Znanstveno-metodološki pristup istraživanju zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske

U razdoblju od lipnja do prosinca 2019. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s HZJZ provodio je projekt Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. Znanstvena voditeljica istraživanja je dr. sc. Renata Glavak Tkalić, a članovi tima dr. sc. Geran-Marko Miletić, dr. sc. Ines Sučić, dr. sc. Anja Wertag, dr. sc. Ivan Hrstić i Josip Razum

Zlouporaba sredstava ovisnosti te ovisnost koja iz nje proizlazi transkulturalna je pojava koja ugrožava zdravstvo, ekonomiju i općenito dobrobit svake zemlje. Redovito praćenje ovog fenomena nužno je da bi se identificirali prioriteti u planiranju različitih vrsta intervencija, kako za korisnike droga tako i za one pogođene njihovom zlouporabom, usavršili pristupi prevenciji te liječenju i rehabilitaciji ovisnika te poduzele organizirane specifične mjere kojima bi se suprotstavilo nezakonitoj proizvodnji, preradi, prometu i potrošnji droga. Institut Pilar u dva je navrata proveo istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, prvo 2011. godine (N=4756), a drugo 2015. godine (N=4992), na reprezentativnom uzorku građana u dobi između 15 i 64 godine. Kako bi se osigurale informacije o zlouporabi sredstava ovisnosti u općoj populaciji i relevantnim podskupinama populacije potrebno i dalje pratiti ovaj fenomen, u skladu s preporukama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Osnovni cilj ovog projekta je prikupiti pouzdane i usporedive mjere učestalosti i obrazaca zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji, karakteristika i obrazaca zlouporabe kod korisnika droga te stavova i percepcija o zlouporabi droga kod različitih skupina u populaciji. Temeljna zadaća projekta je suradnja s HZJZ u aktivnostima kojima je osnovni cilj prikupljanje empirijskih podataka koji će omogućiti uvid u problematiku zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Referentni okvir za provedbu istraživanja predviđenog ovim projektom je iskustvo istraživanja Instituta Pilar iz 2011. i 2015. godine, upute i metodološke smjernice osmišljene od stručnjaka Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Projekti Instituta Ivo Pilar

Također provjeri

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt… Pročitaj više o Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti