Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia

Cilj je projekta Medijski prikaz svrhe i razvoja probacije u Hrvatskoj (Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia) analizom tiska prikazati i istražiti razvoj probacijske službe u Hrvatskoj tijekom petogodišnjeg razdoblja. U mnogim zapadnim društvima probacija je doživjela značajne promjene koje su često rezultirale promjenama kako u organizaciji, tako i u poslovima i ciljevima probacije. Probacijska služba u Hrvatskoj relativno je mlada i do sada ne postoje sustavna znanstvena istraživanja njezina razvoja, svrhe, ciljeva i promjena u tim aspektima.

Kako mediji znatno utječu na percepciju i stavove javnosti o važnim socijalnim pitanjima, istraživanje ima za cilj kvalitativnom analizom novinskih članaka o probaciji objavljenih od 2009. do 2013. godine istražiti (a) kako mediji prikazuju način na koji različiti stručnjaci (npr. političari, znanstvenici, probacijski službenici) razumiju, interpretiraju i procjenjuju razvoj, vrijednosti i svrhu probacije, (b) način na koji su promjene ciljeva te organizacijske i strukturne promjene u probaciji prikazane i interpretirane u medijima te jesu li i u kojem stupnju sukladne promjenama pripadajućih zakonskih odredbi te (c) kako su prikazana i interpretirana preklapanja i razilaženja između planiranih i realiziranih ciljeva razvoja probacije i probacijske prakse.

Predviđeno je trajanje istraživačkog projekta od 31. 12. 2013. – 31. 12. 2014. godine. Voditeljica projekta je dr. sc. Ines Sučić (Ines.Sucic@pilar.hr), a financira ga Zaklada Instituta Otvoreno društvo u suradnji s programima školarina Zaklade Otvoreno društvo (Foundation Open Society Institute FOSI in cooperation with the Scholarship programs of the Open Society Foundations).

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na završnoj konferenciji projekta „Transition Dialogue 2019-2022“, 31. 3. – 1. 4. 2022.

Od 31. ožujka do 1. travnja 2022. dr. sc. Caroline Hornstein Tomić sudjelovala je na… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na završnoj konferenciji projekta „Transition Dialogue 2019-2022“, 31. 3. – 1. 4. 2022.