Dr. sc. Sara Ursić i dr. sc. Rašeljka Krnić na konferenciji Environments by design – Health, Wellbeing and Place, 1.-3. 12. 2021.

Dr. sc. Sara Ursić i dr. sc. Rašeljka Krnić sudjelovale su na online konferenciji Environments by design – Health, Wellbeing and Place održanoj od 1. do 3. proscinca 2021. Na konferenciji su izloženi rezultati istraživanja provedenog u sklopu projekta Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj

Izlaganje je uključivalo preliminarne rezultate istraživanja pod nazivom Home (bitter)sweet home – everyday life, rhythm and use of space. Polazeći od premise ontološke sigurnosti bivanja doma koja se ostvaruje, između ostalog, kroz dnevni ritam i prostorni kontekst doma, izlaganje je fokusirano na transformaciju dnevnih rutina i prostornu upotrebu doma za vrijeme pandemije COVID-19. Poseban naglasak je na simultanosti dvije katastrofe, potresa i pandemije koje podrazumijevaju različite prakse: bivanje doma i strah/nelagoda od bivanja doma.

Projekt Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj

Također provjeri

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na Okruglom stolu „Turističke koncesije na pomorskom dobru“; HAZU, 21. 11. 2022.

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić sudjelovala je kao voditeljica projekta „Turističke koncesije na pomorskom dobru u… Pročitaj više o Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na Okruglom stolu „Turističke koncesije na pomorskom dobru“; HAZU, 21. 11. 2022.