Natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu JOBSTEM, 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dva mjeseca, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (JOBSTEM), sukladno radnom planu projekta.

Uvjeti:

1. opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
2. stečen akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju psihologije
3. dobro poznavanje longitudinalnih analiza podataka

Dodatni uvjet: iskustvo rada na projektima u STEM području (nije obavezno ali je prednost)

Uz prijavu prilaže se:

1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom doktoratu znanosti
3. popis radova
4. izjava o radu na projektima
5. popis izlaganja na konferencijama

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaz (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave, u elektroničkom obliku u PDF formatu u jednom dokumentu, na e-adresu: pravna@pilar.hr

Po provedbi natječaja, zasnivanje radnog odnosa je predmet suglasnosti Zaklade, a radni odnos iz ovog natječaja može trajati najkasnije do posljednjeg dana trajanja projekta.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 49 od 15. 5. 2019.

Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019. – objava ispravka 31. 5. 2019. – suradničko radno mjesto poslijedoktorand

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb