Inga Tomić-Koludrović

Inga Tomić-Koludrović
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Inga
Prezime:
Tomić-Koludrović
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split Poljana kraljice Jelene 1/I 21000 Split Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Split
Broj telefona:
+385 21 315 707
E-mail adresa:
inga.tomic-koludrovic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
ingatomic11@gmail.com
Publikacije:
8 knjiga, 50 znanstvenih članaka u nacionalnim i međunarodnim publikacijama, 8 stručnih radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=210725

Projekti:
Projekti u tijeku: voditeljica projekta IP-2016-06-6010 Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i rodne perspektive (GENMOD), Hrvatska zaklada za znanost (2017-2021); voditeljica projekta "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" Hrvatska zaklada za znanost (2017-2021); članica savjetodavnog odbora međunarodnog projekta INFORM što ga u okviru Horizon 2020 financira Europska komisija (http://www.formal-informal.eu/advisory-board.html).

Završeni znanstveni međunarodni projekti: 2001. - 2004. suradnica na projektu "New Media and New Political Space in Transition Countries" u sklopu programa ALIS (MZOŠ RH i The British Council); 2002-2004. suradnica na projektu CTAIR (Working Group 3 - Cultural Tourism and Development) Program: Uniadrion – Virtual University of the Adriatic-Ionian Basin, koordinator Sveučilište u Bologni; 2004.-2005. suradnica na projektu "Convivio - The Network of People-Centered Design of Interactive Systems [IST 2001 38265]", 5. okvirni program Europske komisije, koordinator Sveučilište Milano – Bicocca.; 2006.-2007. suradnica na projektu Values for the Creative Economy: the Role of Education, ASO (Austrian Science and Research Liason Offices) - Nexus Society Science, koordinator Sveučilište u Zadru; 2006.-2007. suradnica na projektu "IWP 2006, Living as Tourists in Adrion", Uniadrion, koordinator Sveučilište u Bologni; 2007.-2008. Suradnica na projektu "IWP 2007. Forms of Travel in Adrion: Ports, Architectures for the Hospitality and Sea-Land Waterfront", Uniadrion, koordinator Sveučilište u Bologni; 2010.- 2011. Suradnica na projektu "The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe (SEUM)", Austrian Science and Research Liaison Office – ASO; 2014. – 2016. voditeljica hrvatske dionice projekta Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisi", Swiss National Science Foundation, koordinator Sveučilište Zürich.

Završeni znanstveni nacionalni projekti: 1999. voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta "Politički i kulturalni aspekti društvene pozicije žena u Hrvatskoj" (financiran od USAID-a); 2001. - 2006. voditeljica projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH, br. (215001) "Novi mediji: sociološki, estetski i tehnološki aspekti"; 2005. – 2006 suradnica na projektu "Istraživanje o položaju žene u Crkvi i društvu", Franjevački institut za kulturu mira Split; 2007. – 2010. voditeljica projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH, br. (269-0762385-2380) "Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologije".

Završeni stručni međunarodni projekti: 2004.-2006. suradnica na projektu "Creative Cities“l, UK SouthEastEurope Forum (Creative industries strand), koordinator: The British Council; 2008.- 2010. suradnica na projektu "M.A. European Youth Studies: European Development Project - Bologna Master in European Youth Studies" - M.A. EYS (koordinator projekta: Sveučilište u Innsbrucku); 2008. - 2012. Suradnica na Tempus projektu "Example of Excellence of Joint (Degree) Programmes in South Eastern Europe" – JOINSEE, koordinator projekta: Sveučilište u Grazu.
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2014.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica društveno-humanističkih znanosti iz područja sociologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1998.
Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sociologija hrvatskog društva, sociologija žena, sociologija mladih, urbana sociologija, sociologija turizma, sociologija razvoja
Znanstveni interesi:
Istraživanje žena, mladih, kulture, grada, kulturnog turizma, globalizacije, socioloških teorija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
44 priopćenja na međunarodnim, 7 na nacionalnim znanstvenim skupovima, 15 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, 2 pozvana predavanja na nacionalnim znanstvenim skupovima, 1 plenarno predavanje na nacionalnom znanstvenom skupu, 17 pozvanih predavanja na međunarodnim stručnim skupovima, 15 pozvanih predavanja na nacionalnim stručnim skupovima.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Članica Hrvatskog sociološkog društva (HSD), Europske sociološke asocijacije (ESA) i Međunarodne sociološke asocijacije (ISA), te Europske mreže eksperata u kulturi (EENC)
Nastavna djelatnost:
Nositeljica kolegija "Razvoj u perspektivi socioloških teorija" (Međunarodni združeni doktorski studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, Sveučilišta u Zadru i Università degli studi di Teramo) "Uvod u sociologiju", "Sociologija kulture" i "Mediji i društvo" (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu).
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Dobitnica Godišnje državne nagrade za znanstveno postignuće u području društvenih znanosti za 2016., za knjigu "Pomak prema modernosti. Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije", Zagreb: Jesenski i Turk (2015), te Rektorove nagrade Sveučilišta u Zadru 2007. godine.