Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost

U razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“, financiran od Europskog socijalnog fonda. Institut Pilar je jedan od partnera na projektu, uz koordinatora projekta Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi. Voditelj Pilarova tima je dr. sc. Vlado Šakić. Novosti

Internetska stranica projekta: https://tematskemreze-branitelji.hr/

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provođenju trogodišnjeg projekta (2020.-2023.) Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost s ciljem poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Projekt je započeo u listopadu 2020. godine, a provedba je planirana u trajanju od trideset šest mjeseci tj. do listopada 2023. godine. Branitelji ovim projektom ostvaruju izravnu mogućnost sudjelovanja u unapređenje zakonskih odredbi kojima se reguliraju njihova prava. Glavni ciljevi projekta su ispitivanje javnog mijenja, a dobiveni podaci obradit će se u sklopu stručnih i znanstvenih istraživanja koji će svoj rad predstaviti u znanstvenim člancima i uputama za izradu smjernica.

Institut je zadužen za četiri istraživačke dionice u sklopu ovoga projekta: 1. Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji na prigodnom uzorku (voditelj dionice: dr. sc. Vlado Šakić); 2. Aspekti radne (ne)aktivnosti branitelja (voditelj dionice: dr. sc. Nenad Pokos); 3. Kohezija među braniteljima i učinkovitost komunikacije s donositeljima odluka (voditelj dionice: dr. sc. Igor Mikloušić); 4. Obitelji branitelja – analiza demografskih i psihosocijalnih aspekata (voditelj dionice: dr. sc. Dražen Živić).

Novosti

Završna konferencija: „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije”; Zagreb, 13. 10. 2023.
Dr. sc. Igor Mikloušić na II. Zagrebačkom simpoziju mentalnog zdravlja, 14.-17. 2. 2023.
Predstavljanje istraživačke dionice „Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji na prigodnom uzorku“, 2. 2. 2023.

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj