Inga Tomić-Koludrović

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Inga
Prezime:
Tomić-Koludrović
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redovita profesorica u trajnom zvanju
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split | Poljana kraljice Jelene 1/I | 21000 Split
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Split
Broj telefona:
+385 21 315 707
E-mail adresa 1:
inga.tomic-koludrovic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
ingatomic11@gmail.com
Autorske knjige:
8
Uredničke knjige:
2
Radovi u međunarodnim bazama:
28
Radovi u zbornicima sa skupova:
8
Poglavlja u knjigama:
18
Ostalo:
12
Poveznice:
Domaći projekti:
2017.-2021.: Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i rodne perspektive - GENMOD (Hrvatska zaklada za znanost; HRZZ-IP-2016-06-6010). - Voditeljica projekta
2015.-2019.: Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost). - Voditeljica projekta
2012.-2015.: Izrada Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače (Grad Split). - Voditeljica projekta
2007.-2011.: Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologije (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; 269-0762385-2380). - Voditeljica projekta
2005.-2006.: Položaju žene u Crkvi i društvu (Franjevački institut za kulturu mira Split). - Voditeljica projekta
2001.-2006.: Novi mediji: sociološki, estetski i tehnološki aspekti (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; 215001). - Voditeljica projekta
Međunarodni projekti:
2020.-2023.: INVENT - European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World (870691 — INVENT — H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/H2020-SC6- TRANSFORMATIONS-2019). Koordinator: Erasmus Universiteit Rotterdam (https://cordis.europa.eu/project/id/870691). - Voditeljica hrvatske dionice projekta
2019.-2021.: Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti (Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije). - Voditeljica hrvatske dionice projekta
2014.-2016.: Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (Swiss National Science Foundation; SCOPES 152626). Koordinator: Universität Zürich. - Voditeljica hrvatske dionice
2012.-2013.: Resistance to Socio-Economic Changes in Western Balkan Societies. Testing Two Theories of Social Development (R.R.P.P.- Western Balkans, Swiss Agency for Development and Cooperation). Koordinator: Université de Fribourg. - Konzultantica
2010.-2011.: The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe - SEUM (Austrian Science and Research Liaison Office – ASO). Koordinator: Universität Wien. - Suradnica na projektu
2009.-2012.: Example of Excellence of Joint (Degree) Programmes in South Eastern Europe - JOINSEE (Tempus projekt). Koordinator: Karl-Franzens-Universität Graz. - Suradnica na projektu
2008.-2010.: M.A. European Youth Studies: European Development Project for a Bologna Master in European Youth Studies - MAEYS. Koordinator: Universität Innsbruck. - Suradnica na projektu
2007.-2008.: IWP 2007. Forms of Travel in Adrion: Ports, Architectures for the Hospitality and Sea-Land Waterfront (Uniadrion). Koordinator: Università di Bologna. - Suradnica na projektu
2006.-2007.: IWP 2006, Living as Tourists in Adrion (Uniadrion). Koordinator: Università di Bologna. - Suradnica na projektu
2006.-2007.: Values for the Creative Economy: the Role of Education (Austrian Science and Research Liason Office - ASO - Nexus Society Science). Koordinator: Karl-Franzens-Universität Graz. - Suradnica na projektu
2004.-2005.: Convivio - The Network of People-Centered Design of Interactive Systems (IST 2001 38265), FP5 (Peti okvirni program za znanost Europske komisije). Koordinator: Università di Milano - Bicocca. - Suradnica na projektu
2004.-2006.: UK SouthEastEurope Forum (Creative Industries Strand). Koordinator: The British Council. - Suradnica na projektu
2002-2004.: CTAIR (Working Group 3 - Cultural Tourism and Development), Program: Uniadrion - Virtual University of the Adriatic-Ionian Basin. Koordinator: Università di Bologna. - Suradnica na projektu
2001.-2004.: New Media and New Political Space in Transition Countries, program ALIS (MZT RH i The British Council). - Suradnica na projektu
1999.: Politički i kulturalni aspekti društvene pozicije žena u Hrvatskoj (USAID). - Suvoditeljica projekta
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2014.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti u području društvenih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1998.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Hrvatsko društvo, žene, rod, kultura
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
24 domaća sudjelovanja
78 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko sociološko društvo
Europska sociološka asocijacija (ESA)
Međunarodna sociološka asocijacija (ISA)
Nastavna djelatnost:
Sveučilište u Zadru:
1994.-2005.: Klasične sociološke teorije
1994.-2005.: Suvremene sociološke teorije
2005./2006., 2006./2007.: Klasične sociološke teorije: pozitivistički pristupi
2005.-2012.: Klasične sociološke teorije: interpretativni pristupi
2005.-2012.: Suvremene sociološke teorije: makropristupi
2005.-2012.: Suvremene sociološke teorije: mikropristupi i mikro-makro pristupi, Osnove sociologije
Diplomska razina:
2008.-2012.: Makrosociološke teorije
Poslijediplomska razina:
2005./2006.: Globalizacija, kultura i identitet (Doktorski studij Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, Sveučilište u Zadru)
2010.-2021.: Razvoj u perspektivi socioloških teorija (Međunarodni združeni doktorski studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, Sveučilišta u Zadru i Università degli studi di Teramo)
Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu:
Dodiplomski studij:
1997.-2005.: Uvod u sociologiju
2005.-2007.: Socijalna povijest filma
2005.-2007.: Komunikološki praktikum
Preddiplomski studij:
2005.-2007., 2017.-2021.: Sociologija kulture
2005.-2021.: Uvod u sociologiju
2017.-2021.: Mediji i društvo
Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu:
2014.-2016.: Mikro perspektive u sociološkim teorijama
2014.-2016.: Makro perspektive u sociološkim teorijama
Università degli studi di Teramo, Teramo (Master: Inter-Adriatic Co-operation and Local Development - MIAC, koordinator: Università di Teramo):
Diplomska razina:
2007./2008.: New Economies, Communication and the Development of the Adriatic Region, Teramo
2007./2008.: SME Development in the Adriatic Region
2007./2008.: The importance of SMEs in the emerging economies with best practice examples
2007./2008.: Creative economy and sustainable development in the Adriatic Region
Sveučilište u Zagrebu:
2006./2007., 2008./2009.: Modernizacija u tranzicijskom kontekstu (Poslijediplomski doktorski studij sociologije, Sveučilište u Zagrebu)
2006.-2008.: Globalizacija kulture, kreativna klasa, kreativna ekonomija (Poslijediplomski doktorski studij sociologije, Sveučilište u Zagrebu)
2009.-2011.: Kultura, identitet i refleksivna modernizacija (Poslijediplomski doktorski studij sociologije, Sveučilište u Zagrebu)
Međunarodne ljetne škole:
2007.: Na International Summer School Seggau (SUSSEG), u organizaciji Karl-Franzens-Universität Graz, s naslovom European Culture(s): Striving for Diversity and Unity, predavala i vodila Module 3 (5 ECTS): Cultural Science: Modernization, Culture and Identity
2008.: Na International Summer School Seggau (SUSSEG), u organizaciji Karl-Franzens-Universität Graz, s naslovom US EUROPE: Towards a multicultural continent, predavala i vodila Module 4: Society & Culture: Hybrid Identities
2011.-2013.: Koordinirala nastavu Međunarodnog združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja (nositelji: Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Teramu – Italija)
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2007.: Rektorova nagrada za rad na razvoju Odjela za sociologiju, Sveučilište u Zadru
2016.: Državna nagrade za znanost za knjigu Pomak prema modernosti: Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije
2019.: Priznanje Hrvatskog sociološkog društva "Rudi Supek"
Međunarodne znanstvene stipendije:
2020.-2021.: The Elisabeth-List-Fellowship-Programme, Karl-Franzens-Universität Graz
2012.: Erasmus Mundus Fellow, Karl-Franzens-Universität Graz
2003.-2004.: Fulbright Fello, MIT - Massachusetts Institute of Technology; Boston College