Projekt GENMOD: Priopćenja na Konferenciji o sredozemnim otocima, MIC – Vis 2018

U okviru programa ovogodišnje Mediterranean Islands Conference (Konferencija o sredozemnim otocima), održane na Visu u razdoblju od 19. do 22. rujna 2018., održana su dva priopćenja koja se zasnivaju na obradi kvantitativnih podataka prikupljenim u sklopu projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010)

Dr. sc. Ivan Puzek održao je konferencijsko priopćenje s naslovom ”Gender division of household labour in Mediterranean and Continental Croatia: An analysis of the 2017 survey results” (Rodna podjela rada u kućanstvu u sredozemnoj i kontinentalnom Hrvatskoj: analiza rezultata anketnog isoitivanja provedenog 2017.), priređeno u suuatorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrićem.

Na istoj konferenciji održano je i priopćenje s naslovom ”Leisure time use in Croatia: Gender and regional differences” (Korištenje slobodnog vremena u Hrvatskoj: rodne i regionalne razlike), koje je izložila dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, a koje je priređeno u suautorstvu s dr. Jadrankom Rebekom Anić i doc. dr. sc. Željkom Zdravković.

Konferenciji MIC – Vis, 2018.

Projekt GENMOD

Podrucni centar Split

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima