JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole


Hrvatska zaklada za znanosti donijela je odluku o financiranju istraživačkog projekta “Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja” (JOBSTEM) voditelja dr. sc. Josipa Burušića, znanstvenog savjetnika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt se vodi pod brojem IP-09-2014-9250, a započeo je 1. rujna 2015. godine i traje do 31. kolovoza 2018. godine. – Logo projekta | Institucije istraživača | Web stranica projekta | Novosti

 

Hzzz

Predloženi projekt usmjeren je na STEM problem, koji predstavlja relativno novo, nadolazeće, društveno i gospodarski iznimno važno područje istraživanja. Akronim STEM formulirala je Američka Nacionalna zaklada za znanost, kako bi njime ukazala na opći trend smanjenja interesiranja učenika za obrazovna područja i zanimanja vezana uz prirodoslovlje, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku i srodna područja te potaknula promicanje ovih zanimanja.

JOBSTEM projekt temelji se na suvremenim teorijama akademskog postignuća, vjerovanja o vlastitoj kompetenciji u akademskoj domeni i interesa za zanimanja te je strukturiran oko tri glavna istraživačka cilja: (i) ispitati kako se kod učenika opći i specifični interesi za STEM zanimanja stvaraju te mijenjaju li se tijekom vremena; (ii) ispitati odnos školskog postignuća učenika i vjerovanja o vlastitoj kompetenciji s općim i specifičnim interesima za STEM zanimanja, te testirati da li se obrazac tih odnosa mijenja tijekom osnovnoškolskog obrazovanja; (iii) ispitati kako obitelji i spol/rod oblikuju opće i specifične interese učenika vezane uz STEM karijere.

Projekt se temelji na longitudinalno-sekvencijalnom istraživačkom nacrtu, složenom metodološkom okviru koji dozvoljava sagledavanje ovakvih istraživačkih pitanja. Ukupno će biti praćeno 1920 učenika 16 osnovnih škola i njihovih roditelja/staratelja, podijeljenih u tri vala mjerenja. Dodatni je cilj projekta implementirati STEM intervencijski program u osnovne škole te sagledati njegove učinke u kontekstu STEM zanimanja, gdje će se koristiti eksperimentalni nacrt s testiranjem prije i nakon tretmana u dvije skupine. Očekuje se kako će sve poduzete aktivnosti povećati sadašnja znanja, biti poticajne drugim istraživačima, a stečeno znanje korisno učenicima, učiteljima i donositeljima odluka.

Istraživački tim Instituta Pilar ovim je projektom nastavio svoju dosadašnju bogatu istraživačku aktivnost u području obrazovanja, koja je usmjerena i kroz djelovanje Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i školski menadžment, jedinog znanstvenog centra izvrsnosti u području društvenih znanosti. JOBSTEM projekt je značajan i po proširenju suradnje, budući da okuplja ukupno 11 istraživača iz 4 zemlje – Francuske, Madžarske, SAD i Hrvatske. Konzultantica na projektu je prof. dr. Jacquelynne Eccles sa Sveučilišta u Kaliforniji, Irvane, SAD, jedna od svjetski najuglednijih znanstvenica i središnjih figura u istraživačkom području obrazovanja, čiji radovi su ukupno do sada citirani više desetaka tisuća puta.

Članovi projekta jesu dr. sc. Josip Burušić (voditelj projekta) te članovi istraživačkog tima dr. sc. Toni Babarović, dr. sc. Marija Šakić Velić, dr. sc. Ivan Dević, Mia Karabegović, dr. sc. Leila Selimbegović, dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, dr. sc. Ina Reić Ercegovac, dr. sc. Predrag Pale, mr.sc. Tomislav Jagušt, mr. sc. Juraj Petrović. Konzultant na projektu je prof. dr. Jacquelynne Eccles.


Logo projekta

     Jobstem-logo

Institucije istraživača na JOBSTEM projektu

Jobstem 11


Web stranica projekta:
 http://www.jobstem.eu/


Novosti

Projekt „Budi STEMpatičan“ finalist natječaja za najbolji županijski EU projekt
Prihvaćeno i pozitivno vrednovano završno izvješće JOBSTEM projekta
Voditelj JOBSTEM projekta dr. sc. J. Burušić s Predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović
Prof. dr. sc. Josip Burušić u Bruxellesu predstavlja STEM projekte koje vodi
Izradili model za otkrivanje i rad s darovitom djecom
Natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu JOBSTEM, 15. 5. 2019.
Okrugli stol: Interesi učenika za STEM školsko područje, školska postignuća i interesi za STEM zanimanja, 10. 6. 2019.
Predstavljanje knjige STEM DAROVITI I TALENTIRANI UČENICI; Zagreb, 29. 11. 2019.

Također provjeri

Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija

Projekt Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija… Pročitaj više o Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija