Projekt MotiKA: Motivacije i prepreke za kolektivno djelovanje

„Što hrvatske građane iz opće populacije odnosno članove udruga i građanskih inicijativa motivira, a što ih sprječava u različitim oblicima kolektivnog djelovanja?“ u fokusu je novog projekta Instituta Pilar pod nazivom Motivacije i prepreke za kolektivno djelovanje MotiKA. Radi se o četverogodišnjem istraživačkom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost (IP-2022-10 broj ugovora 2803), a voditeljica projekta je dr. sc. Renata Franc

i1

i2

 

Projektom MotiKA će se mješovitim pristupom (polu-strukturiranim intervjuima te online panel anketama u tri vala) istražiti između ostalog, uloga društvene pravednosti i doživljaja nepravde, percipirane (ne)efikasnosti, identifikacija te osobnih dispozicija za objašnjenje (ne)sudjelovanje u kolektivnim oblicima djelovanja. Uz znanstvene doprinose, rezultati projekta bit će primjenjivi u kontekstu javnih politika za programe i politike poticanja građanskog sudjelovanja uz sprečavanje nasilnih oblika kolektivnog djelovanja, te u kontekstu rada udruga za privlačenje novih članova, mobilizaciju građana te eventualne prijedloge prema donositeljima javnih politika za smanjivanje prepreka sudjelovanju u mirnim oblicima kolektivnog djelovanja u hrvatskom kontekstu.

Prvi sastanak članova istraživačkog tima iz Hrvatske održan u ponedjeljak 5. i utorak 6. veljače 2024. posvećen je pregledu projekta, razradi ciljeva i radnog plana, zadataka i uloga na projektu. Ujedno, kako je prva godina rada na projektu posvećena kvalitativnom istraživanju, razrađivani su elementi pripreme i provedbe polustrukturiranih intervjua.

Istraživački tim čine znanstvenici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar: dr. sc. Renata Franc – voditeljica, Marina Maglić, dr. sc. Ines Sučić i dr. sc. Tomislav Pavlović, Vanja Dergić, dr. sc. Marko Mustapić, dr. sc. Benjamin Perasović, te kolege s drugih institucija iz Hrvatske i inozemstva: prof. dr. sc. Ana Belajdžić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku), prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Ivana Vrselja (Hrvatsko katoličko sveučilište), prof. dr. sc. Hilary Pilkington (University of Manchester, UK) te dr. sc. Roger Soler i Marti (Autonomous University of Barcelona, Španjolska).

Projekti Instituta Pilar

Također provjeri

Mr. sc. Mirko Petrić o nejednakostima u kulturi, 31. 1. 2024.

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, mr. sc. Mirko Petrić… Pročitaj više o Mr. sc. Mirko Petrić o nejednakostima u kulturi, 31. 1. 2024.