CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti. −
Projekt CRO-WELL | Novosti

Hzzz

Projekt Longitudialno istraživanje dobrobiti ima dva cilja. Prvi cilj je provjeriti stupanj u kojem se dobrobit mijenja tijekom vremena i jesu li obrasci tih promjena različiti za ljude različitih osobina. Drugi cilj je ispitati može li se dobrobit smatrati ne samo pokazateljem dobrog života, nego i nužnim dijelom povoljnih ishoda i pozitivnih životnih događanja, kao što je predloženo u teoriji proširenja i izgradnje pozitivnih emocija.

Tijekom razdoblja od četiri godine planira se provesti on-line panel istraživanje u četiri vala. U istraživanu će biti korišten uzorak odraslih Internet korisnika u Hrvatskoj. Bit će prikupljeni podaci o socio-demografskim varijablama, osobinama ličnosti, različitim sastavnicama dobrobiti, strategijama regulacije emocija i životnim događanjima.

U pilot testiranju provest će se fokus grupe u svrhu razvoja instrumenata. Kako bi se privuklo što je moguće više sudionika u istraživanje i smanjilo osipanje tijekom provedbe uzastopnih valova istraživanja, puno će truda biti uloženo u promociju i oglašavanje projekta, kao i u informiranje i motiviranje sudionika da nastave sa sudjelovanjem u istraživanju. Praćenjem ljudi kroz duži period moći će se bolje objasniti povezanost između dobrobiti i životnih ishoda, kao i promjena u dobrobiti.

Projekt CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti istraživački je projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Voditeljica projekta je dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan (Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr) sa suradnicima: dr. sc. Andreja Brajša Žganec, dr. sc. Tihana Brkljačić, dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Ines Sučić, dr. sc. Ivan Balabanić (Hrvatsko katoličko sveučilište), dr. sc. Maja Tadić, dr. sc. Renata Glavak Tkalić, i dr. sc. Zvjezdana Prizmić-Larsen (Washington University). Konzultanti na projektu su: prof. Randy Larsen (Washington University) i prof. Ed Diener (University of Illinois).

Ugovoreno trajanje projekta je 4 godine (od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2019.).

Novosti

Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i dr. sc. Andreja Brajša-Žganec na konferenciji Međunarodne udruge za istraživanja kvalitete života u Granadi, 4.-7. 9. 2019.
Predstavljanje rezultata CRO-WELL Hrvatskog longitudinalnog istraživanja dobrobiti, 11. 7. 2019.
Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovcan o UN-ovom izvješcu o sreci, 25. 3. 2019.
Znanstvenici Instituta Pilar na Psihošpanciru u Čakovcu i Varaždinu, 15.-18. 2. 2019.
Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan: Dobrobit i zadovoljstvo hrvatskih građana trebali bi postati sastavni dio kreiranja javnih politika, 7. 1. 2019.
Znanstvenici Instituta na 26. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, 7.-10. 11. 2018.
Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i dr. sc. Andreja Brajša-Žganec na Konferenciji Međunarodnog udruženja za istraživanja kvalitete života; Hong Kong, 14.-16. 6. 2018.
Okrugli stol: DOBROBIT GRAĐANA KAO CILJ JAVNIH POLITIKA, 6. 6. 2018.
Prof. dr. Andreja Brajša-Žganec: O MEĐUGENERACIJSKOJ OBITELJSKOJ SOLIDARNOSTI, 27. 5. 2018.
Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i dr. sc. Andreja Brajša-Žganec na završnoj konferenciji COST akcije INTERFASOL, 19.-20. travnja 2018.
IZ MEDIJA: Projekt Instituta Ivo Pilar CRO-WELL, 20. 5. 2017.
Tiskovna konferencija: CRO-WELL: Hrvatsko istraživanje dobrobiti, 19. 1. 2017.

Projekt CRO-WELL

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj