Inga Tomić-Koludrović

Inga Tomić-Koludrović
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Inga
Prezime:
Tomić-Koludrović
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split Poljana kraljice Jelene 1/I 21000 Split Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Split
Broj telefona:
+385 21 315 707
E-mail adresa 1:
inga.tomic-koludrovic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
ingatomic11@gmail.com
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2014.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica društveno-humanističkih znanosti iz područja sociologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1998.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
Polje znanstvenog rada:
Sociologija hrvatskog društva, sociologija žena, sociologija mladih, urbana sociologija, sociologija turizma, sociologija razvoja
Znanstveni interesi:
Istraživanje žena, mladih, kulture, grada, kulturnog turizma, globalizacije, socioloških teorija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
44 priopćenja na međunarodnim, 7 na nacionalnim znanstvenim skupovima, 15 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, 2 pozvana predavanja na nacionalnim znanstvenim skupovima, 1 plenarno predavanje na nacionalnom znanstvenom skupu, 17 pozvanih predavanja na međunarodnim stručnim skupovima, 15 pozvanih predavanja na nacionalnim stručnim skupovima.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Članica Hrvatskog sociološkog društva (HSD), Europske sociološke asocijacije (ESA) i Međunarodne sociološke asocijacije (ISA), te Europske mreže eksperata u kulturi (EENC)
Nastavna djelatnost:
Nositeljica kolegija "Razvoj u perspektivi socioloških teorija" (Međunarodni združeni doktorski studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, Sveučilišta u Zadru i Università degli studi di Teramo) "Uvod u sociologiju", "Sociologija kulture" i "Mediji i društvo" (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu).
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Dobitnica Godišnje državne nagrade za znanstveno postignuće u području društvenih znanosti za 2016., za knjigu "Pomak prema modernosti. Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije", Zagreb: Jesenski i Turk (2015), te Rektorove nagrade Sveučilišta u Zadru 2007. godine.