Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia

Cilj je projekta Medijski prikaz svrhe i razvoja probacije u Hrvatskoj (Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia) analizom tiska prikazati i istražiti razvoj probacijske službe u Hrvatskoj tijekom petogodišnjeg razdoblja. U mnogim zapadnim društvima probacija je doživjela značajne promjene koje su često rezultirale promjenama kako u organizaciji, tako i u poslovima i ciljevima probacije. Probacijska služba u Hrvatskoj relativno je mlada i do sada ne postoje sustavna znanstvena istraživanja njezina razvoja, svrhe, ciljeva i promjena u tim aspektima.

Kako mediji znatno utječu na percepciju i stavove javnosti o važnim socijalnim pitanjima, istraživanje ima za cilj kvalitativnom analizom novinskih članaka o probaciji objavljenih od 2009. do 2013. godine istražiti (a) kako mediji prikazuju način na koji različiti stručnjaci (npr. političari, znanstvenici, probacijski službenici) razumiju, interpretiraju i procjenjuju razvoj, vrijednosti i svrhu probacije, (b) način na koji su promjene ciljeva te organizacijske i strukturne promjene u probaciji prikazane i interpretirane u medijima te jesu li i u kojem stupnju sukladne promjenama pripadajućih zakonskih odredbi te (c) kako su prikazana i interpretirana preklapanja i razilaženja između planiranih i realiziranih ciljeva razvoja probacije i probacijske prakse.

Predviđeno je trajanje istraživačkog projekta od 31. 12. 2013. – 31. 12. 2014. godine. Voditeljica projekta je dr. sc. Ines Sučić (Ines.Sucic@pilar.hr), a financira ga Zaklada Instituta Otvoreno društvo u suradnji s programima školarina Zaklade Otvoreno društvo (Foundation Open Society Institute FOSI in cooperation with the Scholarship programs of the Open Society Foundations).

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima