GENMOD Relational Gender Identities in Croatia

Institut društvenih znanosti provodi projekt GENMOD Relational Gender Identities in Croatia: Modernization and Development Perspectives. Projektni tim | − Novosti

Cilj projekta je istraživanje rodnih identiteta muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj iz perspektive novih teorija modernizacije i razvoja. Cilj mu je istražiti predloženi predmet primjenom inovativnog metodološkog pristupa temeljenog na mješovitim metodama i promatranjem rodnih identiteta muškaraca i žena u relacijskom kontekstu. Stavove, vrijednosti i praksu muškaraca i žena u Hrvatskoj istraživat će se putem nacionalno reprezentativnog istraživanja, ali i putem 100 polustrukturiranih intervjua koncipiranih kao fokusirane etnografije i provedene u kontekstu kućanstva. Prikupljeni kvantitativni podaci bit će podvrgnuti faktoru i klasteru, kao i višestrukim korespondentnim analizama. Prikupljeni kvalitativni podaci poslužit će kao osnova za tumačenje društvene konstrukcije roda u određenom (domaćinstvu) i izvan nje.

Projekt se temelji na pretpostavci da se sposobnosti modernizacije i razvoja određenog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa. U ovom kontekstu, pojam “rodni odnosi” koncipiran je kao mješavina okvira rodnih uloga (Harvardov okvir) i pristupa društvenim odnosima. Drugim riječima, ono što se analizira je pristup ženama i muškarcima i njihovu kontrolu nad resursima u kućanstvu, njihov relativni pristup i kontrolu nad resursima u širem institucionalnom okruženju povezanima s njihovim svakodnevnim praksama. Postavljena na načela novih teorija modernizacije, rodne uloge i rodni odnosi mogu se smatrati pokazateljima ne samo klasične dihotomije tradicije-moderne, nego i individualizacije, refleksivnosti i “samostalnog poduzetništva” povezanog s kontekstom “rizika društva”. U tom smislu, oni nude bogatije i preciznije razumijevanje razvojnih kapaciteta hrvatskog društva od standardiziranih pristupa “ljudskog kapitala”, pogotovo jer će istraživanje obuhvatiti i pitanja koja se odnose na društvenu stratifikaciju i regionalnu diferencijaciju.

Ishodi projekta bit će relevantni u kontekstu javne politike i od njih se očekuje značajni doprinos društveno-gospodarskom razvoju hrvatskog društva.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, a predviđeno trajanje projekta je od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2021.

Projektni tim

Na projektu rade dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (voditeljica projekta; Inga.Tomic-Koludrovic@pilar.hr), dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, Augustin Derado, Mirko Petrić, Ivan Puzek i dr. sc. Željka Zdravković:

 

Inga Tomić-Koludrović (voditeljica projekta) profesorica je u trajnom zvanju i znanstvena savjetnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. U području rodnih studija, dobitnica je Državne nagrade za znanost za knjigu Pomak prema modernosti: Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije (2015). Njezini istraživački interesi uključuju i istraživanja životnog stila, kulture, mladih te razvoja i razvojne politike.

Inga Tomić-Koludrović (principal investigator) is a Full Professor and Senior Scientific Adviser at the Institute of Social Sciences Ivo Pilar (Croatia). In the field of gender studies, she is the recipient of the Croatian State Award for Science, for her book Moving towards Modernity: Women in Croatia in the Period of Mature Transition (2015). Her research interests also include lifestyle research, culture, youth, and development policies.

Profil istraživačice na mrežnoj stranici Instituta / Institutional page: https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/?my_user_id=333
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/210725?page=2

 

Jadranka Rebeka Anić znanstvena je savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Područja znanstvenog interesa su joj feministička teologija, rodne teorije i pastoralna teologija, s osobitim naglaskom na nasilje u obitelji i beskućnike. Voditeljica jednog domaćeg znanstveno-istraživačkog projekta, sudionica više međunarodnih i nacionalnih projekata. Dobitnica je nagrade Zaklade Herbert-Haag za slobodu u Crkvi (Luzern, Švicarska, 2017).

Jadranka Rebeka Anić is a Scientific Adviser at the Institute of Social Sciences Ivo Pilar. Her research interests include feminist theology, gender theories and pastoral theology, with special emphasis on domestic violence and the homeless. She was the principal investigator in a national scientific project and an associate in several international and national projects. She is the recipient of the Herbert Haag Prize for Freedom in the Church (Luzern, Switzerland, 2017).

Profil istraživačice na mrežnoj stranici Instituta / Institutional page: https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/?my_user_id=10
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Ani%C4%87,%20Jadranka%20Rebeka%20(25628)|text|profile

 

Lynette Šikić-Mićanović je znanstvena savjetnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Socijalna je antropologinja koja se specijalizira u kvalitativnim metodama istraživanja. Voditeljica je tima na međunarodnom projektu, sudionica više nacionalnih i međunarodnih projekata. Kroz svoj rad pogotovo istražuje pozicije žena, marginaliziranih i manjinskih skupina u društvu.

Lynette Šikić-Mićanović is a Scientific Adviser the Institute of Social Sciences Ivo Pilar (Croatia). She is a social anthropologist specializing in qualitative research methods. She is the team leader in an international scientific project and an associate in several international and national projects. Her work explores the situation of women, marginalized and minority groups in urban and rural settings.

Profil istraživača na mrežnoj stranici Instituta / Institutional page: https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/nggallery/albumtest/Talking-Europe-3?my_user_id=53
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/222732

 

Mirko Petrić je stručni suradnik na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i viši predavač na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Područje specijalizacije mu je kulturna sociologija. Kao istraživač sudjelovao je u radu više međunarodnih projekata (FP5, The British Council, SNFS, UNESCO IFCD).

Mirko Petrić is an Expert Associate at the Institute of Social Sciences Ivo Pilar and a Senior Lecturer in the Department of Sociology at the University of Zadar (Croatia). He specializes in cultural sociology and has worked as a researcher in several international projects (FP5, The British Council, SNFS, UNESCO IFCD).

Profil istraživača na mrežnoj stranici Sveučilišta / Institutional page: https://sociologija.unizd.hr/nastavnice-i/mirko-petric-eng
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/231596

 

Željka Zdravković je docentica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru i znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Specijalizirala se za kvantitativne metode istraživanja te je bila odgovorna za analize podataka unutar projekata o mladima, ženama, medijima i prostorima urbanosti.

Željka Zdravković is an Assistant Professor in the Department of Sociology at the University of Zadar (Croatia) and a Research Associate at the Institute of Social Sciences Ivo Pilar. She specializes in quantitative research methods and was responsible for data analysis in projects on youth, women, media and urban space.

Profil istraživačice na mrežnoj stranici Sveučilišta / Institutional page: https://sociologija.unizd.hr/nastavnice-i/zeljka-zdravkovic-eng
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/292006

 

Ivan Puzek je poslijedoktorand na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Specijalizira se za kvantitativne metode istraživanja i metode ponovljivog istraživačkog procesa. Istraživački interesi su mu posebice odnos društva i okoliša, socijalni kapital i društveno povjerenje.

Ivan Puzek is a Postdoctoral Fellow in the Department of Sociology at the University of Zadar (Croatia). He specializes in quantitative research methods and replicable research. His research interests are especially in the field of society – environment relations, social capital and social trust.

Profil istraživača na mrežnoj stranici Sveučilišta / Institutional page: https://www.unizd.hr/sociologija/nastavnice-i/ivan-puzek
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Puzek,%20Ivan%20(30890)|text|profile

 

Augustin Derado je znanstveni asistent na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Područje specijalizacije su mu kvalitativna metodologija i intervjuiranje. Kao kvalitativni istraživač sudjelovao je na međunarodnim (Horizon, SNFS Scopes, FP7) i nacionalnim (HRZZ) projektima .

Augustin Derado is a Research Assistant at the Institute of Social Sciences “Ivo Pilar” (Croatia). He specializes in qualitative methodology and interviewing and has worked as a qualitative researcher on international (Horizon 2020, SNFS Scopes, FP7) and national (Croatian Science Foundation) projects.

Profil istraživača na mrežnoj stranici Instituta / Institutional page: https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/?my_user_id=335
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/358491

 

Sara Ursić je znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Sudjelovala je u projektima u području urbane i ruralne sociologije i razvoja hrvatskog društva. Područja znanstvenog interesa joj su sociologija prostora, urbana sociologija, sociologija stanovanja i urbano planiranje s posebnim naglaskom na transformaciju urbanog, suburbanog i ruralnog prostora.

Sara Ursić is a Research Associate at the Institute of Social Sciences “Ivo Pilar”. She has worked on projects in the fields of urban and rural sociology and development of Croatian society. Her research interests include the sociology of space, urban sociology, sociology of housing and urban planning with special emphasis on the transformation of urban, suburban and rural spaces.

Profil istraživačice na mrežnoj stranici Instituta / Institutional page: https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/?my_user_id=365
Poveznica na bibliografiju / Link to Croatian Science Bibliography: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299675

 

Filip Užarević je poslijedoktorand na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Kao gostujući istraživač boravio je na Sveučilištu u Coventryju i Sveučilištu u Oxfordu. Zainteresiran je primarno za psihologiju religije, no njegov rad uključuje i istraživanja o emociji udivljenja (eng. “awe”) i psihologiji seksualnosti.

Filip Užarević is a postdoctoral researcher at the Institute of Social Sciences Ivo Pilar. He was a visiting researcher at Coventry University and University of Oxford. His main research interest is psychology of religion, but he also carried out research on the emotion of awe as well as on the psychology of sexuality.

Profil istraživačice na mrežnoj stranici Instituta / Institutional page: https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/?my_user_id=370
Poveznica na bibliografiju / Link to research gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Filip_Uzarevic

 

Novosti

Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić na skupu Svakodnevna kreativnost u (post)socijalizmu; Graz, 2-3. 6. 2022.
Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić: Prilog teološkoj (de)konstrukciji rodnih stereotipa – istraživanje iz Hrvatske
Projekt GENMOD završno evaluiran najvišom ocjenom
Međunarodni simpozij „Rod u transformacijskim procesima” u suorganizaciji Instituta Pilar, 30. 9. – 1. 10. 2021.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD na konferenciji Europskog sociološkog društva, 31. 8. – 3. 9. 2021.
Mr. sc. Mirko Petrić izabran za člana izvršnog odbora istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva, 2. 9. 2021.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić o promjenama obitelji u Hrvatskoj, 30. 5 2021.
Projekt GENMOD: Na 8. Kongresu HSD-a održana dva izlaganja utemeljena u mješovito-metodskom pristupu projekta, 20.-21. 5. 2021.
Projekt GENMOD: Na šest javnih skupova predstavljeni rezultati i metodologija istraživanja relacijskih rodnih identiteta
Projekt GENMOD: Članovi projekta suorganizirali znanstveni skup „Kako istraživati rod: Radionica o metodologiji“ i održali tri izlaganja o rezultatima i metodologiji projekta GENMOD, 8. 4. 2021.
Projekt GENMOD: Članovi projekta održali izlaganje na 8. konferenciji Istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva (ESA), 10. 3. 2021.
Projekt GENMOD: Održan okrugli stol „Muške i ženske publike u kulturi“, 17. 12. 2020.
Projekt GENMOD: Organiziran javni skup „Mješovite metode u relacijskoj sociologiji roda – O integraciji kvantitativnih i kvalitativnih metoda u projektu GENMOD“, 10. 12. 2020.
Projekt GENMOD: Održan okrugli stol: „Muškarci to ipak (donekle) rade? Nove spoznaje o rodnoj ravnopravnosti u podjeli kućanskih poslova u Hrvatskoj“, 26. 11. 2020.
Projekt GENMOD: Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić održali predavanje u okviru programa za rodna istraživanja Sveučilišta u Grazu, 18. 11. 2020.
Projekt GENMOD: Dr. sc. Filip Užarević održao predavanje na Konferenciji o sredozemnim otocima; Vis, 19. 9. 2020.
Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na Konferenciji o sredozemnim otocima; Vis, 19. 9. 2020.
Nove medijske objave o projektu GENMOD
Voditeljici projekta GENMOD dodijeljeno Priznanje HSD-a „Rudi Supek“ za 2019. godinu
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Rodna dimenzija strategija kućanstava u Hrvatskoj“; Split, 28. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Žene i mediji: turske sapunice u Hrvatskoj“; Zadar, 27. 11. 2019.
Projekt GENMOD: Pozvano predavanje na konferenciji „Papst Franziskus und die Pastoraltheologie in Ost(Mittel)Europa“, Kluž Napoka, Rumunjska, 19.-22. 11. 2019.
Projekt GENMOD: „Stavovi o rodnoj ravnopravnosti i podjela rada u kućanstvu u Hrvatskoj“; Zagreb, 16. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Rodne uloge u obitelji: pomak prema modernosti?“; Zadar, 14. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Turske sapunice u Hrvatskoj: kulturna bliskost ili medijska pismenost?“; Split, 7. 11. 2019.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović o rodnim odnosima u Hrvatskoj za Deutsche Welle, 29. 10. 2019.
Rezultati projekta GENMOD korišteni u radu triju radionica „I vjernice i građanke“ u 2019. godini
RODNI STAVOVI I PRAKSE U HRVATSKOJ – Izvještaj o kvantitativnim rezultatima projekta GENMOD
Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (projekt GENMOD), 16. 9. 2019.
Projekt GENMOD: Predavanje na konferenciji Europskog društva za katoličku teologiju, Bratislava, 28.-31. 8. 2019.
Tri priopćenja s rezultatima GENMODA na 14. konferenciji Europskog sociološkog društva u Manchesteru, 20.-23. 8. 2019.
Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na SIEF kongresu Track Changes: Reflecting on a Transforming World u Španjolskoj, 14. – 17. 4. 2019.
Projekt GENMOD: Održana radionica „Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta VI“; Zagreb, 12.-13. 4. 2019.
Projekt GENMOD: Održana radionica „Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta V“; Zagreb, 14.-15. 3. 2019.
Projekt GENMOD: Muškarci u Dalmaciji: drukčiji ili isti?; Split, 17. 1. 2019.
Istraživanje tima dr. sc. Inge Tomić Koludrović: Rodni odnosi i (ne)ravnopravnost, 29. 12. 2018.
Rezultati projekta GENMOD predstavljeni na javnom skupu u Zadru, 11. 12. 2018.
Projekt GENMOD: Partnerski odnosi muškaraca i žena u Hrvatskoj: Razvojna perspektiva, 6. 12. 2018.
RADIONICA: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta IV”; Split, 27.-28. 10. 2018.
Projekt GENMOD: Pozvano predavanje na konferenciji “Identities in Conflict”; Brno, 19.-20. 10. 2018.
Projekt GENMOD: Izlaganje na konferenciji “Rising Inequalities III“; Pariz, 3.-4. 10. 2018.
Projekt GENMOD: Priopćenja na Konferenciji o sredozemnim otocima, MIC – Vis 2018
Radni sastanak projekta GENMOD; Split, rujan 2018.
GENMOD projekt: Pozvano predavanje u Grazu, 7. svibnja 2018.
Konferencijsko priopćenje na Malti u okviru projekta GENMOD, 4.-7. 9. 2018.
Konferencijsko priopćenje u Berlinu u okviru projekta GENMOD, 5.-6. 9. 2018.
Konferencijsko priopćenje u Bergenu u sklopu projekta GENMOD, 14.-15. 6. 2018.
Predavanje: “Kvalitativni pristup strategijama kućanstva”; Split, 24. 5. 2018.
Radionica: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta III”; Split, 18.-20. 5. 2018.
GENMOD projekt: Pozvano predavanje u Grazu, 7. svibnja 2018.
Pozvano predavanje u sklopu projekta GENMOD, 7.-8. 12. 2017.
Radionica: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta II”, 17.-21. 9. 2017.
(Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost; Atena, 29. 8. – 1. 9. 2017.
Konferencijsko priopćenje u Beču u sklopu projekta GENMOD, 23.-26. 8. 2017.
Radionica: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta”; Split, 26.-29. svibnja 2017.
Priopćenja uz projekt Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj (GENMOD); Zagreb, 7.-8. travnja 2017.

Područni centar Split

Također provjeri

Projekt VETFIT: Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije

Projekt Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije (VETFIT)… Pročitaj više o Projekt VETFIT: Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije