Prezentacija rezultata projekta GENMOD na konferenciji Europskog sociološkog društva, 31. 8. – 3. 9. 2021.

Voditeljica projekta GENMOD dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i članovi projekta mr. sc. Mirko Petrić i Augustin Derado, mag. soc. sudjelovali su u radu 15. konferencije Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA) „Sociološko znanje za alternativne budućnosti“, 31. 8. – 3. 9. 2021.

– Konferencija: https://www.europeansociology.org/esa-conference-2021-in-barcelona
– Program: Sociological Knowledges For Alternative Futures: Outline Programme, 15th ESA Conference

U programu istraživačke mreže za sociologiju obitelji i intimnih života (RN13) Augustin Derado, Mirko Petrić i Inga Tomić-Koludrović održali su 3. rujna 2021. izlaganje temeljeno na rezultatima projekta GENMOD Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (HRZZ-IP-2016-06-6010).

Izlaganje je održano pod naslovom Rodna nejednakost i društvena nejednakost: klasna dimenzija podjele kućanskog rada u Hrvatskoj (Gender inequality and social inequality: The class dimension of division of housework in Croatia). Na temelju uporabe mješovitih metoda prikazani su rezultati integracije analiza relacijskih rodnih strategija u podjeli kućanskog rada i multidimenzionalnog društvenog prostora ukupnih nejednakosti u Hrvatskoj. Raspravljena je logika obrazaca po kojima se tipovi podjele kućanskog rada pozicioniraju na mapi društvenog prostora te veza istih sa elementima rodnog režima u Hrvatskoj.

Diseminacijske aktivnosti navedene u ovoj obavijesti provedene su u okviru projekta GENMOD „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, koji podržava Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-6-6010). Cilj projekta GENMOD je istražiti rodne identitete muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj s motrišta novijih teorija modernizacije i teorija razvoja. Projekt se temelji na postavci da se modernizacijske i razvojne sposobnosti pojedinog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa.

Projekt GENMOD

Također provjeri

Predstavljanje zbornika radova IDENTITET HRVATA BOKE KOTORSKE; Zagreb, 18. 3. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak organizirao je predstavljanje… Pročitaj više o Predstavljanje zbornika radova IDENTITET HRVATA BOKE KOTORSKE; Zagreb, 18. 3. 2024.