Projekt BAD: Pogranični razvoj na prostoru između Une i Jadrana: od habsburške Vojne krajine do schengenskoga ruba EU-a

Projekt Pogranični razvoj na prostoru između Une i Jadrana: od habsburške Vojne krajine do schengenskoga ruba EU-a (BAD) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u sklopu Programskog financiranja Instituta u razdoblju 1. 1. 2024. – 31. 12. 2027., a financira ga Europska unija – NextGeneration EU. Novosti

i1

Sažetak projekta

Pogranični razvoj na prostoru između Une i Jadrana: od habsburške Vojne krajine do schengenskoga ruba EU-a (BAD)

Lički i primorski krajevi između Une i Jadrana dvaput su iskusili razvoj na koji je značajno utjecala međunarodna granica: prvi put u habsburškoj Vojnoj krajini (od 16. stoljeća do 1881.) i drugi put tijekom posljednjih 30 godina s nastankom neovisne Republike Hrvatske i njezinim ulaskom u Europsku uniju i schengenski prostor. Na tome području u 18. i 19. stoljeću vladao je specifičan način obrane i vojne uprave, koja se protezala od Jadrana do Karpata. Rubnost i graničnost sa svime što se pod tim razumijeva bitne su značajke i suvremenosti na tome prostoru. Arhivskim istraživanjem u ustanovama koje čuvaju povijesne izvore za ovu temu, nastojat će se rekonstruirati ondašnji život ljudi na tome području. Posebno će se terenski istraživati fenomen suvremene pograničnosti, kako prostorno tako i organizacijski, da bi se dobila jasnija slika i potvrdila specifična uloga Like od 18. stoljeća do danas i uspostave schengenskog sustava s migracijama kao novim izazovom. Zamisao je da se iz projekta objave publikacije koje potvrđuju temeljnu hipotezu da je višestoljetni život u siromaštvu i nesigurnosti uz granicu i na njoj bio središnji element nastanka puzajuće odnosno kasneće modernizacije, koja je rezultirala demografskim slabljenjem područja te negativnim ekonomskim i društvenim pokazateljima.

Project summary

Border Area Development between the Una River and the Adriatic Sea: From the Habsburg Military Border to the Schengen Edge of the EU (BAD)

The Lika and coastal areas between the Una river and the Adriatic sea have twice experienced development that was significantly influenced by the country’s international border: the first time in the Habsburg Military Frontier (from the 16th century to 1881) and the second time during the last 30 years with the establishment of the independent Republic of Croatia and its accession to the European Union and the Schengen Area. In the 18th and 19th centuries, a specific method of defense and military administration prevailed in that area, which stretched from the Adriatic to the Carpathians. Marginality and “borderlineness,” with everything implied by those concepts, are essential features of modernity in that area. Through archival research in institutions that hold historical sources for this topic, an attempt will be made to reconstruct the life of people in that area and at that time. In particular, the phenomenon of contemporary bordering will be investigated in the field, both spatially and organizationally, in order to get a clearer picture and confirm the specific role of Lika in the time from the 18th century to the present day and for the establishment of the Schengen system with migration as a new challenge. The idea is to publish publications from the project that speak for and confirm the basic hypothesis that centuries of living in poverty and insecurity along and on the border was the central element in the emergence of creeping or delayed modernization that resulted in the demographic weakening of the area and negative economic and social indicators.

Istraživački tim / Research team

Voditelj projekta / Project leader: dr. sc. Ivan Brlić (Institut Pilar)

Suradnici/e iz Instituta Pilar / Associates from the Pilar Institute: prof. dr. sc. Željko Holjevac, dr. sc. Anita Bušljeta Tonković, Ema Bašić, mag., Adrian Knežević, mag.

Vanjski suradnici/e / External associates: dr. sc. Karge Heike (Odsjek za povijest jugoistočne Europe i antropologiju Sveučilišta u Grazu), dr. sc. Siegfried Gruber (Odsjek za povijest jugoistočne Europe i antropologiju Sveučilišta u Grazu), dr. sc. Cristian Promitzer (Odsjek za povijest jugoistočne Europe i antropologiju Sveučilišta u Grazu)

Novosti

Održan prvi sastanak projekta Border Area Development: Pogranični razvoj na prostoru između Une i Jadrana, 10. 4. 2024.

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima