načelima demokršćanstva u Europi ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 12. Javno mnijenje Hrvatske – prvi krug predsjedničkih izbora 2000. godine ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 13. Javno mnijenje Hrvatske – drugi krug predsjedničkih izbora 2000. godine ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 14. Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995. – 1999. ● Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić
 15. Socijalna i ekonomska reintegracija žena – stradalnica domovinskog rata ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 16. Istraživanje ugroženih društvenih skupina (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 17. Socijalizacija djece i mladeži (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 18. Kvalitete obitelji (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 19. Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 20. Hrvatski iseljenici i suradnja s domovinom (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 21. Društveno vrednovanje znanosti i tehnologije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 22. Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Grubišić
 23. Istraživanje javnog mnijenja i medija masovnog komuniciranja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 24. Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 25. Sustavno oživljavanje hrvatskih periferija (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 26. Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 27. Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 28. Postkomunizam i multikulturizam (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč

 

1999. (26 projekata)

 

 1. Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi (MROU) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 2. Sociološka studija Grada Siska (Grad Sisak) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 3. Demografska studija Grada Siska (Grad Sisak) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 4. Pružanje ekspertne usluge (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 5. Socijalna i ekonomska reintegracija žena – stradalnica Domovinskog rata (MRO) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 6. Kvaliteta života i životna perspektiva starih ljudi u područjima posebne državne skrbi RH (MRO) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 7. Kretanje ukupnog broja stanovnika RH od popisa stanovništva 1999. do 30. lipnja 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sastavnica (Državni zavod za statistiku) ● Voditelj: dr. sc. Anđelko Akrap
 8. Sociologijsko vrednovanje stanova stradalnika Domovinskog rata (MRO) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 9. Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi RH (MRO) ● Voditelj: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 10. Socio-ekonomski uvjeti života i razvojna perspektiva područja RH od posebne državne skrbi (MRO) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 11. Preliminarno istraživanje mišljenja i stavova članova Udruge roditelja poginulih branitelja ● Voditeljica: mr. sc. Tihana Brkljačić
 12. Javno mnijenje Hrvatske – Izbori za Zastupnički dom Sabora ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 13. Izbori za Zastupnički dom Sabora RH – Ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 14. Istraživanje ugroženih društvenih skupina (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 15. Socijalizacija djece i mladeži (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 16. Kvalitete obitelji (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 17. Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 18. Hrvatski iseljenici i suradnja s domovinom (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 19. Društveno vrednovanje znanosti i tehnologije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 20. Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Grubišić
 21. Istraživanje javnog mnijenja i medija masovnog komuniciranja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 22. Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 23. Sustavno oživljavanje hrvatskih periferija (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 24. Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 25. Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 26. Postkomunizam i multikulturizam (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč

 

1998. (33 projekta)

 

 1. Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi (MROU) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 2. Sociološka studija Grada Siska (Grad Sisak) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 3. Demografska studija Grada Siska (Grad Sisak) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 4. Pružanje ekspertne usluge (MORH) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 5. Socijalna i ekonomska reintegracija žena – stradalnica Domovinskog rata (MRO) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 6. Kvaliteta života i životna perspektiva starih ljudi u područjima posebne državne skrbi RH (MRO) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 7. Kretanje ukupnog broja stanovnika RH od popisa stanovništva 1999. do 30. lipnja 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sastavnica (Državni zavod za statistiku) ● Voditelj: dr. sc. Anđelko Akrap
 8. Sociologijsko vrednovanje stanova stradalnika Domovinskog rata (MRO) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 9. Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi RH (MRO) ● Voditelj: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 10. Socio-ekonomski uvjeti života i razvojna perspektiva područja RH od posebne državne skrbi (MRO) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 11. Istraživanje javnog mnijenja na području Republike Hrvatske (Zaklada hrvatskog državnog zavjeta) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 12. Izrada publikacije „Preporuke za popis stanovništva i stanovanja 2000. godine u ECE regiji“ (Državni zavod za statistiku) ● Voditelj: mr. sc. Nenad Pokos
 13. Program masovne privatizacije – percepcija programa i ponašanje sudionika programa (MPRH) ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 14. Utjecaj društvenih promjena na ciljeve Prostornog plana Zagreba i Generalnog plana uređenja Zagreba (Gradski zavod za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 15. Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova (MPUGSRH) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 16. Aspiracije mladih studenata Zagrebačkog sveučilišta (MZT) ● Voditelj: mr. sc. Davor Topolčić
 17. Istraživanje javnog mnijenja RH (Hrvatski informativno-kulturni zavod) ● Voditelj: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 18. Privatizacija u očima hrvatske javnosti ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 19. Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj ● Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk
 20. Percepcija masovne/kuponske privatizacije – Mišljenje sudionika o temeljnim aspektima masovne privatizacije u Hrvatskoj ● Voditelj: dr. sc. Drago Čengić
 21. Istraživanje ugroženih društvenih skupina (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 22. Socijalizacija djece i mladeži (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 23. Kvalitete obitelji (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 24. Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 25. Hrvatski iseljenici i suradnja s domovinom (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 26. Društveno vrednovanje znanosti i tehnologije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 27. Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Grubišić
 28. Istraživanje javnog mnijenja i medija masovnog komuniciranja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 29. Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 30. Sustavno oživljavanje hrvatskih periferija (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 31. Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 32. Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 33. Postkomunizam i multikulturizam (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč

 

1997. (22 projekta)

 

 1. Istraživanje javnog mnijenja na području Republike Hrvatske – županijski i lokalni izbori (Zaklada hrvatskog državnog zavjeta) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 2. Istraživanje javnog mnijenja na području Hrvatske – predsjednički izbori (HDZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 3. Istraživanje gledanosti informativnog programa (HTV) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 4. Utjecaj društvenih promjena na ciljeve Prostornog plana Zagreba i Generalnog plana uređenja Zagreba (Gradski zavod za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 5. Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova (MPUGSRH) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 6. Sociološko-demografska analiza područja Grada Kraljevice (Urbanistički institut Hrvatske) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 7. Izvješće o pilot-istraživanju: Migracijske aspiracije studenata zagrebačkog sveučilišta u 1997. godini ● Voditelj: mr. sc. Davor Topolčić
 8. Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 9. Učestalost i sadržaj članaka s temama o procesu privatizacije u Hrvatskoj u „Večernjem listu“ (1993.-1994.) ● Voditelj: Krešimir Peračković
 10. Istraživanje ugroženih društvenih skupina (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
 11. Socijalizacija djece i mladeži (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Zora Raboteg-Šarić
 12. Kvalitete obitelji (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Josip Obradović
 13. Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 14. Hrvatski iseljenici i suradnja s domovinom (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 15. Društveno vrednovanje znanosti i tehnologije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Darko Polšek
 16. Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Grubišić
 17. Istraživanje javnog mnijenja i medija masovnog komuniciranja (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza Posavec
 18. Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 19. Sustavno oživljavanje hrvatskih periferija (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivo Rogić
 20. Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Slavko Sakoman
 21. Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Dragutin Pavličević
 22. Postkomunizam i multikulturizam (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mislav Kukoč

 

1996. (25 projekata)

 

 1. Analiza srbijanskog tiska ● Voditelj: dr. sc. Zvonimir Knezović
 2. Javno mnijenje na području Grada Zagreba ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 3. Analiza sadržaja TV serije „Smrt Jugoslavije“ ● Voditelj: mr. sc. Boris Mlačić
 4. Razvojne aspiracije stručnih skupina na području Ličko-senjske županije ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 5. Sociološko demografska studija Grada Rijeke ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 6. Bleiburg
 7. Povratak prognanika na istok ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 8. Socioekonomski, demografski i motivacijski aspekt položaja Hrvata povratnika od 1990., te Hrvata koji su se nakon povratka u RH, u istom razdoblju ponovno vratili u zemlje iseljenja
 9. Djeca u ratu (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miomir Žužul
 10. Povijesni sklop i povijesni slom komunizma (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ante Čović
 11. Istarski Hrvati (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miroslav Bertoša
 12. Žene i rat (MTZ)
 13. Hrvatska politološka baština (MTZ)
 14. Iseljeništvo kao čimbenik razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 15. Zlouporaba sredstava ovisnosti u RH (MTZ)
 16. Sloboda i strah u Hrvata (MTZ)
 17. Konfesije i rat (MTZ)
 18. Demokratske promjene i kulturni razvoj RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Antun Mijatović
 19. Istraživanje javnog mnijenja u RH (MTZ) ● Voditeljica: mr. sc. Vesna Kovačević-Lamza
 20. Demografski razvoj i populacijska politika u RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mladen Friganović
 21. Katolička socijalna doktrina (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vjekoslav Mikecin
 22. Socioreligijska karta Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: mr. sc. Ivan Grubišić
 23. Urbana transformacija jadranske obale (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ognjen Čaldarović
 24. Starenje i tehnologija (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 25. Rat protiv Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

 

1995. (23 projekta)

 

 1. Javno mnijenje Hrvatske – očekivanja glede životnog standarda i rješenja ratne situacije u Hrvatskoj ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 2. Javno mnijenje Hrvatske – Odnos javnosti prema vojnoj akciji „Oluja“, Stavovi o hrvatskoj vlasti, Opće raspoloženje i očekivanja od budućnosti ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 3. Prijedlog novog modela zatvorskog sustava RH u kontekstu međunarodnih standarda ljudskih prava zatvorenika ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 4. Analiza srbijanskog tiska ● Voditelj: dr. sc. Zvonimir Knezović
 5. Demografska studija Karlovačke županije
 6. Sociodemografska studija Ličko-Senjske županije
 7. Djeca u ratu (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miomir Žužul
 8. Povijesni sklop i povijesni slom komunizma (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ante Čović
 9. Istarski Hrvati (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miroslav Bertoša
 10. Žene i rat (MTZ)
 11. Hrvatska politološka baština (MTZ)
 12. Iseljeništvo kao čimbenik razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 13. Zlouporaba sredstava ovisnosti u RH (MTZ)
 14. Sloboda i strah u Hrvata (MTZ)
 15. Konfesije i rat (MTZ)
 16. Demokratske promjene i kulturni razvoj RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Antun Mijatović
 17. Istraživanje javnog mnijenja u RH (MTZ) ● Voditeljica: mr. sc. Vesna Kovačević-Lamza
 18. Demografski razvoj i populacijska politika u RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mladen Friganović
 19. Katolička socijalna doktrina (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vjekoslav Mikecin
 20. Socioreligijska karta Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: mr. sc. Ivan Grubišić
 21. Urbana transformacija jadranske obale (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ognjen Čaldarović
 22. Starenje i tehnologija (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 23. Rat protiv Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

 

1994. (23 projekta)

 

 1. Sažeta analiza dostupnih dosjea poslijeratnih političkih zatvorenika na teritoriju RH ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić
 2. Javno mnijenje Hrvatske – Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 3. Socijalna reintegracija hrvatskih vojnika i njihovih obitelji ● Voditelj: dr. sc. Mišo Munivrana
 4. Psihosocijalni razvojni aspekti reintegracije prognanika i izbjeglica u RH
 5. Javno mnijenje o HDZ-u ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 6. Analiza srbijanskog tiska ● Voditelj: dr. sc. Zvonimir Knezović
 7. Djeca u ratu (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miomir Žužul
 8. Povijesni sklop i povijesni slom komunizma (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ante Čović
 9. Istarski Hrvati (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miroslav Bertoša
 10. Žene i rat (MTZ)
 11. Hrvatska politološka baština (MTZ)
 12. Iseljeništvo kao čimbenik razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 13. Zlouporaba sredstava ovisnosti u RH (MTZ)
 14. Sloboda i strah u Hrvata (MTZ)
 15. Konfesije i rat (MTZ)
 16. Demokratske promjene i kulturni razvoj RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Antun Mijatović
 17. Istraživanje javnog mnijenja u RH (MTZ) ● Voditeljica: mr. sc. Vesna Kovačević-Lamza
 18. Demografski razvoj i populacijska politika u RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mladen Friganović
 19. Katolička socijalna doktrina (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vjekoslav Mikecin
 20. Socioreligijska karta Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: mr. sc. Ivan Grubišić
 21. Urbana transformacija jadranske obale (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ognjen Čaldarović
 22. Starenje i tehnologija (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 23. Rat protiv Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

 

1993. (23 projekta)

 

 1. Javno mnijenje Hrvatske – županijski lokalni izbori 1993. ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 2. Javno mnijenje Hrvatske – Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 3. Analiza srbijanskog tiska ● Voditelj: dr. sc. Zvonimir Knezović
 4. Studija o demokršćanskim strankama i mogućim perspektivama razvoja demokršćanstva u Hrvatskoj
 5. Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti
 6. Ciljevi urbane preobrazbe Zagreba ● Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić
 7. Djeca u ratu (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miomir Žužul
 8. Povijesni sklop i povijesni slom komunizma (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ante Čović
 9. Istarski Hrvati (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miroslav Bertoša
 10. Žene i rat (MTZ)
 11. Hrvatska politološka baština (MTZ)
 12. Iseljeništvo kao čimbenik razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 13. Zlouporaba sredstava ovisnosti u RH (MTZ)
 14. Sloboda i strah u Hrvata (MTZ)
 15. Konfesije i rat (MTZ)
 16. Demokratske promjene i kulturni razvoj RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Antun Mijatović
 17. Istraživanje javnog mnijenja u RH (MTZ) ● Voditeljica: mr. sc. Vesna Kovačević-Lamza
 18. Demografski razvoj i populacijska politika u RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mladen Friganović
 19. Katolička socijalna doktrina (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vjekoslav Mikecin
 20. Socioreligijska karta Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: mr. sc. Ivan Grubišić
 21. Urbana transformacija jadranske obale (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ognjen Čaldarović
 22. Starenje i tehnologija (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 23. Rat protiv Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

 

1992. (29 projekata)

 

 1. Položaj izbjeglica i prognanika – istraživanje javnog mnijenja ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 2. Javno mnijenje Hrvatske – Stavovi o mirovnoj akciji UN; Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima; Stavovi o budućnosti ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 3. Javno mnijenje Hrvatske – izbori 1992/1. ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 4. Javno mnijenje Hrvatske – izbori 1992/2. ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 5. Javno mnijenje Hrvatske – izbori 1992/3. ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 6. Istraživanje mnijenja prognanika – izbori 1992. ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza
 7. Južnoslavenska dobrotvorna društva na području Clevelanda
 8. Model djelovanja javnog poduzeća za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u javnosti
 9. Reforma penitercijalnog sustava u RH
 10. Dosjei političkih zatvorenika
 11. Socijalna reintegracija hrvatskih vojnika i njihovih obitelji
 12. Urbana preobrazba Zagreba
 13. Djeca u ratu (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miomir Žužul
 14. Povijesni sklop i povijesni slom komunizma (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ante Čović
 15. Istarski Hrvati (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Miroslav Bertoša
 16. Žene i rat (MTZ)
 17. Hrvatska politološka baština (MTZ)
 18. Iseljeništvo kao čimbenik razvoja Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić
 19. Zlouporaba sredstava ovisnosti u RH (MTZ)
 20. Sloboda i strah u Hrvata (MTZ)
 21. Konfesije i rat (MTZ)
 22. Demokratske promjene i kulturni razvoj RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Antun Mijatović
 23. Istraživanje javnog mnijenja u RH (MTZ) ● Voditeljica: mr. sc. Vesna Kovačević-Lamza
 24. Demografski razvoj i populacijska politika u RH (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Mladen Friganović
 25. Katolička socijalna doktrina (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vjekoslav Mikecin
 26. Socioreligijska karta Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: mr. sc. Ivan Grubišić
 27. Urbana transformacija jadranske obale (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Ognjen Čaldarović
 28. Starenje i tehnologija (MTZ) ● Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna
 29. Rat protiv Hrvatske (MTZ) ● Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić

 

1991. (1 projekt)

 

 1. Ratni sukobi u Hrvatskoj – istraživanje javnog mnijenja ● Voditeljica: dr. sc. Vesna Lamza

 

Pregled projekata prema izvoru financiranja i statusu