Rezultati projekta GENMOD korišteni u radu triju radionica „I vjernice i građanke“ u 2019. godini

Radionicu „I vjernice i građanke“ osmislile su i provode doc. dr. Zilka Spahić Šiljak, Sveučilište u Zenici i dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split, suradnica na projektu GENMOD (HRZZ-IP-2016-06-6010). Radionice organizira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša

Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na radionici „I vjernice i građanke“ u Somboru, 18.-20. listopada 2019.

U 2019. godini održane su tri radionice „I vjernice i građanke“:

15.-17. 3. 2019., Banja Vrujci, Srbija;
27.-29. 9. 2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
18.-20. 10. 2019., Sombor, Srbija.

Na svakoj je radionici sudjelovalo 15 sudionica različitih svjetonazora, religijskih pripadnosti, stupnja obrazovanja i radnog statusa (znanstvenice, studentice, aktivistice nevladinog sektora i kućanice).

Glavni cilj radionica je povezivanje osnovnih načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava, posebice CEDAW-a s porukama dviju monoteističkih religija, kršćanstva i islama. Sudionice imaju mogućnost da na temelju prikaza odnosa sekularizacije prema rodnom pitanju, sažetog uvida u razvoj ženskih ljudskih prava na Zapadu i Istoku i feminističke analize tumačenja Biblije i Kur’ana analiziraju naslijeđene filozofsko-teološke antropološke postavke o prirodi žene i njihov utjecaj na modele rodnih odnosa u obitelji i javnom životu. Kroz predavanja i vježbe dekonstruiraju su postavke o utemeljenosti rodnih stereotipa u svetopisamskim tekstovima kršćanstva i islama.

Ishodi iz GENMOD projekta koriste se u tematskom bloku „Rodni stereotipi“. Tijek rada:

– Svaka sudionica odgovara na pitanja iz upitnika GENMOD projekta: „U medijima se često govori o muškim ili ženskim osobinama, pri čemu ljudi imaju različite ideje o tome što predstavlja mušku, a što žensku osobinu. Koje od sljedećih osobina Vi osobno smatrate više ženskima ili više muškima?“
– Rad u malim skupinama: sudionice predstavljaju jedna drugoj svoje odgovore i raspravljaju.
– Plenum: kratko izvješće o radu iz malih skupina; predstavljanje rezultata istraživanja iz GENMOD projekta. Uz prikaz odgovora na pitanja o muškim i ženskim osobinama, predstavljaju se i rezultati istraživanja o osobinama koje se smatraju najvažnijim za mušku, odnosno, žensku djecu te o ulozi rodne socijalizacije.

Projekt GENMOD

Područni centar Split

Također provjeri

Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija

Projekt Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija… Pročitaj više o Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija