Predstavljeni rezultati projekta HRVATSKA VOJSKA – HRVATSKO DRUŠTVO

U Institutu Ivo Pilar 20. prosinca 2010. predstavljena je Završna studija znanstvenoistraživačkog projekta HRVATSKA VOJSKA HRVATSKO DRUŠTVO. Studija sadrži pregled svih rezultata istraživanja kao i završne preporuke. Projekt je proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Institutom za istraživanje i razvoj obrambenih sustava u razdoblju od 2007. do 2010. godine: Prezentacija projekta  Publikacije projekta Projekt u tisku
hv_projekt

Prezentacija projekta

Poster projekta
Prezentacija projekta, 20. prosinca 2010.

Prof. dr. sc. Vlado Šakić: Koncepcija projekta
Stanko Rihtar: Metodologija terenskih istraživanja
Prof. dr. sc. Ivan Rogić: Osvrt na programska uporišta
REZULTATI
Dr. sc. Tomislav Smerić: Stavovi javnosti spram OS RH i stavovi časnika/ca OS RH
Dr. sc. Renata Franc: Hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske
Dr. sc. Anka Mišetić: Radionice – Hrvatska vojska i društvo znanja / Hrvatska vojska i stvaranje nove gospodarske strukture / Hrvatska vojska kao čimbenik lokalnog razvitka / Hrvatska vojska i zaštita okoliša
Prof. dr. sc. Vlado Šakić: Zaključni osvrt


Publikacije projekta

hv_hd_studija di-101 sigurnost-korice
Završna studija Tematski broj časopisa Zbornik sa znanstvenog skupa


Projekt HRVATSKA VOJSKA – HRVATSKO DRUŠTVO provodio je od 2007. godine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Institutom za istraživanje i razvoj obrambenih sustava Ministarstva obrane Republike Hrvatske.
Opći cilj istraživanja bilo je obogaćivanje spoznaja o ulozi i statusu oružanih snaga u suvremenom hrvatskom društvenom kontekstu – navlastito u svjetlu dubokih poratnih strukturnih i funkcionalnih transformacija OS RH, njihova društvenoga (institucionalnog) položaja te ostvarivanja aspiracija Republike Hrvatske u političko-vojnim integracijskim procesima.
Potrebu posvećivanja istraživačke pozornosti tom problemskom sklopu dodatno pojačavaju društvene, povijesne  i geopolitičke specifičnosti hrvatskoga konteksta (primjerice, ratni ambijent formiranja OS RH), po mnogočemu posebne i u odnosu prema drugim usporedivim nacionalnim kontekstima i u odnosu prema postojećim spoznajama na tome području (teorijske analitičke modele oblikovane u disciplinarnim znanstvenim istraživačkim tradicijama).
Razmatranje naznačenoga problemskog sklopa realizirano je u tri zasebne, ali povezane, tematske cjeline: (1) stavovi hrvatske javnosti spram Hrvatske vojske; (2) hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske i (3) Hrvatska vojska i nacionalna strategija razvitka.
Empirijsku podlogu istraživanja čine rezultati terenskih ispitivanja provedenih od listopada 2007. do lipnja 2009.: pilot-istraživanje, radionice, istraživanje na općoj populaciji te istraživanje među časnicima i kadetima OS RH.


Projekt u tisku

hv_intervju hv_ravnatelj hv_1 hv_3


– HRVATSKI VOJNIK: Razgovor s prof. dr. sc. Vladom Šakićem: Hrvatski vojnik, br. 143.-144., srpanj 2007.
– JUTARNJI LIST: 
Građani i časnici u dosad najvećem istraživanju o HV, Jutarnji list, 3. i 4. siječnja 2010.
– PORTAL IROS.MORH.HR: Predstavljena Završna studija projekta “Hrvatska vojska – hrvatsko društvo”

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština