Projekt GENMOD: Na šest javnih skupova predstavljeni rezultati i metodologija istraživanja relacijskih rodnih identiteta

Predstavljanjem rezultata projekta GENMOD na znanstvenom skupu “Kako istraživati rod: Radionica o metodologiji”, održanom 8. travnja 2021. u okviru programa rodnih istraživanja “Elisabeth List” na Sveučilištu u Grazu, završen je šestomjesečni ciklus diseminacije novih spoznaja stečenih radom na tom projektu

Diseminacijski ciklus je uključivao: dva okrugla stola realizirana u suradnji sa udrugama civilnog društva, izlaganje na međunarodnoj konferenciji, međunarodni znanstveni skup-radionicu, pozvano predavanje pri međunarodnoj znanstvenoj instituciji te znanstveni skup realiziran u suradnji sa domaćim znanstvenim institucijama. Navedene su aktivnosti realizirali članovi projekta GENMOD u suradnji sa sljedećim institucijama i udrugama: Sveučilištem u Grazu, Sveučilištem u Zadru, Hrvatskim sociološkom društvom (podružnicom Split), udrugom za promicanja prava žena i poticanja razvoja civilnog društva „Domine“ te udrugom civilnog društva „Platforma 9,81“.

Ciklus diseminacijskih aktivnosti bio je fokusiran na sljedeće glavne ciljeve: a) nastavak aktivnosti predstavljanja rezultata istraživanja na projektu GENMOD znanstvenoj i stručnoj zajednici; b) ostvarivanje suradnje i razmjenu istraživačkih iskustava i rezultata sa stručnom zajednicom u području ženskih i ljudskih prava; te, c) predstavljanje mješovito metodske realizacije istraživanja na projektu i načina integracije kvantitativnih i kvalitativnih podataka.

Za sljedeći šestomjesečni ciklus diseminacije, ujedno i završni ciklus unutar službenog trajanja projekta, u trenutku pisanja ove obavijesti planirana su izlaganja na sljedećim znanstvenim skupovima: nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva u Zagrebu (20.-21.svibnja), međunarodnoj konferenciji Europskog sociološkog društva u Barceloni (31. kolovoza – 3. rujna) te međunarodnom interdisciplinarnom simpoziju „Gender in Transformation Processes: Central and Southeast European Perspectives“ (30. rujna – 2. listopada). Također, članovi projekta 23. rujna će organizirati završno opsežno predstavljanje projektnih rezultata na javnom skupu „Rod i razvoj u suvremenoj Hrvatskoj: rezultati projekta GENMOD“, kojim se ujedno i doprinosi proslavi 30 godina Instituta Pilar.

U nastavku navodimo pregled diseminacijskih aktivnosti realiziranih u prethodnom šestomjesečnom razdoblju. Pregled uz nazive skupova sadrži i njihov kratki opis te poveznicu na obavijesti postavljene na mrežne stanice projekta GENMOD, na kojima se mogu pronaći detaljniji podatci o navedenim aktivnostima.

Pregled diseminacijskih aktivnosti u šestomjesečnom razdoblju projekta GENMOD (studeni 2020. – travanj 2021.)

Znanstveni skup Kako istraživati rod: Radionica o metodologiji, realiziran u okviru programa rodnih istraživanja “Elisabeth List” na Sveučilištu u Grazu, 8. travnja 2021. – suorganizacija skupa i tri izlaganja

Voditeljica i članovi tima projekta GENMOD suorganizirali su međunarodni znanstveni skup – radionicu i održali tri izlaganja. U izlaganjima su kroz metodološke, teorijske i praktične aspekte obrazložili relacijski pristup u kontekstu sociologije roda, istraživanje roda primjenom mješovitih metoda te način integracije kvalitativnih i kvantitativnih analiza na projektu GENMOD.

Poveznica na detaljniju obavijest

Konferencija Istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva (ESA), 10. ožujka 2021. – izlaganje

Voditeljica projekta GENMOD prof.dr.sc. Inga Tomić-Koludrović i mr.sc. Mirko Petrić sudjelovali su u radu konferencije Istraživačke mreže za Sociologiju kulture pri krovnom europskom sociološkom udruženju – Europskom sociološkom društvu (ESA). U izlaganju naslovljenom „Gender and Modernity. Cultural Consumption of Men and Women in Croatia“ predstavljeni su rezultati dijela analiza na projektu GENMOD koje se odnose na rod, kulturnu potrošnju i modernizacijske procese.

Poveznica na detaljniju obavijest

Okrugli stol Muške i ženske publike u kulturi, realiziran u suradnji s udrugom civilnog društva „Platforma 9,81“, 17. prosinca 2020. – suorganizacija skupa i tri izlaganja

Voditeljica i članovi tima projekta GENMOD svojim su izlaganjima na okruglom stolu predstavili rezultate projekta te potaknuli raspravu o rodnoj neravnopravnosti u kulturnoj potrošnji kao i ulozi društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj u povećanju kulturne demokracije i rodne inkluzije.

Poveznica na detaljniju obavijest

Znanstveni skup Mješovite metode u relacijskoj sociologiji roda – O integraciji kvantitativnih i kvalitativnih metoda u projektu GENMOD, realiziran u suradnji s Odjelom za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatskim sociološkim društvom (podružnicom Split), 10. prosinca 2020. – suorganizacija skupa i šest izlaganja

Voditeljica i članovi tima projekta GENMOD u izlaganjima na javnom skupu predstavili su teorijske temelje istraživanja roda i modernizacije u projektu GENMOD te načine primjene relacijskog pristupa rodnim istraživanjima u kontekstu mješovitih metoda. Nakon uvodnih razmatranja o postupcima triangulacije u nacrtu istraživanja i analizama, prikazane su kompleksne kvantitativne i kvalitativne obrade podataka na projektu GENMOD te različite strategije njihove integracije.

Poveznica na detaljniju obavijest

Okrugli stol Muškarci to ipak (donekle) rade? Nove spoznaje o rodnoj ravnopravnosti u podjeli kućanskih poslova u Hrvatskoj, realiziran u suradnji s udrugom za promicanja prava žena i poticanja razvoja civilnog društva iz Splita „Domine“, 26. studenoga 2020. – suorganizacija skupa i dva izlaganja

Voditeljica i članovi tima projekta GENMOD stručnoj su i znanstvenoj javnosti predstavili dio rezultata i zaključaka projekta relevantnih za javne politike u području rodne ravnopravnosti. Rezultati istraživanja kontekstualizirani su u novije teorije modernizacije u sociologiji, te u razvojnu dinamiku hrvatskog društva. Kroz rasprave na okruglom stolu naglašena je važnost rezultata projekta GENMOD za promišljanje rodne ravnopravnosti i djelovanje udruga koje se bave ljudskim pravima i pravima žena. kao i za donošenje javnih politika u Hrvatskoj.

Poveznica na detaljniju obavijest

Pozvano predavanje Men are not the same anymore: Recent changes in gender relations in South East European societies, u okviru programa stipendije za rodna istraživanja „Elisabeth List“ Sveučilišta u Grazu, 18. studenoga 2020. – izlaganje

Član projekta GENMOD, mr.sc Mirko Petrić održao je pozvano predavanje u kojem je iznio brojne empirijske podatke o muškarcima iz perspektive teorija roda i razvoja (GAD), dobivene analizama na projektu GENMOD. Na predavanju je naglašeno kako je uobičajena odsutnost muškaraca iz istraživačkih programa unutar rodnih studija prepreka u uspostavljanju rodne ravnopravnosti, budući da se rodni režimi mogu razumjeti i mijenjati samo ako u tome sudjeluju i muškarci i žene.

Poveznica na detaljniju obavijest

Diseminacijske aktivnosti navedene u ovoj obavijesti provedene su u okviru i/ili uz sudjelovanje članova projekta „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, koji podržava Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-6-6010). Cilj projekta GENMOD je istražiti rodne identitete muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj s motrišta novijih teorija modernizacije i teorija razvoja. Projekt se temelji na postavci da se modernizacijske i razvojne sposobnosti pojedinog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa.

Projekt GENMOD

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima