Rezultati projekta GENMOD korišteni u radu triju radionica „I vjernice i građanke“ u 2019. godini

Radionicu „I vjernice i građanke“ osmislile su i provode doc. dr. Zilka Spahić Šiljak, Sveučilište u Zenici i dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split, suradnica na projektu GENMOD (HRZZ-IP-2016-06-6010). Radionice organizira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša

Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na radionici „I vjernice i građanke“ u Somboru, 18.-20. listopada 2019.

U 2019. godini održane su tri radionice „I vjernice i građanke“:

15.-17. 3. 2019., Banja Vrujci, Srbija;
27.-29. 9. 2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
18.-20. 10. 2019., Sombor, Srbija.

Na svakoj je radionici sudjelovalo 15 sudionica različitih svjetonazora, religijskih pripadnosti, stupnja obrazovanja i radnog statusa (znanstvenice, studentice, aktivistice nevladinog sektora i kućanice).

Glavni cilj radionica je povezivanje osnovnih načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava, posebice CEDAW-a s porukama dviju monoteističkih religija, kršćanstva i islama. Sudionice imaju mogućnost da na temelju prikaza odnosa sekularizacije prema rodnom pitanju, sažetog uvida u razvoj ženskih ljudskih prava na Zapadu i Istoku i feminističke analize tumačenja Biblije i Kur’ana analiziraju naslijeđene filozofsko-teološke antropološke postavke o prirodi žene i njihov utjecaj na modele rodnih odnosa u obitelji i javnom životu. Kroz predavanja i vježbe dekonstruiraju su postavke o utemeljenosti rodnih stereotipa u svetopisamskim tekstovima kršćanstva i islama.

Ishodi iz GENMOD projekta koriste se u tematskom bloku „Rodni stereotipi“. Tijek rada:

– Svaka sudionica odgovara na pitanja iz upitnika GENMOD projekta: „U medijima se često govori o muškim ili ženskim osobinama, pri čemu ljudi imaju različite ideje o tome što predstavlja mušku, a što žensku osobinu. Koje od sljedećih osobina Vi osobno smatrate više ženskima ili više muškima?“
– Rad u malim skupinama: sudionice predstavljaju jedna drugoj svoje odgovore i raspravljaju.
– Plenum: kratko izvješće o radu iz malih skupina; predstavljanje rezultata istraživanja iz GENMOD projekta. Uz prikaz odgovora na pitanja o muškim i ženskim osobinama, predstavljaju se i rezultati istraživanja o osobinama koje se smatraju najvažnijim za mušku, odnosno, žensku djecu te o ulozi rodne socijalizacije.

Projekt GENMOD

Područni centar Split

Također provjeri

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt… Pročitaj više o Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti