područni centar pula

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi ● Novosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula
 

pc_pula Domu oružanih snaga RH (nekadašnji austrijski mornarički kasino) u kojem je smješten Područni centar Pula

 
Sjedište

Leharova 1
52100 Pula
Tel.: + 385 52 210 499
Fax: + 385 52 210 499
E-mail: Stipan.Trogrlic@pilar.hr 

 
Voditelj

Dr. sc. Stipan Troglić

 
Osnutak

1992.

 
Povijest

Područni centar Pula osnovan je odlukom Upravnog vijeća Instituta 30. rujna 1992. godine kao područna istraživačka jedinica Instituta. Cilj osnivanja Centra bio je, s jedne strane, interdisciplinarno i multidisciplinarno istražiti i afirmirati hrvatske sastavnicu istarske prošlosti i suvremenosti, a s druge strane, istaknuti njezinu multikulturalnost i multietničnost. Prof. dr sc. Miroslav Bertoša, dugogodišnji voditelj pulskog Centra, rad Centra je usmjeravao na dva područja: 1. znanstveno-istraživački rad na projektu Istarski Hrvati između potisnutog identiteta i usporene integracije i 2. organiziranje znanstvene  tribine Znanost i društvo.
Dugogodišnji osnovni problem Centra bio je nedostatak odgovarajućeg poslovnog prostora. Nakon niza uzaludnih pokušaja taj problem je riješen dobivanjem triju radnih prostorija ukupno 129 m2 u reprezentativnom zdanju, u središtu grada, u Domu oružanih snaga Republike Hrvatske (nekadašnji austrijski mornarički kasino). Time su stvorene pretpostavke za kadrovsko ekipiranje Centra, što je uskoro i realizirano.

 
Djelatnici

1. dr. sc. Stipan Trogrlić, Znanstveni savjetnik (povijest)
2. dr. sc. Marin Beroš, viši asistent (filozofija)
3. mr. sc. Tatjana Tomaić, stručna suradnica u znanosti (politologija)

 
Djelatnost

Sukladno novoj statutarnoj poziciji Instituta, djelatnost Područnog centra Pula usklađena je s temeljnim ciljem mrežnog ustroja  Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti  koje će centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo prema regionalnoj razini djelovanja. To znači da je rad centra Pula na globalnoj i nacionalnoj razini usmjeren prema istraživanju susreta i prožimanju različitih nacionalnih, kulturnih i jezičnih entiteta, te geostrateškom mjestu i značenju Istre u mediteranskom prostoru. Na regionalnoj razini to je problematika socijalne strukture, integracije i dezintegracije istarskih Hrvata, posljedice totalitarizma 20. st. za istarski društveni razvoj. 

 
Projekti

– Istarski Hrvati između potisnutog identiteta i usporene integracije 
– Katolička crkva u susretu s ideologijama i programima  
– Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet 
– Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja
 
Publikacije 

– Istra: posebnosti i općehrvatski kontekst – tema časopisa Društvena istraživanja, br. 6-7/1993.
– Identitet Istre – ishodišta i perspektive, Biblioteka Zbornici – knjiga 26, Zagreb, 2006.
– Stipan Trogrlić: Katolička crkva u Istri: nacionalno-političke i idejne podjele (1882.-1914.). Pula, 2006.
– Stipan Trogrlić: Odnos  Katoličke crkve i jugoslavenske državne vlasti, Pazin-Pula, 2008.
– Stipan Trogrlić: Mons. BOŽO MILANOVIĆ ISTARSKI SVEĆENIK (1890.-1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb-Pazin, 2011.
– Stipan Trogrlić: REPRESIJA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U ISTRI 1945.-1971., Pazin, 2014.

 
Skupovi

– Identitet Istre – ishodišta i perspektive, Pula 2004.
– Ruke Istri, srce Bogu (150. obljetnica ustoličenja biskupa Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske Crkve), Pazin, 2008.
– Mons. Božo Milanović (1890.-1980.) – tragovi jedne vizije, Pazin, 2010.

 
Novosti

– DAN INSTITUTA 2015. U PULI, 26. i 27. 11. 2015.
– Tribina u Puli: PIRANGATE – arbitražni skandal, 21. 10. 2015.
– PULA: Predstavljanje knjige o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri, 15. 4. 2015.
– Predstavljanje knjige o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971., 26. 2. 2015.
– Knjiga dr. sc. Trogrlića o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971.
– Tribina u Puli: Marin Beroš: “Kozmopolitizam u svakodnevnici”, 30. 10. 2014.
– Predstavljanje rada Područnog centra Vukovar u Puli, 17. 9. 2014.
– ZNANSTVENI  SKUP: Dr. Juraj Dobrila i stoljeće “Krasne zemlje”, 25.-26. listopada 2012.

Znanstvene tribine u Područnom centru Pula 2011.-2012.

– 5. tribina: Biskup Juraj Dobrila – život i djelo: 200. obljetnica rođenja i 130. obljetnica smrti (prof. dr. sc. Josip Grbac, dr. sc. Stipan Trogrlić i prof. Mihovil Dabo), 26. travnja 2012.
– 4. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju? (doc. dr. sc. Krešimir Peračković), 17. studenoga 2011.
– 3. tribina: Sreća i životno zadovoljstvo u Hrvatskoj (prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna), 22. rujna 2011.
– 2. tribina: Tolerancija i predrasude u hrvatskom društvu (prof. dr. sc. Renata Franc), 19. svibnja 2011.
– 
1. tribina: Identitet i vrijednosti. Istra-Hrvatska-Europa (prof. dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Gordan Črpić), 11. svibnja 2011.

>>> Dr. sc. Stipan Trogrlić: Razgovor s povodom o monografiji Mons. Božo Milanović
>>> Predstavljena monografija dr. sc. Stipana Trogrlića o mons. Boži Milanoviću
>>> Objavljena monografija dr. sc. Stipana Trogrlića o mons. BOŽI MILANOVIĆU
>>> Razgovor s dr. sc. Stipanom Trogrlićem o Područnom centru Pula, Orbus.be, 17. veljače 2011.

Također provjeri

područni centar osijek

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Novosti   Naziv Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek   Sjedište Šamačka… Pročitaj više o područni centar osijek