Međunarodni simpozij „Rod u transformacijskim procesima” u suorganizaciji Instituta Pilar, 30. 9. – 1. 10. 2021.

U suorganizaciji Sveučilišta u Grazu, Sveučilišta u Zadru i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar u Splitu, 30. rujna i 1. listopada 2021. održan je online simpozij „Rod u transformacijskim procesima: srednjoeuropske i jugoistočnoeuropske perspektive“ (Gender in Transformation Processes: Central and Southeast European Perspectives). U okviru simpozija, koji je plod višegodišnje suradnje znanstvenika/ca s ustanova suorganizatora, prezentirana su ukupno 22 konferencijska priopćenja izlagača/ica iz dvanaest europskih zemalja te dva pozvana predavanja

Program simpozija Gender in Transformation Processes: Central and Southeast European Perspectives, 30. 9. – 1. 10. 2021.

Uvodno pozvano predavanje, „Rodni odnosi u jugoistočnoj Europi: kontinuitet, promjene, konvergencija?“ (Gender Relations in Southeast Europe – Continuity, Change, Convergence?), održao je prof. dr. Karl Kaser sa Sveučilišta u Grazu.

U drugom pozvanom predavanju, koje su održali dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić, o značajkama postsocijalističkog rodnog režima govorilo se na temelju primarnih podataka iz dvaju projekata Instituta Pilar („Životne strategije i strategije preživljavanja kućanstava i pojedinaca u jugoistočnoeuropskim društvima u vremenu krize – SCOPES“, 2014.–2016., te „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive – GENMOD“, 2017. –2021.). Naslov tog predavanja bio je „Privatni i javni patrijarhat u suvremenoj jugoistočnoj Europi (2014-2021).“ (Public and private patriarchy in contemporary South East Europe (2014–2021)).

Augustin Derado, mag. soc., asistent pri Institutu Pilar, u suautorstvu s Darijom Ivošević, mag. soc., na temelju primarnih podataka prikupljenih u okviru stipendije za rodne studije Sveučilišta u Grazu izlagao je na temu „Kvalitativni pristup rodnim razlikama u kulturnom ukusu u Hrvatskoj“ (A qualitative approach to gender differences in cultural taste in Croatia).

Rektor Sveučilišta u Grazu Ao.Univ. – prof. dr. Martin Polaschek u pozdravnom je govoru istaknuo uspješnu suradnju u organizaciji simpozija s kolegama/icama prijateljskih ustanova iz Hrvatske.

Održavanje dvodnevnog simpozija omogućeno je „Elisabeth List“ stipendijskim programom za rodna istraživanja Sveučilišta u Grazu, čiji su sudionici između 1. travnja i 30. rujna 2021. bili dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, mr. sc. Mirko Petrić, Augustin Derado, mag. soc. i Darija Ivošević, mag. soc. iz Hrvatske, te Ao.Univ. – prof. dr. Katharina Scherke, Ao.Univ. – prof. dr. Roberta Maierhofer, dr. sc. Barbara Ratzenboeck i Sarah Nabjinsky, mag.art. iz Austrije.

Projekt SCOPES

Projekt GENMOD

Također provjeri

Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.

U sklopu 11. Festivala povijesti Kliofest organizirano je predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki… Pročitaj više o Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.