Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i dr. sc. Andreja Brajša-Žganec na Konferenciji Međunarodnog udruženja za istraživanja kvalitete života; Hong Kong, 14.-16. 6. 2018.

Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i dr. sc. Andreja Brajša-Žganec sudjelovale su na 16. Konferenciji Međunarodnog udruženja za istraživanja kvalitete života „Promocija kvalitete života u promjenjivom svijetu“, koja se održala u Hong Kongu, NR Kina 14.-16. lipnja 2018.

Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i dr. sc. Andreja Brajša-Žganec na Konferenciji Međunarodnog udruženja za istraživanja kvalitete života; Hong Kong, 14.-16. lipnja 2018.

Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan izlagala je rad „Predviđanje dobrobiti na temelju prošlih životnih događaja – pozitivni događaji su bolji prediktor dobrobiti nego negativni događaji“, a dr. sc. Andreja Brajša-Žganec izlagala je rad „Kovarijacije životnih događaja i dobrobiti u različitim dobnim skupinama“. Rezultati koje su prezentirale prikupljeni su u okviru projekta „CRO-WELL: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti“, koje se provodi uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost. Na konferenciji je dr.sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i predsjedavala sekcijom „Dobrobit građana starije životne dobi“.

| Projekt CRO-WELL: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti

Također provjeri

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na 30. Međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“; Osijek, 11-13. 11. 2022.

Na već tradicionalnom međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“ koji se… Pročitaj više o Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na 30. Međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“; Osijek, 11-13. 11. 2022.