Projekti

Pregled projekata Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar po godinama

Pregled projekata Instituta Pilar po godinama sadrži nacionalne i međunarodne znanstvene projekte u razdoblju od osnutka Instituta 1991. do 2021. godine. Uz svaku godinu naznačen je podatak o ukupnom broju projekata, a uz naziv svakog projekta njegov voditelj odnosno voditeljica: 2022. – 1991. – Pregled projekata prema izvoru financiranja i… Pročitaj više o Pregled projekata Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar po godinama

VIŠE

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Pregled projekata Instituta Pilar sadrži nacionalne i međunarodne znanstvene projekte u razdoblju od osnutka Instituta 1991. do projekata u provedbi tijekom 2021. godine. Nacionalni znanstveni projekti obuhvaćaju kompetitivne i projekte za treće naručitelje te one financirane iz vlastitih sredstava. Međunarodni znastveni projekti obuhvaćaju kompetitivne projekte Europske unije te projekte drugih… Pročitaj više o Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

VIŠE

Sudjelovanje znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u COST akcijama

Pregled COST akcija (akcija umrežavanja stručnjaka u sklopu Europske suradnje u znanosti i tehnologiji − COST) obuhvaća sudjelovanje znanstvenika Instituta Pilar od njegova osnutka 1991. do akcija u provedbi tijekom 2022. godine. – Pregled po godinama COST akcija Status CA21125 – A European forum for revitalisation of marginalised mountain areas… Pročitaj više o Sudjelovanje znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u COST akcijama

VIŠE

Pregled po godinama sudjelovanja znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u COST akcijama

Pregled COST akcija po godinama (akcija umrežavanja stručnjaka u sklopu Europske suradnje u znanosti i tehnologiji − COST) obuhvaća sudjelovanje znanstvenika Instituta od njegova osnutka 1991. do akcija u 2022. godini. Uz svaku godinu naznačen je podatak o ukupnom broju akcija, a uz naziv akcije i podatak o znanstvenicima Instituta… Pročitaj više o Pregled po godinama sudjelovanja znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u COST akcijama

VIŠE