Naslovna / Novosti / Projekti / GENMOD Relational Gender Identities in Croatia

GENMOD Relational Gender Identities in Croatia

Institut društvenih znanosti provodi projekt GENMOD Relational Gender Identities in Croatia: Modernization and Development Perspectives. Novosti

logo logo hrzz

Cilj ovog projekta je istraživanje rodnih identiteta muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj iz perspektive novih teorija modernizacije i razvoja. Cilj mu je istražiti predloženi predmet primjenom inovativnog metodološkog pristupa temeljenog na mješovitim metodama i promatranjem rodnih identiteta muškaraca i žena u relacijskom kontekstu. Stavove, vrijednosti i praksu muškaraca i žena u Hrvatskoj istraživat će se putem nacionalno reprezentativnog istraživanja, ali i putem 100 polustrukturiranih intervjua koncipiranih kao fokusirane etnografije i provedene u kontekstu kućanstva. Prikupljeni kvantitativni podaci bit će podvrgnuti faktoru i klasteru, kao i višestrukim korespondentnim analizama. Prikupljeni kvalitativni podaci poslužit će kao osnova za tumačenje društvene konstrukcije roda u određenom (domaćinstvu) i izvan nje.

Projekt se temelji na pretpostavci da se sposobnosti modernizacije i razvoja određenog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa. U ovom kontekstu, pojam “rodni odnosi” koncipiran je kao mješavina okvira rodnih uloga (Harvardov okvir) i pristupa društvenim odnosima. Drugim riječima, ono što se analizira je pristup ženama i muškarcima i njihovu kontrolu nad resursima u kućanstvu, njihov relativni pristup i kontrolu nad resursima u širem institucionalnom okruženju povezanima s njihovim svakodnevnim praksama. Postavljena na načela novih teorija modernizacije, rodne uloge i rodni odnosi mogu se smatrati pokazateljima ne samo klasične dihotomije tradicije-moderne, nego i individualizacije, refleksivnosti i “samostalnog poduzetništva” povezanog s kontekstom “rizika društva”. U tom smislu, oni nude bogatije i preciznije razumijevanje razvojnih kapaciteta hrvatskog društva od standardiziranih pristupa “ljudskog kapitala”, pogotovo jer će istraživanje obuhvatiti i pitanja koja se odnose na društvenu stratifikaciju i regionalnu diferencijaciju.

Ishodi projekta bit će relevantni u kontekstu javne politike i od njih se očekuje značajni doprinos društveno-gospodarskom razvoju hrvatskog društva.

Na projektu rade dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (voditeljica projekta; Inga.Tomic-Koludrovic@pilar.hr), dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, Augustin Derado, Mirko Petrić, Ivan Puzek i dr. sc. Željka Zdravković.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, a predviđeno trajanje projekta je od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2021.

Novosti

Nove medijske objave o projektu GENMOD
Voditeljici projekta GENMOD dodijeljeno Priznanje HSD-a „Rudi Supek“ za 2019. godinu
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Rodna dimenzija strategija kućanstava u Hrvatskoj“; Split, 28. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Žene i mediji: turske sapunice u Hrvatskoj“; Zadar, 27. 11. 2019.
Projekt GENMOD: Pozvano predavanje na konferenciji „Papst Franziskus und die Pastoraltheologie in Ost(Mittel)Europa“, Kluž Napoka, Rumunjska, 19.-22. 11. 2019.
Projekt GENMOD: „Stavovi o rodnoj ravnopravnosti i podjela rada u kućanstvu u Hrvatskoj“; Zagreb, 16. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Rodne uloge u obitelji: pomak prema modernosti?“; Zadar, 14. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Turske sapunice u Hrvatskoj: kulturna bliskost ili medijska pismenost?“; Split, 7. 11. 2019.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović o rodnim odnosima u Hrvatskoj za Deutsche Welle, 29. 10. 2019.
Rezultati projekta GENMOD korišteni u radu triju radionica „I vjernice i građanke“ u 2019. godini
RODNI STAVOVI I PRAKSE U HRVATSKOJ – Izvještaj o kvantitativnim rezultatima projekta GENMOD
Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (projekt GENMOD), 16. 9. 2019.
Projekt GENMOD: Predavanje na konferenciji Europskog društva za katoličku teologiju, Bratislava, 28.-31. 8. 2019.
Tri priopćenja s rezultatima GENMODA na 14. konferenciji Europskog sociološkog društva u Manchesteru, 20.-23. 8. 2019.
Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na SIEF kongresu Track Changes: Reflecting on a Transforming World u Španjolskoj, 14. – 17. 4. 2019.
Projekt GENMOD: Održana radionica „Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta VI“; Zagreb, 12.-13. 4. 2019.
Projekt GENMOD: Održana radionica „Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta V“; Zagreb, 14.-15. 3. 2019.
Projekt GENMOD: Muškarci u Dalmaciji: drukčiji ili isti?; Split, 17. 1. 2019.
Istraživanje tima dr. sc. Inge Tomić Koludrović: Rodni odnosi i (ne)ravnopravnost, 29. 12. 2018.
Rezultati projekta GENMOD predstavljeni na javnom skupu u Zadru, 11. 12. 2018.
Projekt GENMOD: Partnerski odnosi muškaraca i žena u Hrvatskoj: Razvojna perspektiva, 6. 12. 2018.
RADIONICA: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta IV”; Split, 27.-28. 10. 2018.
Projekt GENMOD: Pozvano predavanje na konferenciji “Identities in Conflict”; Brno, 19.-20. 10. 2018.
Projekt GENMOD: Izlaganje na konferenciji “Rising Inequalities III“; Pariz, 3.-4. 10. 2018.
Projekt GENMOD: Priopćenja na Konferenciji o sredozemnim otocima, MIC – Vis 2018
Radni sastanak projekta GENMOD; Split, rujan 2018.
GENMOD projekt: Pozvano predavanje u Grazu, 7. svibnja 2018.
Konferencijsko priopćenje na Malti u okviru projekta GENMOD, 4.-7. 9. 2018.
Konferencijsko priopćenje u Berlinu u okviru projekta GENMOD, 5.-6. 9. 2018.
Konferencijsko priopćenje u Bergenu u sklopu projekta GENMOD, 14.-15. 6. 2018.
Predavanje: “Kvalitativni pristup strategijama kućanstva”; Split, 24. 5. 2018.
Radionica: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta III”; Split, 18.-20. 5. 2018.
GENMOD projekt: Pozvano predavanje u Grazu, 7. svibnja 2018.
Pozvano predavanje u sklopu projekta GENMOD, 7.-8. 12. 2017.
Radionica: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta II”, 17.-21. 9. 2017.
(Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost; Atena, 29. 8. – 1. 9. 2017.
Konferencijsko priopćenje u Beču u sklopu projekta GENMOD, 23.-26. 8. 2017.
Radionica: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta”; Split, 26.-29. svibnja 2017.
Priopćenja uz projekt Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj (GENMOD); Zagreb, 7.-8. travnja 2017.

Područni centar Split

Također provjeri

25 godina Općine Bistra: Monografija

U razdoblju od 15. siječnja do 7. prosinca 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi …