Projekt HomesNetting: Transformacija sekundarnog stanovanja u doba internetskog društvenog umrežavanja

Transformacija sekundarnog stanovanja u doba internetskog društvenog umrežavanja -HomesNetting novi je četverogodišnji projekt Instituta Pilar financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ IP-2022-10-8104) čiji je voditelj dr. sc. Geran-Marko Miletić

i1

 

U sklopu projekta HomesNetting istražit će se dinamika i obilježja transformacije sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj u razdoblju 2011.-2021. te njihova povezanost s osnovnim dimenzijama lokalnog društveno-gospodarskog razvoja. Osim toga, pružit će se uvidi u obrasce korištenja stanova za odmor u Hrvatskoj, s posebnim fokusom na identificiranje razmjera pojavnosti dinamičkog heterolokalizma / multilokalne rezidencijalnosti. Projektom HomesNetting također će se istražiti mehanizmi povezanost između razine umreženosti u virtualne društvene grupe susjedstva te različitih oblika sudjelovanja u životu lokalne zajednice kod stalnih i povremenih stanovnika u naseljima s većim brojem stanova za odmor. Samo istraživanje realizirat će se kroz tri istraživačke dionice koje uključuju sekundarnu analizu podataka, anketno istraživanje na nacionalnom uzorku članova kućanstva koja imaju stan za odmor te terensko istraživanje na dvije lokacije temeljeno na eksplorativno sekvencijalnom kombiniranju kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka.

Na prvom sastanku održanom 9. veljače 2024. dogovoren je radni plan projekta te se utvrdila organizacija rada za prvu godinu projektnih aktivnosti. Sastanku su prisustvovali voditelj projekta dr. sc. Geran-Marko Miletić i članovi projektnog istraživačkog tima dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Mateo Žanić, dr. sc. Sara Ursić, dr. sc. Marica Marinović Golubić te Matea Milak, mag. soc.

Projekti Instituta Pilar

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.