Croatia´s potential: (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u razdoblju od 15. 1. 2021. do 31. 3. 2022. provodi pilot studiju „Croatia´s potential: (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation“ koji financira zaklada Konrad Adenauer. Voditeljica istraživačkog projekta je dr. sc. Caroline Hornstein Tomić a asistentice na istraživačkoj studiji su Dora Bagić (Svjetska banka i Zaklada Znanje na djelu) i Maja Kurilić (Zaklada Znanje na djelu).Novosti

Fokus pilot-studije je istražiti doprinos novih ideja, vrijednosti, resursa, kompetencija i socijalnog kapitala (social remittances) osoba s iskustvom migriranja te istražiti na koji su način uključeni i prihvaćeni na radnim mjestima, u javnoj ili privatnoj sferi nakon (re)migracija u Hrvatsku. Sukladno tome, studija analizira odgovore državnih agencija i institucija, kao i nevladinih organizacija u Hrvatskoj na visokokvalificirane (re)migracije i privremeni povratak.

U sklopu projekta provest će se do 30 polustrukturiranih intervjua te minimalno tri fokus grupe s mladim visokokvalificiranim (privremenim) povratnicima te s digitalnim nomadima, stručni intervjui s predstavnicima relevantnih državnih institucija i nevladinih organizacija, zajedno s analizom medijskog diskursa povezanog s temom (re)migracija. Krajnji cilj projekta je unaprijediti razumijevanje o temi (re)migracija te istražiti koje uvjete treba osigurati kako bi mlade, visokokvalificirane osobe koristeći svoje potencijale sudjelovali kao agenti promjene u društvenim transformacijskim procesima. Rezultati pilot studije bit će prikazani publikacijom te javno prezentirani krajem 2021. godine.


Novosti

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na 15. kongresu Društva za etnologiju i folkloristiku (SIEF); Helsinki 19.-24. 6. 2021.
Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić: „Obrazovna mobilnost, remigracija i globalno natjecanje za talente: šanse i rizici za Hrvatsku“Pilarov tim na konferenciji ISELJENIŠTVO I DOMOVINA; Marija Bistrica, 10.-11. 6. 2021.

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj