Predstavljeni rezultati istraživanja kvalitete turističke ponude za 2013.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori održano je 12. prosinca 2013. predstavljanje Diseminacije rezultata istraživanja kvalitete ponude u odabranim turističkim destinacijama Hrvatske. Metodologiju koja se koristi u istraživanju razvio je znanstveni tim Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar pod vodstvom dr. sc. Saše Poljanec Borić

DESTqual 2s DESTqual 3s DESTqual 4s
DESTqual 1s

S predstavljanja rezultata istraživanja kvalitete turističke ponude za 2013. u Hrvatskoj gospodarskoj komori, 12. prosinca 2013.

Ovo je važan skup jer se na utemeljen odnosno znanstveni način prezentiraju mogućnosti poboljšavanja kvalitete u okviru projekta koji smo pokrenuli prije osam godina, rekla je Vesna Trnokop-Tanta, potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanja EU na predstavljanju Diseminacije rezultata istraživanja kvalitete ponude u odabranim turističkim destinacijama Hrvatske koje se održalo 12. prosinca u prostorijama Hrvatske gospodarske komore. Osnovni je cilj istraživanja što je moguće objektivnije ocijeniti vrijednosni lanac ponude u odabranim hrvatskim turističkim destinacijama u vrijeme turističke sezone, a cilj same akcije je podizanje razine svijesti građana i svih ostalih dionika u destinaciji o značaju turizma za podizanje ukupne kvalitete življenja u lokalnoj zajednici.  Prezentirani su rezultati istraživanja provedeni u akciji Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2013. u odabranim turističkim destinacijama Hrvatske

Vesna Trnokop-Tanta je naglasila kako je istraživanje otvorenog karaktera pa se 15 gradova služi njegovim rezultatima u cilju poboljšavanja kvalitete turističke usluge u destinaciji a organizirane su i prezentacije po županijama. Na taj način istraživanje ima operabilan karakter te može izravno utjecati na unaprjeđivanje konkurentnosti naše turističke industrije. Potrebno je utvrditi trenutno i realno stanje u svim turističkim objektima poput primjerice kampova, hotela, restorana, plaža, toplica i destinacija kao cjeline kako bi poslužili kao platforma za daljnja poboljšavanja i stjecanje održive konkurentnosti. Promišljenim djelovanjem svaki grad može postati turistički zanimljiv a upravo smo svjedoci znatno povećanog broja turističkih dolazaka u Zagreb što nije rezultat slučajnosti. Produljenje turističke sezone i povećanje prihoda neki su od prioriteta naše turističke politike a to podrazumijeva pored ostalog proširenje turističke ponude i poboljšavanje kvalitete. Integralno upravljanje turističkom destinacijom podrazumijeva stalno vrednovanje brojnih performansi turističkih usluga te precizno utvrđivanje slabosti i nedostataka koje valja sustavno eliminirati. Istraživanje je jedna od pretpostavki daljeg iskoraka hrvatskog turizma u sljedećoj godini, poručila je Vesna Trnokop-Tanta.

“DESTqual” metoda kontrole kvalitete ima teorijsku utemeljenost a jedan dio istraživanja provodi se terenskim radom, rekao je prof. dr. sc. Josip Burušić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Kriteriji za ocjenjivanje su kvantitativni i objektivni a jedan dio je subjektivnog karaktera. Zbog toga se velika pozornost posvećuje edukaciji sudaca pri čemu je samo terensko istraživanje u cijelosti anonimno.

Dr. sc. Saša Poljanec Borić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ukazala je na važnost turističkih informacija u pogledu ocjenjivanja destinacije te gostoljubivost koja kao oblik komunikacije mora prožimati cijelu turističku ponudu. Smještajni kapaciteti su važan dio identiteta a promet je za nas od iznimnog značaja jer smo automobilska destinacija. Ugostiteljski sadržaji su važan dio ponude i moraju biti što atraktivniji i u kojima rade motivirani zaposlenici. Općenito govoreći, ljudski potencijali, trgovina, komunalna uređenost, prirodni okoliš, kulturni sadržaji, mogućnost aktivnog odmora te dostupnost i nove tehnologije imaju veliki značaj za kvalitetu ponude. Dalmacija se po pitanju kvalitete prilično razvila te se približila Istri po tom pitanju. Nužna je državna intervencija u kontinentalnom djelu te korištenje inozemnih iskustava kako bi se što brže unaprijedila kvaliteta turističke usluge. Nužno je eliminirati sve oblike netrpeljivosti prema različitostima te afirmirati u cjelini filozofiju kvalitete s posebnim naglaskom na kulturu komunikacije.         

Istraživanje kontrole kvalitete odabranih turističkih destinacija u 2013. obuhvatilo je 98 mjesta, od toga 62 u primorskoj i 36 u kontinentalnoj Hrvatskoj. Mjesta koja su obuhvaćena istraživanjem odabrana su temeljem sljedećih kriterija: broj stalnih turističkih postelja, broj stanovnika i administrativni status (grad/općina), 2 kulturne atrakcije. Metodologiju koja se koristi u istraživanju razvio je znanstveni tim Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, pod vodstvom dr. sc. Saše Poljanec – Borić.

Hrvatska gospodarska komora: Produljenje turističke sezone i povećanje prihoda neki su od prioriteta naše turističke politike, 12. prosinca 2013.

>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DEMOKRACIJE, DOBRU UPRAVU I LOKALNI RAZVOJ

 

 

 

Također provjeri

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović: Potpora istraživanju beskućništva u Hrvatskoj i Švicarskoj – uspješna priča, 23. 1. 2024.

Portal švicarskog Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) 23. siječnja 2024. objavljuje razgovor s dr.… Pročitaj više o Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović: Potpora istraživanju beskućništva u Hrvatskoj i Švicarskoj – uspješna priča, 23. 1. 2024.