Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima

U razdoblju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima”. Voditelj projekta je dr. sc. Luka Šikić

Od 70-ih intenzivira se proces tercijarizacije (i deindustrijalizacije) koji od 90-ih godina do danas postaje dominantan čimbenik promjene u strukturi privrednih djelatnosti. Tercijarizacija je naziv za strukturnu promjenu u gospodarstvu u kojoj uslužne djelatnosti povećavaju svoj razmjerni udio u strukturi privrednih djelatnosti, ponajprije u smislu outputa i zaposlenosti. Tema tercijarizacije predmet je znanstvenoga interesa o strukturnoj promjeni koja se proteže na više različitih područja i istraživačkih polja ekonomije, sociologije, demografije, geografije i dr. te joj stoga treba i pristupiti interdisciplinarno.

Novija literatura naglašava važnost sljedećih aspekata procesa tercijarizacije: relativno nižu produktivnost uslužnog sektora u odnosu na proizvodni (Krüger, 2008), postojanje značajnih unutarsektorskih razlika u tehnološkim kapacitetima, produktivnosti i obilježjima radne snage (Pillat and Wolf, 2005), utjecaj geografskih faktora (Herrendorf et al., 2014) i dr. Također se ističu i značajne razlike u procesu tercijarizacije između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Specifičnosti procesa tercijarizacije u tranzicijskim zemljama i nedostatak postojećih istraživanja u domaćoj literaturi glavni su motivi za dublju analizu ovog procesa u Hrvatskoj.

Svrha je ovoga projekta, polazeći od dosadašnjih spoznaja, istražiti relevantne dimenzije procesa tercijarizacije u strukturi hrvatskih privrednih djelatnosti interdisciplinarnim pristupom tijekom zadnja dva desetljeća. Te dimenzije uključuju: dodanu vrijednost kao mjeru proizvodnje (outputa), produktivnost proizvodnih faktora kao mjeru tehnologije, zaposlenost, vanjskotrgovinski intenzitet, geografske determinante i unutarsektorsku dinamiku.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt… Pročitaj više o Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti