Projekt GENMOD završno evaluiran najvišom ocjenom

Hrvatska zaklada za znanost prihvatila je i pozitivno vrednovala završno izvješće projekta GENMOD, voditeljice dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, punog naziva „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, koji je financirala pod brojem IP-2016-06 u razdoblju od 1. 4. 2017. do 31. 8. 2021.

Projekt GENMOD izvodio se pri Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, a članovi istraživačke grupe su dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (voditeljica projekta), mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, dr. sc. Željka Zdravković, dr. sc. Ivan Puzek, dr. sc. Sara Ursić, dr. sc. Filip Užarević i Augustin Derado, mag. soc. (asistent na projektu) te dr. sc. Predrag Cvetičanin (međunarodni konzultant).

Zaklada je ukupnu provedbu projekta ocijenila s ocjenom „A – odličan napredak, projekt je u potpunosti ispunio ciljeve za zadano razdoblje ili je premašio očekivanja“, a u vrednovanju je između ostalog istaknuto kako su „znatno premašeni previđeni rezultati kod više aktivnosti, osobito znanstvenoprodukcijskih“. Također je naglašeno da su diseminacijskim aktivnostima dosegnute „raznovrsne i mnogobrojne publike“, pogotovo kroz „popularnoznanstveno predstavljanje dosadašnjih projektnih rezultata stručnoj i široj javnosti putem predavanja, radionica i istupa u tiskanim i elektroničkim medijima“.

Rezultati projekta GENMOD

16 znanstvenih članaka predanih u međunarodno indeksirane časopise (WOS, CC; Scopus) u projektnom razdoblju;
29 konferencijskih priopćenja (od toga 23 na međunarodnim znanstvenim skupovima, a 6 na bijenalnim kongresima nacionalnog sociološkog društva);
12 znanstvenih diseminacijskih susreta (9 javnih skupova s predstavljanjem rezultata projekta, 2 okrugla stola s predstavljanjem rezultata stručnoj javnosti, 1 međunarodna metodološka radionica, sa ukupno 20 priopćenja s projektnim rezultatima), kao i 6 projektnih radionica;
ostvarenu međunarodnu suradnju s programom rodnih istraživanja Sveučilišta u Grazu „Elisabeth List“, koja je obuhvatila međunarodnu metodološku radionicu, on-line predavanja, predavanja na ljetnoj školi (Graz International Summer School Seggau) te organizaciju međunarodne konferencije „Gender in Transformation Processes: Central and Southeast European Perspectives“, 30. 09.-1.10.2021.;
postignut znatan medijski odjek i doseg publike (ukupno 59 medijskih objava, uključujući i priloge na HRT-u, HR-u, RTL-u, te u vodećim nacionalnim dnevnim novinama i portalima);
tri izvještaja o istraživanju predana Hrvatskoj zakladi za znanost (o kvantitativnim, pa zatim kvalitativnim analizama na projektu, te o njihovoj mješovitometodskoj integraciji);
dvije monografske studije predane Hrvatskoj zakladi za znanost, priređene na temelju podataka prikupljenih i analiza provedenih tijekom trajanja projekta (Muškarci i žene u posttranzicijskoj Hrvatskoj: mješovitometodska studija rodnih identiteta; Kućanski rad u posttranzicijskoj Hrvatskoj: mješovitometodska studija rodnog režima);
54 obavijesti o projektnim aktivnostima i rezultatima postavljene na mrežne stranice Instituta Ivo Pilar, uz vrlo visok ukupan broj pregleda.

Više podataka o projektu i arhivi obavijesti dostupno je na:

Projekt GENMOD

Također provjeri

Predstavljeni rezultati projekta „Hrvati u Sloveniji danas”; Lendava, 29. 11. 2023.

U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji 29. studenoga 2023. održan je u Lendavi Međunarodni… Pročitaj više o Predstavljeni rezultati projekta „Hrvati u Sloveniji danas”; Lendava, 29. 11. 2023.