Objavljen zbornik DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA

Zbornik DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE GOSPODARSKE, DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA objavljen je kao 53. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Glavni urednik zbornika je prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo a donosi radove sa 3. međunarodnog interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa “Domovinski rat, njegove gospodarske, demografske i socijalne posljedice i perspektive na području hrvatskoga istoka” održanog 2. i 3. prosinca 2016. godine u Osijeku.
Iz Predgovora | Sadržaj

Skup i zbornik nastavak je nastojanja znanstvene, stručne, kulturne i ine zajednice oko problematiziranja teme iz Domovinskoga rata i poslijeratne obnove hrvatskoga društva na području hrvatskoga istoka koji je bio i ostao od strateškoga nacionalnog interesa za domovinsku i iseljenu Hrvatsku

DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE GOSPODARSKE, DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA
Glavni urednik: prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 53.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2017. – Str. 414.
ISBN 978-953-7964-54-2

 

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Preface

Mato Arlović: DOPRINOS DEKLARACIJE O DOMOVINSKOM RATU, ŠIRENJE ISTINE O NJEMU I NORMALIZIRANJU ODNOSA NAKON NJEGA – PRAVNOPOLITIČKI ASPEKT
Marin Srakić: DUHOVNA I PASTORALNA SKRB, POSJETE PROGNANICIMA I APELI NA MJERODAVNE – SVE U DUHU „ NADE KOJA NE OBMANJUJE“ (RIM 5,5)
Mate Buntić, Miljenko Brekalo, Mario Čerkez: DOMOVINSKI RAT ZA HRVATE U BOSNI I HERCEGOVINI JOŠ NIJE ZAVRŠIO
Ladislav Heka: BARANJSKE IZBJEGLICE U MAĐARSKOJ S POSEBNIM NAGLASKOM NA ŠKOLOVANJE DJECE PREMA HRVATSKOM NASTAVNOM PROGRAMU U ŠKOLAMA U MOHAČU I ŠIKLOŠU
Tomislav Žigmanov: KNJIŽEVNOST HRVATA U VOJVODINI I DOMOVINSKI RAT
Miroslav Rožac: MASAKR U BOROVU SELU, PITANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA
Tomislav Dagen: POLITIČKA (RE)AKCIJA EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE U KONTEKSTU PRVIH ORUŽANIH SUKOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKI ISTOK
Tihomir Živić: KAZALIŠNI IZVRSNICI S ENGLESKOGA GOVORNOG PODRUČJA NA OSJEČKOJ RATNOJ POZORNICI (1990.-1998.)
Marina Vinaj, Tihana Lubina: MUZEJSKA RATNA PRIČA
Ivan Markešić: (NE-)USPJEŠNA INTEGRACIJA NA PRIMJERU ODVOJENOGA „NACIONALNOG ŠKOLSTVA“ U ISTOČNOJ HRVATSKOJ
Branimir Felger, Davor Vrandečić, Gordana Lesinger: OSJEČKA RATNA KRUGOVALNA POSTAJA „ŽUTA PODMORNICA“ – ZABORAVLJENI SIMBOL DOMOVINSKOGA RATA
Vladimir Šeks: KORIJENI HRVATSKE DRŽAVNOSTI, POSEBAN OSVRT NA RAZDOBLJE 1990.-1992.
Dražen Barbarić, Domagoj Galić, Mate Penava: PARADOKS KOLEKTIVNOGA PAMĆENJA U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA
Ivica Šola: IDEOLOGIJA I NASILJE. ETIČKI ASPEKTI
Nenad Grgurica: KRŠENJE MEĐUNARODNIH KONVENCIJA I REZOLUCIJA UN-a PREKO CARINSKE CRTE NA OKUPIRANOM PODRUČJU RH ZA VRIJEME DOMOVINSKOGA RATA
Višnja Bartolović, Sandra Mrvica Mađarac: GOSPODARSTVO ISTOČNE HRVATSKE U VIHORU DOMOVINSKOGA RATA TE PRETVORBE I PRIVATIZACIJE DRUŠTVENIH PODUZEĆA
Žana Amidžić, Antonija Huljev: KULTUROCID U VINKOVCIMA: GRADSKI MUZEJ VINKOVCI TIJEKOM DOMOVINSKOGA RATA
Ivan Miškulin, Želimir Orkić, Maja Miškulin: DJECA RANJENA U DOMOVINSKOM RATU 1991.-1995. LIJEČENA U OSJEČKOJ BOLNICI
Dina Marković: DJECA U RATU, POSLIJE RATA I DANAS
Ivan Mihanović: ULOGA OBRANE GRADA OSIJEKA NA ISTOČNOSLAVONSKOM
BOJIŠTU 1991. GODINE
Ivica Završki, Ivana Jurčević. Tamara Alebić: DRAGOVOLJAČKI ODREDI NARODNE ZAŠTITE NA PODRUČJU BIVŠE OPĆINE OSIJEK I NJIHOVA ULOGA U OBRANI GRADA
Miljenko Brekalo, Zvjezdana Penava Brekalo, Anamarija Lukić: IZVORI FINANCIRANJA ORUŽANE POBUNE MILOŠEVIĆEVA REŽIMA TIJEKOM DOMOVINSKOGA RATA

 

Iz Predgovora

Treći međunarodni interdisciplinarni znanstveno-stručni skup Domovinski rat, njegove gospodarske, demografske i socijalne posljedice i perspektive na području hrvatskoga istoka organizira Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek, a suorganizatori su: Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Ogranak Matice hrvatske u Osijeku. Navedeni Skup, kao i prethodna dva, (Hrvatski istok u Domovinskom ratu – iskustva, spoznaje i posljedice i Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskoga istoka) nastavak je nastojanja znanstvene, stručne, kulturne i ine zajednice oko problematiziranja teme iz Domovinskoga rata i poslijeratne obnove hrvatskoga društva na području hrvatskoga istoka koji je bio i ostao od strateškoga nacionalnog interesa za domovinsku i iseljenu Hrvatsku.

Područni centar Osijek

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština