Naslovna / Novosti / Natječaji / Natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu JOBSTEM, 15. 5. 2019.

Natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu JOBSTEM, 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dva mjeseca, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (JOBSTEM), sukladno radnom planu projekta.

Uvjeti:

1. opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
2. stečen akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju psihologije
3. dobro poznavanje longitudinalnih analiza podataka

Dodatni uvjet: iskustvo rada na projektima u STEM području (nije obavezno ali je prednost)

Uz prijavu prilaže se:

1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom doktoratu znanosti
3. popis radova
4. izjava o radu na projektima
5. popis izlaganja na konferencijama

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaz (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave, u elektroničkom obliku u PDF formatu u jednom dokumentu, na e-adresu: pravna@pilar.hr

Po provedbi natječaja, zasnivanje radnog odnosa je predmet suglasnosti Zaklade, a radni odnos iz ovog natječaja može trajati najkasnije do posljednjeg dana trajanja projekta.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 49 od 15. 5. 2019.

Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019. – objava ispravka 31. 5. 2019. – suradničko radno mjesto poslijedoktorand

Također provjeri

Natječaj za radno mjesto višeg stručnog referenta Računovodsveno-financijske službe, 14. 2. 2020.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E …