Institut Ivo Pilar u EU HORIZON 2020 projektu PROMISE

Institut Ivo Pilar jedan je od 12 istraživačkih institucija-partnera projekta PROMISE započetog 1. svibnja 2016. s trajanjem do 30. travnja 2019. i ukupnim proračunom od 2,5 milijuna eura. PROMISE je veliki istraživački projekt, financiran unutar novog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (Horizon 2020), u sklopu teme Mlade generacije u inovativnoj, uključivoj i održivoj Europi (YOUNG). − O projektu | Sažetak projekta | Novosti

PROMISE (PROMoting youth Involvement and Social Engagement: opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe) – Promicanje uključenosti i društvenog sudjelovanja mladih: mogućnosti i izazovi za “konfliktne” mlade u Europskim zemljama

Promise Promise Kick

Znanstvenici Instituta prof. dr. sc. Benjamin Perasović, voditelj hrvatskog tima i prof. dr. Renata Franc, te dr.sc. Marko Mustapić sudjelovali su na početnom tzv. ‘kick-off’ sastanku projekta ‘PROMISE’ (Manchastser, 13. do 16 lipnja)

Opći cilj projekta PROMISE jest istražiti ulogu mladih ljudi u oblikovanju društva; prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Mladi su ljudi često začetnici društvenih, kulturalnih i političkih inovacija, motivirani energijom i kreativnošću ali i frustriranošću i nezadovoljstvom zbog izazova s kojima se suočavaju. U PROMISE projektu istražiti će se reakcije mladih ljudi na izazove s kojima se suočavaju, reakcije koje su često negativne, te utvrditi načine kako takve negativne reakcije promijeniti u pozitivna društvena postignuća mladih. Kroz razumijevanje iskustava vrijednosti i stavova mladih u Europi PROMISE će doći do izvora barijera i mogućnosti za društvenu uključenost mladih.

Koordinator projekta je University of Manchester, voditeljica: prof. dr. Jo Deakin. Hrvatski tim čine prof. dr. sc. Benjamin Perasović, voditelj tima, te prof. dr. Renata Franc, dr. sc Marko Mustapić i dr. sc. Ines Sučić.

U projektu sudjeluju timovi iz 10 europskih zemalja:

Promise karta

Sažetak projekta

Izazovi s kojima se suočavaju mladi ljudi u Europi u fokusu su javnih, političkih i akademskih rasprava na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama. Teški izbori s kojima se mladi suočavaju u ključnim područjima društvenog života; od strukturalnih pitanja nezaposlenosti, problema pri stambenom osamostaljivanju, problema dugova, do preopterećenosti informacijama o velikim pitanjima poput okoliša, identiteta, vjere, radikalizacije i odnosa prema moralnim izazovima ilegalnih tržišta i povećane seksualiziranosti društvenih medija, izravno su povezane sa sudjelovanjem mladih u društvu ili njihovom marginaliziranošću. Iako unutar i između zemalja postoje velike varijacije u mogućnostima i izazovima za mlade, mladi se ljudi pri orijentiranju u suvremenom moralnom labirintu suočavaju s teškim izborima.

Projekt PROMISE će istraživati kako često negativne reakcije mladih ljudi na ove probleme, izazivaju konflikt, te kako one umjesto konflikta mogu omogućiti pozitivnu društvenu uključenost. Usmjeravajući se na iskustva, vrijednosti i stavove mladih u Europi, koji se čine sukobljenima sa starijih generacijama, autoritetima i društvenim normama PROMISE projekt će doći do izvora prepreka i mogućnosti za društvenu uključenost.

U projektu će se primijeniti raznovrsne metode prikupljanja i analize podataka (primarnih i sekundarnih) na kros nacionalnoj razini, uz komparativne etnografske studije slučaja koje će se približiti iskustvima “konfliktnih” mladih unutar konteksta i društvene povijesti svake zemlje. Svaka studija slučaja promatrati će mjesto sukoba i stigmatizacije kao (moguće) mjesto inovacija i društvene promjene. Kroz ovaj će proces mladi ljudi sudjelovati u određivanju prioriteta, dokumentiranju svoje situacije te artikuliranju svojih potreba. PROMISE će rezultirati komparativnim etnografijama mladih ljudi u 10 europskih zemalja, komparativnom kvantitativnom analizom stavova, vrijednosti i kontrole, kao i publikacijama za donositelje političkih odluka, i promicanje pozitivne društvene uključenosti mladih.

Novosti

Vanja Dergić na konferenciji “European Conference on Politics and Gender”; Ljubljana, 6.-8. 7. 2022.
Znanstveni H2020 projekt PROMISE okončan nakon tri godine intenzivnih istraživačkih aktivnosti
Završna konferencija projekta PROMISE u Manchesteru, 8.-9. travnja 2019.
Projekt PROMISE: Kuda ide nogomet – nogometna romantika na Varteksov način, 21. 2. 2019.
Dr. sc. Benjamin Perasović i dr. sc. Marko Mustapić na “9th Conference for Youth Sport” u Ljubljani, 7.-8. 12. 2018.
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o studijama mladih u Helsinkiju, 5.-6. 11. 2018.
PROJEKT PROMISE: Sastanak projekta u Tallinnu, Estonija, 10.-11. listopada 2018.
Projekt PROMISE: Sastanak i radionice u Portugalu, 28. 2. – 2. 3. 2018.
Sastanak sudionika H2020 projekta PROMISE u Zagrebu, 28.-29. rujna 2017.
Dr. sc. B. Perasović i dr. sc. M. Mustapić na konferenciji u Sloveniji
PROMISE: Evaluacija prve godine projekta u Bruxellesu
PROMISE: Osnivanje “Nacionalne mreže za javne politike i rad s mladima”
Projekt PROMISE: 2. sastanak konzorcija EU HORIZON 2020

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština