Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj

U razdoblju od 1. 12. 2020. do 30. 11. 2022. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj”. Voditeljica projekta je dr. sc. Sara Ursić. Novosti

Stanovanje je multidimenzionalan proces u kojem se u teorijskom i istraživačkom smislu preklapaju različite grane sociologije (sociologija stanovanja, sociologija svakodnevice, sociologija prostora i mjesta te sociologija kulture), te je izrazito multidisciplinaran s vrijednim doprinosima iz područja antropologije, psihologije i humane geografije, ali i ekonomije, prava i političkih znanosti. Takva širina govori o kompleksnosti fenomena, ali i o potencijalno problematičnom istraživačkom pitanju: što je stanovanje?

Pitanje je posebno važno u suvremenom kontekstu. U vrijeme masovnih putovanja i mega mobilnosti, globalna zdravstvena kriza prisilila je urbano stanovništvo da (pre)biva doma.
Istražujući stanovanje nalazimo se u vrtlogu dihotomija. S jedne strane proces stjecanja stambenog prostora je kompleksan proces na sustavnoj i individualnoj razini, troškovi stjecanja i održavanja stambenog prostora predstavljaju značajan dio financijske konstrukcije svakog kućanstva što nerijetko izaziva egzistencijalni grč. Istovremeno stanovanje simbolizira utočište, privatnost i slobodu ili, naravno, nedostatak navedenog.

Ishodište projekta je konceptualizacija stambenog prostora kao doma gdje je dom definiran kao proces koji se transformira ovisno o temporalnim, prostornim i društvenim uvjetima.
Projekt se temelji na pretpostavci da prostori doma imaju svoju intrizičnu logiku koja nam govori o načinu života, vrijednostima i ponašanju ljudi te da istraživanjem konstrukcije i prakse doma možemo dobiti uvid u funkcioniranje različitih dimenzija društva. Govoreći više u teorijskim konstruktima zanimaju nas prakse i rituali stanovanja i svakodnevice i značenja koja povezujemo s prostorom doma.

Interdisciplinarnost i slojevitost stanovanja omogućava istraživanje na makro i mikro razini, a sociološka istraživanja se u najvećem dijelu bave makro razinom koristeći klasična kvantitativna istraživanja da bi se objasnili pojedini aspekti stanovanja, ostavljajući određene razine stanovanja donekle neistraženima, posebno kada je riječ o hrvatskom kontekstu. Interes za ovu temu generiran je položajem istraživanja doma unutar sociologije stanovanja gdje je koncept doma marginaliziran u odnosu na makro istraživanja stambenih politika ili kvalitete života u kojima se prostor doma ne pojavljuje ili se pojavljuje kao sporedan koncept. Uzimajući u obzir sve navedeno u projektu koristimo mikrosociološku analizu u svrhu identificiranja socio-kulturnih aspekata stambenih praksi u svakodnevnom životu. Istraživanje će se provesti kvalitativnom metodologijom kombinirajući metodu intervjua, vizualnog narativa i mapiranja. Istraživanje je fenomenološko s obzirom da je cilj dubinski, iscrpno i detaljno istražiti i razumjeti fenomen stanovanja kroz konceptualizaciju prostora doma kao ishodišta i produkta društvene zbilje.

Cilj projekta je dobiti uvid u svakodnevne prakse stanovanja, s posebnim naglaskom na vrijednosti i značenja koja se prepisuju domu. Mapiranje prostora doma i identifikacija različitih modela korištenja stambenog prostora s obzirom na socio-kulturne aspekte stanovanja posebni su ciljevi projekta.

Novosti

Dr. sc. Sara Ursić na konferenciji Green Urbanism – 5th Edition, 6.-7. 12. 2021.
Dr. sc. Sara Ursić i dr. sc. Rašeljka Krnić na konferenciji Environments by design – Health, Wellbeing and Place, 1.-3. 12. 2021.

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima