Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu

11

Cilj projekta je analizom kvalitete života u Gradu Zagrebu (objektivni i subjektivni indikatori) dijela osoba s invaliditetom utvrditi stvarnu potrebu i probleme s kojima se susreću.

Analiza se provodi u tri etape: 1) prikupljanje i analiza postojećih baza podataka i dosadašnjih spoznaja o obilježjima života populacije osoba s invaliditetom na području Grada Zagreba a s ciljem dobivanja konkretnih spoznaja potrebnih za primjereno konstruiranje mjernog instrumenta koji bi se koristio u kvantitativnom istraživanju i provedba kvalitativnog istraživanja metodom fokus grupe; 2) provedba kvantitativnog istraživanja (metodom direktnog i/ili poštanskog anketiranja) na uzorku populacije osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu (metoda istraživanja i pitanje reprezentativnosti uzorka utvrdit će se pri sklapanju ugovora); 3) obrada podataka, analiza rezultata te pisanje izvješća.

Projekt je počeo u prosincu 2014. i traje do prosinca 2015. godine. Financira ga Grad Zagreb.

Voditelj projekta je dr. sc. Marko Marinić (Marko.Marinic@pilar.hr) sa suradnicima: dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Stanko Rihtar, dr. sc. Stipan Tadić i dr. sc. Jelena Maričić (vanjska suradnica).

Novosti

– Predstavljanje rezultata istraživanja kvalitete života osoba s invaliditetom, 4. 12. 2015. 

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.

Suradnica projekta TEEN-WELL Marija Džida predstavila je na 24. Danima psihologije u Zadru 23.-25. 5.… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.