Rat, ljudi, brojevi – Vukovar 1991. i danas

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao partner provodi u razdoblju veljača – studeni 2021. godine znanstvenoistraživački projekt „Rat, ljudi, brojevi – Vukovar 1991. i danas“ čiji je nositelj Državni arhiv u Vukovaru a financira ga Ministarstvo kulture RH. Voditeljica projekta je dr. sc. Sandra Cvikić iz Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru

Na temelju Sporazuma o suradnji, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao partner na projektu provest će sociološko-demografsko istraživanje i kao sunakladnik, u okviru obilježavanja 30. godišnjice Vukovarske bitke, objaviti autorsku znanstvenu monografiju pod naslovom Rat, ljudi, brojevi – Vukovar 1991. i danas. Cilj je ovoga projekta i znanstvene publikacije pružiti sveobuhvatniji prikaz povijesnoga, društvenoga i demografskoga konteksta srbijanske agresije na Vukovar 1991. godine, života i ratnih uvjeta u Vukovaru tijekom rata i okupacije, predložiti teorijsko-metodološki okvir interpretacije i razumijevanja demografskih gubitaka i ratnih žrtava koji snažno utječu na današnje prilike i život u Vukovaru te ukazati na aktualne demografske i društvene prilike trideset godina nakon Vukovarske bitke.

Područni centar Vukovar

Projekti Instituta Ivo Pilar

Također provjeri

Marina Maglić i Tomislav Pavlović predstavili nalaze CHIEF projekta na 26. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), 10.-15. 7. 2021.

U okviru 26. Svjetskog kongresa Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), s temom New Nationalisms in… Pročitaj više o Marina Maglić i Tomislav Pavlović predstavili nalaze CHIEF projekta na 26. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), 10.-15. 7. 2021.