Projekt GENMOD: Članovi projekta suorganizirali znanstveni skup „Kako istraživati rod: Radionica o metodologiji“ i održali tri izlaganja o rezultatima i metodologiji projekta GENMOD, 8. 4. 2021.

Voditeljica i članovi tima projekta GENMOD „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“ (HRZZ-IP-2016-06-6010) suorganizirali su 8. travnja 2021. međunarodni znanstveni skup – interdisciplinarnu radionicu o metodologiji istraživanja, pod imenom „Kako istraživati rod: Radionica o metodologiji“. Radionica je organizirana u okviru programa rodnih istraživanja “Elisabeth List” na Sveučilištu u Grazu

– Program radionice: How to Research Gender Workshop Programme

Radionica se odvijala u tri tematska modula: interdisciplinarnost, kvalitativne metode i mješovite metode. Voditeljica i članovi tima projekta GENMOD na radionici su održali tri izlaganja u kojima su kroz metodološke, teorijske i praktične aspekte obrazložili relacijski pristup u kontekstu sociologije roda, istraživanje roda primjenom mješovitih metoda te način integracije kvalitativnih i kvantitativnih analiza na projektu GENMOD.

Mr. sc. Mirko Petrić održao je izlaganje „From Triangulation to Mixed Methods in Relational Sociology“ („Od triangulacije do mješovitih metoda u relacijskoj sociologiji“), Augustin Derado, mag. soc. izlaganje „Relational Approach in Sociology and Mixed Methods“ („Relacijski pristup u sociologiji i mješovitim metodama“).

Voditeljica projekta GENMOD, dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (u suautorstvu s mr. sc. Mirkom Petrićem i Augustinom Deradom, mag. soc.) održala je izlaganje naslovljeno „Mixed Methods in Relational Sociology of Gender: Examples from GENMOD Project“ („Mješovite metode u relacijskoj sociologiji roda: primjeri iz projekta GENMOD“).

Istraživanje na temelju kojega su nastala izlaganja provedeno je u okviru projekta „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, koji podržava Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-6-6010). Cilj projekta GENMOD je istražiti rodne identitete muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj s motrišta novijih teorija modernizacije i teorija razvoja. Projekt se temelji na postavci da se modernizacijske i razvojne sposobnosti pojedinog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa.

Projekt GENMOD

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj