Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive

U razdoblju od 11. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt „Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive“, financiran od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Partner na projektu je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Voditelj projekta je dr. sc. Dražen Živić

Svrha projekta je kroz znanstvenu suradnju sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata osigurati preduvjete za održivi razvoj hrvatske zajednice temeljen na znanju proizvedenom u svrhu očuvanje njihovog opstanka u Republici Srbiji. Realizacijom projekta omogućiti će se osnaživanje hrvatske zajednice u Vojvodini na temelju istraženih demografskih predispozicija kao glavnih preduvjeta njihovog opstanka u Republici Srbiji te će se istovremenim definiranjem društveno-političkog i gospodarskog položaja vojvođanskih Hrvata omogućiti njihovo interesno-orijentirano integriranje u srpsko društvo kroz znanstveno utvrđene razvojne prioritete politika i projekata unutar i izvan Republike Srbije.

Opći cilj projekta odnosi se na izradu znanstvenoistraživačke studije i autorske znanstvene monografije o aktualnim demografskim i društvenim odrednicama i perspektivama održivosti i otpornosti hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini.

Specifični ciljevi projekta odnose se na analizu demografskoga stanja i društveno-političkog i gospodarskog položaja Hrvata u Vojvodini te na publiciranje, prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja. Demografska analiza aktualnih trendova i perspektiva Hrvata u Vojvodini počivat će na relevantnoj demografsko-statističkoj dokumentaciji, na dosadašnjim znanstvenim spoznajama kao i na objektivnoj kvantitativnoj znanstvenoj metodologiji koja se primjenjuje u području društvenih znanosti, polju demografija. Analiza društveno-političkog i gospodarskog položaja Hrvata u Vojvodini počivat će na kvalitativnom sociološkom istraživanju primjene domaćeg (srpskog) i međunarodnog zakonodavnog okvira osiguranja manjinskih prava u Republici Srbiji, kao i analizi razvojnih dokumenata/izvješća lokalne, regionalne, nacionalne i EU razine koji u sebi sadržavaju prioritetne interese manjinskih zajednica (dostupnih dokumenata, zakona, politika i raspoložive literature – znanstvene i stručne). U okviru projekta izradit će se prijedlog za poboljšanje položaja i opstanak hrvatske zajednice u Vojvodini koji jasno definira društveno-političke i gospodarske razvojne prioritete usklađene i pripremljene za integriranje u zakonodavni okvir, politike i projekte na razini lokalnih, regionalnih, i nacionalnih vlasti unutar i izvan Republike Srbije.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj