COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi projekta “COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology” u razdoblju od travnja do svibnja 2020. Voditeljica Pilarova tima je dr. sc. Renata Franc

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi međunarodnog istraživanja o odrednicama ponašanja i stavova u kontekstu pandemije COVID 19 iz perspektive socijalne psihologije i psihologije moralnosti (Covid19 International Collaboration on Social & Moral Psychology). U projektu sudjeluju kolege iz oko 60 zemalja, inicijator i glavni koordinator je prof. dr. Jay Van Bavel, New York University (SAD), dok je koordinatorica za Hrvatsku i voditeljica Pilarovog tima prof. dr. sc. Renata Franc, a članovi tima Marina Maglić; Tomislav Pavlović i Stanko Rihtar te dr. sc. Igor Mikloušić kao vanjski suradnik. Ujedno Tomislav Pavlović je član središnjeg tima za analizu podataka.

Projektom se anonimnim online anketiranjem uzorka građana prikupljaju podaci o ponašanjima i stavovima vezano uz pandemiju COVID npr. ponašanja sukladna epidemiološkim preporukama, podrška pojedinim mjerama, percipirani rizik zaraze i sl. s ciljem provjere povezanosti i mogućnosti objašnjenja stavova i ponašanja vezanih uz COVID19 pandemiju s osobinama ličnosti, aspektima moralnog i socijalnog identiteta i političkim stavovima (npr. optimizam, samokontrola, samopoštovanje, sklonost teorijama zavjera, moralni identitet, nacionalni identitet, i kolektivni narcizam). Uz pojedinačne publikacije i izvješća projekt će rezultirati javno dostupnom međunarodnom bazom podataka koja će služiti kao javno dobro za čitavu znanstvenu zajednicu. Provođenje anketiranja na razini svih zemalja je odobrilo Etičko povjerenstvo Sveučilišta Kent u Velikoj Britaniji, dok je provođenje anketiranja u Hrvatskoj uz manji broj dodatnih pitanja odobrilo i Etičko povjerenstvo Instituta Pilar.

U Hrvatskoj je prikupljanje podataka provedeno u razdoblju od 27. travnja – 4. svibnja 2020. na online uzorku temeljenom na kvotama spola i dobi punoljetnih hrvatskih građana (online panelisti međunarodne tvrtke Talk Online Panel; 515 sudionika (52% žena), prosječne dobi 46 godina (u rasponu od 18 do 82, uz medijan 48 godina i standardnu devijaciju (14.56).

Preliminarni osnovni rezultati objavljeni su u Večernjem listu 11. svibnja 2020.

Rezultati istraživanja Instituta Pilar: Građani podržavaju mjere Stožera ali ne žele ekonomsko zatvaranje, 11. 5. 2020.

Psiholozi Instituta Pilar predstavili rezultate istraživanja „Analytic Thinking and Political Orientation in the Corona Crisis“ na psihologijskom portalu PsyPost

Također provjeri

Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija

Projekt Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija… Pročitaj više o Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija