Institut Ivo Pilar u projektu BAŠTINA – POKRETAČ RAZVOJA

U Dubrovniku je 17. lipnja 2013. godine održan sastanak radne grupe za participativni proces projekta “Baština – pokretač razvoja” (u sklopu komponente II IPA programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore). Sastanku, koji je održan u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, prisustvovali su predstavnici/ce partnera i suradnika projekta, kao i nezavisni eksperti. U projektu iz Instituta Ivo Pilar sudjeluju dr. sc. Anka Mišetić i dr. sc. Geran-Marko Miletić

image002s image003s

Sastanak Radne skupine projekta Baština – pokretač razvoja, Dubrovnik, 17. lipnja 2013.

Sastanak predstavlja uvod u participativni proces zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom bastinom na pilot-područjima Dubrovnika i Boke Kotorske, kroz koji će se uključiti različite zainteresirane strane, putem anketa, upitnika, fokus grupa i pojedinačnih intervjua.

Projekt Baština – pokretač razvoja

1. NAZIV: „Baština – pokretač razvoja“ (u sklopu komponente II IPA programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore)
2. TKO SUDJELUJE S INSTITUTA: dr. sc. Anka Mišetić, dr. sc. Geran-Marko Miletić
3. TKO FINANCIRA: Zavod za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije
4. OD KADA DO KADA TRAJE: lipanj 2013. – travanj 2014.
5. OPIS: Opći je cilj IPA projekta Baština – pokretač razvoja doprinos uspostavljanju suradnje institucija za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Pilot-područja na kojima će se provoditi istraživanja su Dubrovnik i Boka Kotorska. Institut Pilar angažiran je na dionici s temom participacije dionika u zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima na području grada Dubrovnika. Rezultati empirijskog istraživanja poslužili bi kao okvir za planiranje aktivnosti radi poboljšanja suradnje dionika.

Iz medija

Expeditio.org: Baština – pokretač razvoja: Sastanak radne grupe za participativni proces, Dubrovnik, 17. jun/lipanj 2013.

Baština – pokretač razvoja

Također provjeri

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović: Potpora istraživanju beskućništva u Hrvatskoj i Švicarskoj – uspješna priča, 23. 1. 2024.

Portal švicarskog Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) 23. siječnja 2024. objavljuje razgovor s dr.… Pročitaj više o Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović: Potpora istraživanju beskućništva u Hrvatskoj i Švicarskoj – uspješna priča, 23. 1. 2024.